Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
110 of 47 results
1.
GNU %s %s

Copyright (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010
Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Written by Brendan O'Dea <bod@debian.org>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
GNU %s %s

Copyright (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010
Free Software Foundation, Inc.
Ten program jest darmowy; warunki kopiowania są opisane w źródłach.
Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji, w tym również gwarancji PRZYDATNOŚCI
DO SPRZEDAŻY LUB DO KONKRETNYCH CELÓW.

Program napisał Brendan O'Dea <bod@debian.org>
Translated by Jakub Bogusz on 2010-05-11
Located in help2man:69
2.
`%s' generates a man page out of `--help' and `--version' output.

Usage: %s [OPTION]... EXECUTABLE

-n, --name=STRING description for the NAME paragraph
-s, --section=SECTION section number for manual page (1, 6, 8)
-m, --manual=TEXT name of manual (User Commands, ...)
-S, --source=TEXT source of program (FSF, Debian, ...)
-L, --locale=STRING select locale (default "C")
-i, --include=FILE include material from `FILE'
-I, --opt-include=FILE include material from `FILE' if it exists
-o, --output=FILE send output to `FILE'
-p, --info-page=TEXT name of Texinfo manual
-N, --no-info suppress pointer to Texinfo manual
--help print this help, then exit
--version print version number, then exit

EXECUTABLE should accept `--help' and `--version' options and produce output on
stdout although alternatives may be specified using:

-h, --help-option=STRING help option string
-v, --version-option=STRING version option string
--version-string=STRING version string
--no-discard-stderr include stderr when parsing option output

Report bugs to <bug-help2man@gnu.org>.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
`%s' generuje stronę podręcznika z wyjścia `--help' i `--version'.

Składnia: %s [OPCJA]... PROGRAM

-n, --name=ŁAŃCUCH opis akapitu NAZWA
-s, --section=SEKCJA numer sekcji dla strony podręcznika (1, 6, 8)
-m, --manual=TEKST nazwa podręcznika (Polecenia użytkownika, ...)
-S, --source=TEKST pochodzenie programu (FSF, Debian, ...)
-L, --locale=ŁAŃCUCH ustawienie lokalizacji (domyślnie "C")
-i, --include=PLIK dołączenie materiału z `PLIKU'
-I, --opt-include=PLIK dołączenie materiału z `PLIKU', jeśli takowy istnieje
-o, --output=PLIK zapisanie wyjścia do `PLIKU'
-p, --info-page=TEKST nazwa podręcznika Texinfo
-N, --no-info pominięcie wskazania do podręcznika Texinfo
--help wyświetlenie tego opisu i zakończenie pracy
--version wyświetlenie numeru wersji i zakończenie pracy

PROGRAM powinien przyjmować opcje `--help' i `--version', aczkolwiek można
podać alternatywne nazwy opcji przy pomocy:

-h, --help-option=ŁAŃCUCH łańcuch opcji pomocy
-v, --version-option=ŁAŃCUCH łańcuch opcji wersji
--version-string=ŁAŃCUCH łańcuch wersji
--no-discard-stderr dołączenie stderr przy analizie wyjścia

Błędy prosimy zgłaszać na adres <bug-help2man@gnu.org>.
Translated by Jakub Bogusz on 2010-05-11
Located in help2man:80
3.
%s: can't open `%s' (%s)
%s: nie można otworzyć `%s' (%s)
Translated and reviewed by Jakub Bogusz on 2005-11-08
Located in help2man:183
4.
%s: no valid information found in `%s'
%s: nie znaleziono poprawnej informacji w `%s'
Translated and reviewed by Jakub Bogusz on 2005-11-08
Located in help2man:259
5.
%s: can't unlink %s (%s)
%s: nie można usunąć %s (%s)
Translated and reviewed by Jakub Bogusz on 2005-11-08
Located in help2man:296
6.
%s: can't create %s (%s)
%s: nie można utworzyć %s (%s)
Translated and reviewed by Jakub Bogusz on 2005-11-08
Located in help2man:300
7.
NAME
Translators: "NAME", "SYNOPSIS" and other one or two word strings in all
upper case are manual page section headings.  The man(1) manual page in your
language, if available should provide the conventional translations.
NAZWA
Translated and reviewed by Jakub Bogusz on 2005-11-08
Located in help2man:209 help2man:340 help2man:346 help2man:697 help2man.h2m.PL:88 help2man.h2m.PL:138
8.
%s \- manual page for %s %s
%s \- strona podręcznika dla %s %s
Translated and reviewed by Jakub Bogusz on 2005-11-08
Located in help2man:354
9.
System Administration Utilities
Narzędzia administracyjne
Translated and reviewed by Jakub Bogusz on 2005-11-08
Located in help2man:368
10.
Games
Gry
Translated and reviewed by Jakub Bogusz on 2005-11-08
Located in help2man:369
110 of 47 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jakub Bogusz.