Translations by Sebastien Bacher

Sebastien Bacher has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 66 results
61.
Could not show link
2009-09-10
Nem jeleníthető meg a hivatkozás
91.
Invalid
2009-09-10
Érvénytelen
94.
Pick a Color
2010-03-12
Válasszon színt
117.
The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save it for use in the future.
2010-03-12
Az Ön által kiválasztott szín. Ezt a színt egy palettabejegyzésbe áthúzva elmentheti későbbi felhasználásra.
118.
The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting now.
2010-03-12
A korábban kiválasztott szín, a most kiválasztott színnel való összehasonlításhoz.
119.
The color you've chosen.
2010-03-12
A kiválasztott szín.
122.
Color Selection
2010-03-12
Válasszon színt
161.
Bookmark '%s' cannot be removed
2009-09-10
A könyvjelző („%s”) nem távolítható el
185.
Could not read the contents of %s
2010-03-12
Nem sikerült „%s” tartalmát beolvasni
186.
Could not read the contents of the folder
2010-03-12
Nem sikerült beolvasni a mappa tartalmát
199.
Search:
2009-09-10
Keresés:
238.
Pick a Font
2010-03-12
Válasszon betűkészletet
255.
None
2010-03-12
Nincs
276.
_Open Link
2009-09-10
Hi_vatkozás megnyitása
277.
Copy _Link Address
2009-09-10
_Hivatkozás címének másolása
299.
Unable to end process
2009-09-10
A folyamat nem fejeztethető be
300.
_End Process
2009-09-10
Folyamat _befejezése
302.
Terminal Pager
2009-09-10
Terminállapozó
303.
Top Command
2009-09-10
Top parancs
304.
Bourne Again Shell
2009-09-10
Bourne Again Shell
305.
Bourne Shell
2009-09-10
Bourne Shell
306.
Z Shell
2009-09-10
Z Shell
310.
Any Printer
2009-09-10
Tetszőleges nyomtató
311.
For portable documents
2009-09-10
Hordozható dokumentumokhoz
321.
Authentication
2009-09-10
Hitelesítés
355.
Getting printer information failed
2009-10-03
Nyomtatóinformációk lekérése meghiúsult
356.
Getting printer information...
2009-09-10
Nyomtatóinformációk lekérése…
363.
Se_lection
2009-09-10
_Kijelölés
383.
Top to bottom
2009-09-10
Fentről le
384.
Bottom to top
2009-09-10
Lentről fel
398.
Or_ientation:
2009-09-10
_Tájolás:
399.
Portrait
2009-09-10
Álló
400.
Landscape
2009-09-10
Fekvő
401.
Reverse portrait
2009-09-10
Fordított álló
402.
Reverse landscape
2009-09-10
Fordított fekvő
417.
Advanced
2010-03-12
Speciális
442.
Spinner
2010-03-12
Forgó
443.
Provides visual indication of progress
2010-03-12
Az előrehaladást jelzi vizuálisan
570.
Unable to locate theme engine in module_path: "%s",
2010-03-12
Nem található a témamotor a következő modulútvonalon: „%s”,
746.
prc9 Envelope
2010-03-12
prc9 boríték
769.
No theme index file.
2009-09-10
Nincs témaindexfájl.
773.
Cyrillic (Transliterated)
2009-09-10
Cirill (transzliterálás)
774.
Inuktitut (Transliterated)
2009-09-10
Inuktitut (transzliterálás)
782.
Username:
2009-09-10
Felhasználónév:
783.
Password:
2009-09-10
Jelszó:
784.
Authentication is required to print document '%s' on printer %s
2009-09-10
Hitelesítés szükséges a(z) „%s” dokumentum kinyomtatásához ezen a nyomtatón: %s
785.
Authentication is required to print a document on %s
2009-09-10
Hitelesítés szükséges a dokumentum kinyomtatásához ezen: %s
786.
Authentication is required to get attributes of job '%s'
2009-09-10
Hitelesítés szükséges a(z) „%s” feladat jellemzőinek lekéréséhez
787.
Authentication is required to get attributes of a job
2009-09-10
Hitelesítés szükséges a feladat jellemzőinek lekéréséhez
788.
Authentication is required to get attributes of printer %s
2009-09-10
Hitelesítés szükséges a(z) %s nyomtató jellemzőinek lekéréséhez