Translations by Marsel Pretorius

Marsel Pretorius has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 259 results
~
This GPT partition label has no BIOS Boot Partition; embedding won't be possible!
2010-07-06
Hierdie GPT partisie-etiket het geen BIOS selflaaipartisie nie; inbedding is nie moontlik nie!
~
Attempting to install GRUB to a partition instead of the MBR. This is a BAD idea.
2010-07-06
Probeer om GRUB op 'n partisie in plaas van die MBR te installeer. Dit is nie 'n goeie idee nie.
~
This msdos-style partition label has no post-MBR gap; embedding won't be possible!
2010-07-06
Hierdie MSDOS-agtige partsie-etiket het geen post-MBR gaping nie; inbedding is nie moontlik nie!
~
Your embedding area is unusually small. core.img won't fit in it.
2010-07-06
Jou inbeddingsgaping is ongewoon klein. core.img Sal nie inpas nie.
~
Your core.img is unusually large. It won't fit in the embedding area.
2010-07-06
Jou core.img is ongewoon groot. Dit sal nie in die inbeddingsgaping pas nie.
~
Attempting to install GRUB to a partitionless disk. This is a BAD idea.
2010-07-06
Probeer om GUB te installeer op 'n partisielose skyf. Dit is nie 'n goeie idee nie.
~
No DOS-style partitions found
2010-07-06
Geen DOS-agtige partisies gevind nie
~
Unknown filesystem
2010-07-06
Onbekende lêerstelsel
~
Partition table
2010-07-06
Partisietabel
~
Simulate a hard drive with partitions.
2010-07-04
Boots 'n hardeskyf met partisies na.
~
NAME [VARIABLE]
2010-07-04
NAAM [VERANDERLIKE]
~
Set the root device.
2010-07-04
Stel die kern-toestel in.
~
[-l|-h|-a] [FILE]
2010-07-03
[-l|-h|-a] [LêER]
~
List compatible VESA BIOS extension video modes.
2010-07-03
Vertoon 'n lys van versoenbare VESA BIOS-uitbreiding video modus.
~
Test VESA BIOS Extension 2.0+ support.
2010-07-03
Toets VESA BIOS-uitbreidning 2.0+ ondersteuning.
~
Calculate the crc32 checksum of a file.
2010-07-02
Bereken die crc32 kontrolesom vir 'n lêer.
1.
Don't load host tables specified by comma-separated list.
2010-07-02
Moenie die gasheertabelle gespesifiseer deur die kommageskeide lys laai nie.
2.
Load only tables specified by comma-separated list.
2010-07-02
Laai slegs tabelle gespesifiseer deir die kommageskeide lys
3.
Expose v1 tables.
2010-07-02
Ontbloot v1 tabelle.
4.
Expose v2 and v3 tables.
2010-07-02
Ontbloot v2 en v3 tabelle.
5.
Set OEMID of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel OEMID van RSDP, XSDT en RSDT in.
6.
Set OEMTABLE ID of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel OEMTABLE ID van RSDP, XSDT en RSDT in.
7.
Set OEMTABLE revision of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel OEMTABLE hersiening van RSDP, XSDT en RSDT in.
8.
Set creator field of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel 'creator' veld van RSDP, XSDT en RSDT in.
9.
Set creator revision of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel 'creator' hersiening van RSDP, XSDT en RSDT in.
10.
Don't update EBDA. May fix failures or hangs on some. BIOSes but makes it ineffective with OS not receiving RSDP from GRUB.
2010-07-02
Moenie EBDA opdateer nie. Dit mag wel storings herstel maar kan ook ineenstort op ander. Doen BIOS maar maak dit oneffektief deur die bestuurstelsel wat geen RSDP vanaf GRUB ontvang nie.
11.
[-1|-2] [--exclude=TABLE1,TABLE2|--load-only=table1,table2] FILE1 [FILE2] [...]
2010-07-02
[-1|-2] [--sluit uit=TABEL1,TABEL2|--laai-slegs=tabel1,tabel2] LêER1 [LêER2] [...]
12.
Load host ACPI tables and tables specified by arguments.
2010-07-02
Laai gasheer tabelle en tabelle gespesifiseer in die argumente.
13.
FILE
2010-07-02
LÊER
14.
Print a block list.
2010-07-02
Druk 'n bloklys uit.
15.
Boot an operating system.
2010-07-02
Laat selflaai 'n bedryfstelsel.
17.
Show the contents of a file.
2010-07-02
Vertoon die inhoud van 'n lêer.
18.
FILE1 FILE2
2010-07-02
LêER1 LêER2
19.
Compare two files.
2010-07-02
Vergelyk twee lêers.
20.
Load another config file.
2010-07-02
Laai 'n ander konfigurasielêer.
21.
Load another config file without changing context.
2010-07-02
Laai 'n ander konfigurasielêer sonder om die konteks te verander.
23.
[[year-]month-day] [hour:minute[:second]]
2010-07-02
[[jaar-]maand-dag] [uur:minuut[:sekonde]]
24.
Command to display/set current datetime.
2010-07-02
Opdrag vir die vertoon/instel van die huidige datum en tyd.
25.
Do not output the trailing newline.
2010-07-02
Moenie die naslepende reël weergee nie.
26.
Enable interpretation of backslash escapes.
2010-07-02
Stel die interpretasie van 'backlash escapes' in staat.
27.
[-e|-n] STRING
2010-07-02
[-e|-n] STRING
28.
Display a line of text.
2010-07-02
Vertoon 'n teksreël.
29.
Fix video problem.
2010-07-02
Herstel videoprobleem
30.
Fake BIOS.
2010-07-02
Kamma BIOS.
31.
Load BIOS dump.
2010-07-02
Laai BIOS storting.
32.
DEVICE [PARTITION[+/-[TYPE]]] ...
2010-07-02
TOESTEL [PARTISIE[+/-[TIPE]]] ...
34.
Halts the computer. This command does not work on all firmware implementations.
2010-07-02
Stop die rekenaar. Hierdie opdrag werk nie op alle fermatuurimplementasies nie
44.
Set Advanced Power Management (1=low, ..., 254=high, 255=off).
2010-07-02
Stel gevorderde kragbestuur in (1=laag, ..., 254=hoog, 255=af).
45.
Check power mode.
2010-07-02
Kontroleer die kragmodus.
46.
Freeze ATA security settings until reset.
2010-07-02
Bevries die ATA sekuriteitsinstellings tot en met terugstelling.