Translations by mandza

mandza has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
12.
drawer
2011-07-02
Fırça
58.
If you have found a bug in a GNOME application, please report it! Developers do read all the bug reports and try to fix these bugs. Please try to be as specific as possible when describing the circumstances under which the bug shows (what commands did you enter? which buttons did you click?). If there were any error messages, be sure to include them, too.
2011-08-29
Eğer bir GNOME uygulamasında hata bulursanız, lütfen bildirin! Geliştiriciler bütün hata bildirimlerini okuyorlar ve hataları düzeltmeye çalışıyorlar. Hata gösteren ortamı tanımlarken mümkün olduğunca özenli olun (Hangi komutları girmiştiniz? Hangi düğmeleri tıklamıştınız?). Eğer herhangi bir hata mesajı aldıysanız, onları da eklediğinizden emin olun.
2779.
You can also use access keys to access elements in a dialog. In a dialog, one letter in most dialog elements is underlined. To access a particular dialog element, hold <keycap>Alt</keycap>, then press the access key.
2011-07-02
Ayrıca iletişim kutusundaki öğelere erişmek için kısayol tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir iletişim kutusunda, genelikle altı çizili bir harf bulunur. Belirli bir öğeye erişmek için, <keycap>Alt</keycap> tuşuna basınız, daha sonra altı çizili erişim tuşuna basınız.
2780.
Desktop User Guide
2011-07-02
Masaüstü kullanım kılavuzu
2781.
The GNOME User Guide is a collection of documentation which details general use of the GNOME Desktop environment. Topics covered include sessions, panels, menus, file management, and preferences.
2011-07-02
GNOME kullanım kılavuzu GNOME Masaüstü ortamının genel kullanımı hakkında detaylar içeren bir belgeler bütünüdür. Kapalı başlıklar oturumları, panelleri, menüleri, dosya yönetimini, ve özellikleri içerir.
2790.
Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters.
2011-07-02
Şirketlerin, kendi ürünlerini ve servislerini ayırt etmek için, kullandıkları isimlerin çoğu tescilli marka olarak kabul edilirler. Bu isimlerin geçtiği GNOME belgelemeleri ve GNOME Belgeleme Tasarısı üyeleri bu tescilli markalar hakkında bilinçlendirilirler, sonra bu isimler tamamı ya da sadece ilk harfi büyük olacak şekilde yazılırlar.
2793.
DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>
2011-07-02
<placeholder-1/> DAHA AÇIK BİR ŞEKİLDE ANLAŞILABİLMESİ İÇİN BELGE VE BELGENİN DÜZENLENEN SÜRÜMLERİ GNU ÖZGÜR BELGELENDİRME LİSANSI İLE SAĞLANIR.
2803.
jnoreiko at yahoo dot com
2011-07-02
jnoreiko at yahoo nokta com
2806.
esodan at gmail dot com
2011-07-02
esodan at gmail nokta com
2812.
tim at tjl2 dot com
2011-07-02
tim at tjl2 nokta com
2815.
john dot stowers at gmail dot com
2011-07-02
john nokta stowers at gmail nokta com
2822.
mdke at ubuntu dot com
2011-07-02
mdke at ubuntu nokta com
2831.
GNOME 2.8 Desktop User Guide V2.8
2011-07-02
GNOME 2.8 Masaüstü kullanım kılavuzu V2.8
2833.
GNOME 2.4 Desktop User Guide V2.7
2011-07-02
GNOME 2.4 Masaüstü kullanım kılavuzu V2.7
2835.
GNOME 2.4 Desktop User Guide V2.6
2011-07-02
GNOME 2.4 Masaüstü kullanım kılavuzu V2.6
2837.
GNOME 2.2.1 Desktop User Guide V2.5
2011-07-02
GNOME 2.2.1 Masaüstü kullanım kılavuzu V2.5
2839.
GNOME 2.2 Desktop User Guide V2.4
2011-07-02
GNOME 2.2 Masaüstü kullanım kılavuzu V2.4
2841.
GNOME 2.0 Desktop User Guide V2.3
2011-07-02
GNOME 2.0 Masaüstü kullanım kılavuzu V2.3
2843.
GNOME 2.0 Desktop User Guide V2.2
2011-07-02
GNOME 2.0 Masaüstü kullanım kılavuzu V2.2
2845.
GNOME 2.0 Desktop User Guide V2.1
2011-07-02
GNOME 2.0 Masaüstü kullanım kılavuzu V2.1
2846.
GNOME 2.0 Desktop User Guide V1.0
2011-07-02
GNOME 2.0 Masaüstü kullanım kılavuzu V1.0