Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 1601 results
1.
A list of recently played games.
Danh sách các lượt vừa chơi.
Translated by Clytie Siddall on 2007-08-19
Located in ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:1
2.
A list of strings that come in the form of a quintuple: name, wins, total games played, best time (in seconds) and worst time (also in seconds). Unplayed games do not need to be represented.
Một danh sách chuỗi dạng năm phần: tên, lần thắng, tổng lượt đã chơi, thời gian tốt nhất (theo giây) và thời gian xấu nhất (theo giây). Không cần hiển thị trò chưa chơi.
Translated and reviewed by Tran Vinh Tan on 2008-07-19
In upstream:
Một danh sách chuỗi dạng năm phần: tên, lần thắng, tổng trò đã chơi, thời gian tốt nhất (theo giây) và thời gian xấu nhất (theo giây). Không cần hiển thị trò chưa chơi.
Suggested by Clytie Siddall on 2006-03-20
Located in ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:2
3.
Animations
Hoạt ảnh
Translated by Clytie Siddall on 2009-02-17
| msgid "Animation"
Located in ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:3
4.
Recently played games
Lượt vừa chơi
Translated by Clytie Siddall on 2007-08-19
Located in ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:4
5.
Select the style of control
Hãy chọn kiểu điều khiển.
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-20
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-01
In upstream:
Hãy chọn kiểu điều khiển
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-22
Located in ../gnotravex/org.gnome.gnotravex.gschema.xml.in.h:3
6.
Select whether to drag the cards or to click on the source then the destination.
Hãy chọn kéo bài, hoặc nhắp vào nguồn rồi đích.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-20
Located in ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:6
7.
Sound
Âm thanh
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-20
Located in ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:8 ../gnobots2/src/properties.c:483 ../iagno/data/org.gnome.iagno.gschema.xml.in.h:1
8.
Statistics of games played
Thống kê các trò đã chơi
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-20
Located in ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:8
9.
The game file to use
Tập tin trò chơi cần dùng.
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-20
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-01
In upstream:
Tập tin trò chơi cần dùng
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-31
Located in ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:9
10.
The name of the file with the graphics for the cards.
Tên tập tin chứa đồ họa cho bài.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-20
Located in ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:10
110 of 1601 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Nguyen Quang Chien, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Tran Vinh Tan.