Translations by Theuns Smuts

Theuns Smuts has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 56 results
473.
This GNOME applet adds a command line to the panel. It features command completion, command history, and changeable macros.
2006-12-07
Hierdie GNOME miniprogram voeg 'n opdraglyn toe tot die paneel. Dit kan opdragte voltooi, voriges onthou, en veranderbare makro's hanteer.
484.
Error syncing config data: %s
2006-12-07
Fout tydens sinkronisasie van konfigurasiedata : %s
2006-12-07
Fout tydens sinkronisasie van konfigurasiedata : %s
2006-12-07
Fout tydens sinkronisasie van konfigurasiedata : %s
2006-12-07
Fout tydens sinkronisasie van konfigurasiedata : %s
496.
E_nable history-based auto completion
2006-12-04
Ontsper geskiendenis-gedrewe outo-voltooiing
2006-12-04
Ontsper geskiendenis-gedrewe outo-voltooiing
2006-12-04
Ontsper geskiendenis-gedrewe outo-voltooiing
2006-12-04
Ontsper geskiendenis-gedrewe outo-voltooiing
518.
Show a frame surrounding the applet.
2006-12-04
Vertoon 'n raam rondom die miniprogram.
519.
Show a handle so the applet can be detached from the panel.
2006-12-04
Vertoon 'n handvatsel, sodat die miniprogram van die paneel afgehaak kan word.
521.
Show handle
2006-12-04
Vertoon handvatsel
524.
The green component of the background color.
2006-12-07
Die groen komponent van die agtergrond kleur.
2006-12-07
Die groen komponent van die agtergrond kleur.
2006-12-07
Die groen komponent van die agtergrond kleur.
2006-12-07
Die groen komponent van die agtergrond kleur.
525.
The green component of the foreground color.
2006-12-07
Die groen komponent van die voorgrond kleur.
2006-12-07
Die groen komponent van die voorgrond kleur.
2006-12-07
Die groen komponent van die voorgrond kleur.
2006-12-07
Die groen komponent van die voorgrond kleur.
526.
The red component of the background color.
2006-12-07
Die rooi komponent van die agtergrond kleur.
2006-12-07
Die rooi komponent van die agtergrond kleur.
2006-12-07
Die rooi komponent van die agtergrond kleur.
2006-12-07
Die rooi komponent van die agtergrond kleur.
527.
The red component of the foreground color.
2006-12-07
Die rooi komponent van die voorgrond kleur.
2006-12-07
Die rooi komponent van die voorgrond kleur.
2006-12-07
Die rooi komponent van die voorgrond kleur.
2006-12-07
Die rooi komponent van die voorgrond kleur.
543.
You must specify a pattern
2006-12-04
Jy moet 'n patroon spesifiseer
544.
You must specify a pattern and a command
2006-12-04
Jy moet 'n patroon en opdrag spesifiseer
2006-12-04
Jy moet 'n patroon en opdrag spesifiseer
2006-12-04
Jy moet 'n patroon en opdrag spesifiseer
2006-12-04
Jy moet 'n patroon en opdrag spesifiseer
546.
You may not specify duplicate patterns
2006-12-04
Jy mag nie duplikaat patrone spesifiseer nie
548.
Command
2006-12-04
Opdrag
549.
Volume Applet
2006-12-04
Volume Miniprogram
555.
Failed to start Volume Control: %s
2006-12-04
Kon nie Volumebeheer begin nie: %s
559.
Volume control for your GNOME Panel.
2006-12-04
Volumebeheer vir jou GNOME Paneel.
2006-12-04
Volumebeheer vir jou GNOME Paneel.
2006-12-04
Volumebeheer vir jou GNOME Paneel.
2006-12-04
Volumebeheer vir jou GNOME Paneel.
573.
Connection active, but could not get connection time
2006-12-04
Konneksie aktief maar kon nie koppeltyd kry nie
576.
To connect to your Internet service provider, you need administrator privileges
2006-12-04
Om te konnekteer na jou Internetdiensverskaffer, moet jy administrateur-regte hê
577.
To disconnect from your Internet service provider, you need administrator privileges
2006-12-04
Om te diskonnekteer van jou Internetdiensverskaffer, moet jy administrateur-regte hê
578.
The entered password is invalid
2006-12-04
Die verskafte wagwoord is verkeerd
579.
Check that you have typed it correctly and that you haven't activated the "caps lock" key
2006-12-04
Verseker dat jy dit korrek ingetik het en dat die "caps lock funksie" nie aan is nie
580.
Do you want to connect?
2006-12-04
Wil jy konnekteer?
593.
There was an error executing '%s': %s
2006-12-04
Daar was 'n fout met die uitvoering van '%s':%s
597.
Swap Space
2006-12-04
Uitruil Spasie
2006-12-04
Uitruil Spasie