Translations by Hendrik Boshoff

Hendrik Boshoff has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 166 results
512.
Foreground color, green component
2006-11-23
Voorgrondkleur, groen komponent
513.
Foreground color, red component
2006-11-23
Voorgrondkleur, rooi komponent
515.
List of GConfValue entries containing strings for history entries.
2006-11-23
Lys van GConfValue inskrywings wat stringe vir geskiedenis-items bevat
2006-11-23
Lys van GConfValue inskrywings wat stringe vir geskiedenis-items bevat
2006-11-23
Lys van GConfValue inskrywings wat stringe vir geskiedenis-items bevat
2006-11-23
Lys van GConfValue inskrywings wat stringe vir geskiedenis-items bevat
517.
Perform history autocompletion
2006-11-23
Outo-voltooi uit geskiedenis
2006-11-23
Outo-voltooi uit geskiedenis
2006-11-23
Outo-voltooi uit geskiedenis
2006-11-23
Outo-voltooi uit geskiedenis
518.
Show a frame surrounding the applet.
2006-11-23
Toon 'n raam rondom die miniprogram.
519.
Show a handle so the applet can be detached from the panel.
2006-11-23
Toon 'n handvatsel, sodat die miniprogram van die paneel afgehaal kan word.
521.
Show handle
2006-11-23
Toon handvatsel
522.
The blue component of the background color.
2006-11-23
Die blou komponent van die agtergrond kleur
523.
The blue component of the foreground color.
2006-11-23
Die blou komponent van die voorgrond kleur
525.
The green component of the foreground color.
2006-11-23
Die groen komponent van die voorgrond kleur
526.
The red component of the background color.
2006-11-23
Die rooi komponent van die agtergrond kleur
527.
The red component of the foreground color.
2006-11-23
Die rooi komponent van die voorgrond kleu
538.
Command Line
2006-11-23
Opdraglyn
618.
Enable network load graph
2006-11-23
Ontsper grafiek van netwerklading
619.
Enable swap load graph
2006-11-23
Ontsper grafiek van ruillas
620.
For horizontal panels, the width of the graphs in pixels. For vertical panels, this is the height of the graphs.
2006-11-23
Vir horisontale panele, die wydte van die grafieke in pixel. Vir vertikale panele, die hoogte van die grafieke.
622.
Graph color for cached memory
2006-11-23
Grafiekkleur vir in-die-kas geheue
624.
Graph color for disk write
2006-11-23
Grafiekkleur vir skyfskryf-operasie
626.
Graph color for iowait related CPU activity
2006-11-23
Grafiekkleur vir verwerker-aktiwiteit verwant aan toevoer/afvoer wagtyd
627.
Graph color for load average
2006-11-23
Grafiekkleur vir lasgemiddeld
629.
Graph color for nice-related CPU activity
2006-11-23
Grafiekkleur vir nuttige verwerker-aktiwiteit
632.
Graph color for system-related CPU activity
2006-11-23
Grafiekkleur vir stelselverwante verwerker-aktiwiteit
633.
Graph color for user-related CPU activity
2006-11-23
Grafiekkleur vir gebruiker-verwante verwerker-aktiwiteit
634.
Graph color for user-related memory usage
2006-11-23
Grafiekkleur vir gebruiker-verwante geheueverbruik
637.
Load graph background color
2006-11-23
Ladinggrafiek agtergrondkleur
639.
Network graph background color
2006-11-23
Netwerkgrafiek agtergrondkleur
648.
S_wap Space
2006-11-23
_Uitruilspasie
649.
_Load
2006-11-23
_Las
652.
System m_onitor width:
2006-11-23
Wydte van stelselmonitor:
653.
System m_onitor height:
2006-11-23
Hoogte van stelselmonitor:
654.
Sys_tem monitor update interval:
2006-11-23
Opdateringsinterval van stelselmonitor:
658.
N_ice
2006-11-23
_Bedagsaam
659.
I_OWait
2006-11-23
Wag(toevoer/afvoer)
660.
I_dle
2006-11-23
_Ledig
664.
F_ree
2006-11-23
Vry
668.
_Background
2006-11-23
_Agtergrond
669.
_Used
2006-11-23
_In gebruik
670.
_Free
2006-11-23
Vry
671.
Load
2006-11-23
Las
672.
_Average
2006-11-23
_Gemiddelde
674.
_Read
2006-11-23
Lees
675.
_Write
2006-11-23
Skryf
676.
System Monitor Preferences
2006-11-23
Stelsel-monitor Voorkeure
677.
CD Player (Deprecated)
2006-11-23
CD Speler (Verouderd)