Translations by Hendrik Boshoff

Hendrik Boshoff has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 166 results
10.
Shows keyboard status when accessibility features are used.
2006-11-23
Vertoon sleutelbordstatus wanneer toeganklikheidseienskappe gebruik word.
12.
Unknown error
2006-11-23
Onbekende fout
15.
Displays current state of keyboard accessibility features
2006-11-23
Vertoon huidige status van sleutelbordtoeganklikheidseienskappe.
38.
To avoid losing your work: • plug your laptop into external power, or • save open documents and shut your laptop down.
2006-11-23
Om te verhoed dat u u werk verloor: ••prop u skootrekenaar by eksterne krag in, of ••stoor oop dokumente en sluit u skootrekenaar af.
45.
This utility shows the status of your laptop battery.
2006-11-23
Hierdie nutsprogram vertoon die status van u skootrekenaar-battery
75.
Show the battery meter draining from the top of the battery. Only implemented for traditional battery view.
2006-11-23
Vertoon die leegword van die batterymeter van die bokant van die battery af. Slegs geïmplimenteer vir tradisionele vertoning.
98.
DEPRECATED - Characters shown on applet startup
2006-11-23
UITGEDIEN - karakters wat tydens laai van miniprogram vertoon word
101.
The string that the user had selected when the applet was last used. This string will be displayed when the user starts the applet.
2006-11-23
Die string wat die gebruiker geselekteer het toe die miniprogram die vorige keer gebruik is. Hierdie string sal vertoon word wanneer die gebruiker die miniprogram laai.
113.
Edit button
2006-11-23
Redigeer-knoppie
118.
A 0 value means to show cpu frequency, 1 to show frequency and units, and 2 to show percentage instead of frequency.
2006-11-23
'n 0-waarde beteken dat verwerker-frekwensie sal vertoon, 1 dat frekwensie en eenhede sal vertoon, en 2 dat die persentasie in plaas van frekwensie sal vertoon.
119.
A 0 value means to show the applet in graphic mode (pixmap only), 1 to show the applet in text mode (not to show the pixmap) and 2 to show the applet in graphic and text mode.
2006-11-23
n 0-waarde beteken dat die miniprogram in grafiese modus (slegs pixmap) sal vertoon, 1 dat die miniprogram in teksmodus (sonder pixmap) sal vertoon, en 2 dat die miniprogram in grafiese- en teksmodus sal vertoon.
120.
CPU to Monitor
2006-11-23
Verwerker om te Moniteer
121.
Mode to show cpu usage
2006-11-23
Modus om verwerker-gebruik te vertoon
122.
Set the CPU to monitor. In a single processor system you don't have to change it.
2006-11-23
Stel die verwerker om te moniteer. In 'n enkelverwerkerstelsel hoef u dit nie te verander nie.
131.
_Monitored CPU:
2006-11-23
Ge_moniteerde verwerker
135.
This utility shows the current CPU Frequency Scaling.
2006-11-23
Die nutsprogram vertoon die huidige Verwerker se Frekwensieskalering
136.
This utility shows the current CPU Frequency
2006-11-23
Die nutsprogram vertoon die huidige Verwerker se Frekwensie
473.
This GNOME applet adds a command line to the panel. It features command completion, command history, and changeable macros.
2006-11-23
Hierdie GNOME miniprogram voeg 'n opdraglyn by tot die paneel. Dit kan opdragte voltooi, voriges onthou, en veranderbare makro's hanteer.
476.
Command line
2006-11-23
Opdraglyn
479.
Cannot set schema for %s: %s
2006-11-23
Kan nie die skema vir %s: %s stel nie
2006-11-23
Kan nie die skema vir %s: %s stel nie
2006-11-23
Kan nie die skema vir %s: %s stel nie
2006-11-23
Kan nie die skema vir %s: %s stel nie
481.
GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas
2006-11-23
GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is gestel, skemas word nie geinstalleer nie
2006-11-23
GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is gestel, skemas word nie geinstalleer nie
2006-11-23
GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is gestel, skemas word nie geinstalleer nie
2006-11-23
GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is gestel, skemas word nie geinstalleer nie
482.
Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable
2006-11-23
Die omgewingsveranderlike GCONF_CONFIG_SOURCE moet gestel word
483.
Failed to access configuration source(s): %s
2006-11-23
Geen toegang tot konfigurasiebron(ne): %s kon verkry word nie
2006-11-23
Geen toegang tot konfigurasiebron(ne): %s kon verkry word nie
2006-11-23
Geen toegang tot konfigurasiebron(ne): %s kon verkry word nie
2006-11-23
Geen toegang tot konfigurasiebron(ne): %s kon verkry word nie
484.
Error syncing config data: %s
2006-11-23
Fout tydings poging om konfigurasiedata te sinchroniseer: %s
485.
List of GConfValue entries containing strings for the macro commands.
2006-11-23
Lys van GConfValue inskrywings wat stringe vir die makro-opdragte bevat.
2006-11-23
Lys van GConfValue inskrywings wat stringe vir die makro-opdragte bevat.
2006-11-23
Lys van GConfValue inskrywings wat stringe vir die makro-opdragte bevat.
2006-11-23
Lys van GConfValue inskrywings wat stringe vir die makro-opdragte bevat.
486.
List of GConfValue entries containing strings for the macro patterns.
2006-11-23
Lys van GConfValue inskrywings wat stringe vir die makro-patrone bevat.
489.
Add New Macro
2006-11-23
Voeg Nuwe Makro by
2006-11-23
Voeg Nuwe Makro by
2006-11-23
Voeg Nuwe Makro by
2006-11-23
Voeg Nuwe Makro by
491.
Co_mmand:
2006-11-23
Op_drag:
494.
Command line _background:
2006-11-23
Opdraglyn-agtergrond
495.
Command line _foreground:
2006-11-23
Opdraglyn-voorgrond
496.
E_nable history-based auto completion
2006-11-23
Ontsper outo-voltooiing op grond van geskiedenis
497.
Macros
2006-11-23
Makro's
504.
_Use default theme colors
2006-11-23
Gebruik verstek-temakleure
507.
Attempt to autocomplete a command from the history of commands entered.
2006-11-23
Probeer 'n opdrag outo-voltooi uit die geskiedenis van vorige opdragte.
510.
Background color, red component
2006-11-23
Agtergrondkleur, rooikomponent