Translations by Friedel Wolff

Friedel Wolff has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 328 results
2.
translator-credits
2009-03-16
Bydraes vanaf Contributions: Eduard Grebe https://launchpad.net/~eduardgrebe Hendrik Boshoff https://launchpad.net/~hfvb Hex https://launchpad.net/~jaco-niel Johan Mynhardt https://launchpad.net/~johanmynhardt Laurens https://launchpad.net/~jcloete-csir Theuns Smuts https://launchpad.net/~theunssmuts jlr https://launchpad.net/~j-l-r Friedel Wolff
3.
There was an error launching the help viewer: %s
2009-03-16
'n Fout het voorgekom tydens die lansering van die hulpbekyker: %s
5.
_Keyboard Accessibility Preferences
2009-03-16
Voor_keure vir toeganklikheid
9.
AccessX Status
2009-03-16
AccessX-status
11.
XKB Extension is not enabled
2009-03-16
XKB-uitbreiding nie geaktiveer nie
12.
Unknown error
2009-03-16
Onbekende probleem
14.
Keyboard Accessibility Status
2009-03-16
Status van sleutelbordtoeganklikheid
16.
AccessX Status Applet Factory
2009-03-16
AccessX-status miniprogramfabriek
17.
Keyboard Accessibility Status Applet Factory
2009-03-16
Miniprogramfabriek vir status van sleutelbordtoeganklikheid
20.
System is running on AC power
2009-03-16
Stelsel gebruik tans WS-krag
21.
System is running on battery power
2009-03-16
Stelsel gebruik tans batterykrag
22.
Battery charged (%d%%)
2009-03-16
Battery gelaai (%d%%)
23.
Unknown time (%d%%) remaining
2009-03-16
Onbekende tyd (%d%%) wat oorbly
25.
%d minute (%d%%) remaining
%d minutes (%d%%) remaining
2009-03-16
%d minuut (%d%%) oor
%d minute (%d%%) oor
27.
%d hour (%d%%) remaining
%d hours (%d%%) remaining
2009-03-16
%d uur (%d%%) oor
%d ure (%d%%) oor
28.
%d hour until charged (%d%%)
%d hours until charged (%d%%)
2009-03-16
%d uur tot gelaai (%d%%)
%d ure tot gelaai (%d%%)
32.
%d %s %d %s until charged (%d%%)
2009-03-16
%d %s %d %s tot gelaai (%d%%)
33.
Battery Monitor
2009-03-16
Batterymonitor
38.
To avoid losing your work: • plug your laptop into external power, or • save open documents and shut your laptop down.
2009-03-16
Om te verhoed dat u werk verloor: • prop u skootrekenaar by eksterne krag in, of • stoor oop dokumente en sluit u skootrekenaar af.
39.
To avoid losing your work: • suspend your laptop to save power, • plug your laptop into external power, or • save open documents and shut your laptop down.
2009-03-16
Om te verhoed dat u werk verloor: • "suspend" u skootrekenaar om krag te spaar, • prop u skootrekenaar by eksterne krag in, of • stoor oop dokumente en sluit u skootrekenaar af.
40.
Your battery is running low
2009-03-16
Die battery is besig om pap te word
44.
There was an error displaying help: %s
2009-03-16
Daar was 'n fout met die vertoon van hulp: %s
45.
This utility shows the status of your laptop battery.
2009-03-16
Hierdie nutsprogram vertoon die status van die skootrekenaar se battery
46.
HAL backend enabled.
2009-03-16
HAL-agterkant geaktiveer
47.
Legacy (non-HAL) backend enabled.
2009-03-16
Argaïese (nie-HAL) agterkant geaktiveer.
48.
Battery Charge Monitor
2009-03-16
Batterylaaimonitor
49.
Monitor a laptop's remaining power
2009-03-16
Monitor 'n skootrekenaar se oorblywende krag
53.
Battery Charge Monitor Preferences
2009-03-16
Batteryladingmonitor-voorkeure
56.
Show _time remaining
2009-03-16
Vertoon _tyd wat oorbly
58.
_Expanded view
2009-03-16
_Uitgebreide aansig
61.
_Warn when battery charge drops to:
2009-03-16
_Waarsku wanneer batterylading daal tot:
62.
HAL error
2009-03-16
HAL-fout
64.
No batteries found
2009-03-16
Geen batterye gevind nie
65.
Unable to initialise HAL: %s: %s
2009-03-16
Kan nie HAL te inisialiseer nie: %s %s
66.
0 for no label, 1 for percentage and 2 for time remaining.
2009-03-16
0 vir geen etiket, 1 vir persentasie en 2 vir oorblywende tyd.
67.
Beep for warnings
2009-03-16
Biep vir waarskuwings
68.
Beep when displaying a warning.
2009-03-16
Biep wanneer 'n waarskuwing vertoon word.
69.
Drain from top
2009-03-16
Dreineer van bo af
70.
Full Battery Notification
2009-03-16
Kennisgewing vir vol battery
71.
Low Battery Notification
2009-03-16
Kennisgewing vir lae battery
72.
Notify user when the battery is full.
2009-03-16
Stel die gebruiker in kennis wanneer die battery vol is.
73.
Notify user when the battery is low.
2009-03-16
Stel die gebruiker in kennis wanneer die battery naby aan leeg is.
74.
Red value level
2009-03-16
Rooiwaardevlak
75.
Show the battery meter draining from the top of the battery. Only implemented for traditional battery view.
2009-03-16
Vertoon die leegword van die batterymeter van die bokant van die battery af. Slegs geïmplimenteer vir tradisionele aansig.
80.
The battery level below which the battery is displayed as red. Also the value at which the low battery warning is displayed.
2009-03-16
Die batteryvlak waaronder die battery in rooi sal vertoon. Ook die waarde waarby die waarskuwing vir lae battery vertoon word.
81.
Upright (small) battery
2009-03-16
Regop (klein) battery
82.
Use the value defined in red_value as a time remaining to show the warning dialog rather than a percentage.
2009-03-16
Gebruik die waarde gedefinieer in red_value as die oorblywende tyd om die waarskuwingdialoog te wys in plaas van 'n persentasie.
84.
Battstat Factory
2009-03-16
Battstat-fabriek
87.
Battery Status Utility
2009-03-16
Batterystatus-nutsprogram
93.
insert special character %s
2009-03-16
voeg spesiale karakter %s in