Browsing Galician translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Galician guidelines.
1120 of 719 results
11.
No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'
Ningún aplicativo denominado «%s» rexistrou un marcador para «%s»
Translated by Fran Diéguez on 2010-05-25
Located in ../glib/gbookmarkfile.c:3197 ../glib/gbookmarkfile.c:3354
12.
Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'
Produciuse un erro ao expandir a liña executábel «%s» co URI «%s»
Translated by Leandro Regueiro on 2012-08-22
Located in ../glib/gbookmarkfile.c:3377
13.
Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported
Non se asiste conversión do conxunto de caracteres «%s» a «%s»
Translated by Fran Diéguez on 2010-05-25
Located in ../gio/gcharsetconverter.c:454 ../glib/gconvert.c:321 ../glib/giochannel.c:1384
14.
Could not open converter from '%s' to '%s'
Non foi posíbel abrir o conversor de «%s» a «%s»
Translated by Fran Diéguez on 2010-05-25
Located in ../gio/gcharsetconverter.c:458 ../glib/gconvert.c:325
15.
Invalid byte sequence in conversion input
A secuencia de bytes non é válida na entrada da conversión
Translated by Ignacio Casal Quinteiro on 2008-01-11
Located in ../gio/gcharsetconverter.c:342 ../gio/gdatainputstream.c:848 ../gio/gdatainputstream.c:1261 ../glib/gconvert.c:454 ../glib/gconvert.c:883 ../glib/giochannel.c:1557 ../glib/giochannel.c:1599 ../glib/giochannel.c:2443 ../glib/gutf8.c:869 ../glib/gutf8.c:1322
16.
Error during conversion: %s
Produciuse un erro durante a conversión: %s
Translated by Leandro Regueiro on 2012-08-22
Located in ../gio/gcharsetconverter.c:347 ../glib/gconvert.c:462 ../glib/gconvert.c:797 ../glib/giochannel.c:1564 ../glib/giochannel.c:2455
17.
Partial character sequence at end of input
Hai unha secuencia de carácter parcial ao final da entrada
Translated by Ignacio Casal Quinteiro on 2008-01-11
Located in ../glib/gconvert.c:500 ../glib/gutf8.c:865 ../glib/gutf8.c:1077 ../glib/gutf8.c:1214 ../glib/gutf8.c:1318
18.
Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'
Non é posíbel converter o modo de emerxencia «%s» na codificación de caracteres «%s»
Translated by Fran Diéguez on 2010-05-25
Located in ../glib/gconvert.c:742
19.
The URI '%s' is not an absolute URI using the "file" scheme
O URI «%s» non é un URI absoluto usando o esquema "file"
Translated by Fran Diéguez on 2010-05-25
Located in ../glib/gconvert.c:1567
20.
The local file URI '%s' may not include a '#'
O URI do ficheiro local «%s» non pode incluír un '#'
Translated by Fran Diéguez on 2010-05-25
Located in ../glib/gconvert.c:1577
1120 of 719 results

This translation is managed by Ubuntu Galician Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Antón Méixome, Fran Diéguez, Ignacio Casal Quinteiro, Ignacio Casal Quinteiro, Ignacio Casal Quinteiro, Leandro Regueiro, Marcos Lans, Miguel Anxo Bouzada, Steve Langasek, Xosé, susinho.