Translations by Gabor Kelemen

Gabor Kelemen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 314 results
1.
Script-Fu Console
2007-10-22
Script-Fu-konzol
2.
Welcome to TinyScheme
2007-10-22
Üdvözli a TinyScheme
3.
Interactive Scheme Development
2007-10-22
Interaktív Scheme-fejlesztés
4.
_Browse...
2009-02-11
_Tallózás…
5.
Save Script-Fu Console Output
2007-10-22
Script-Fu-konzol kimenetének mentése
6.
Could not open '%s' for writing: %s
2009-02-11
A(z) „%s” nem nyitható meg írásra: %s
2007-10-22
A(z) "%s" nem nyitható meg írásra: %s
2007-10-22
A(z) "%s" nem nyitható meg írásra: %s
2007-10-22
A(z) "%s" nem nyitható meg írásra: %s
7.
Script-Fu Procedure Browser
2007-10-22
Script-Fu-eljárásböngésző
9.
Script-Fu cannot process two scripts at the same time.
2007-10-22
A Script-Fu nem képes egyszerre több parancsfájlt feldolgozni.
10.
You are already running the "%s" script.
2009-02-11
Már futtatja a(z) „%s” parancsfájlt.
2007-10-22
Már futtatja a(z) "%s" parancsfájlt.
2007-10-22
Már futtatja a(z) "%s" parancsfájlt.
2007-10-22
Már futtatja a(z) "%s" parancsfájlt.
21.
Error while executing %s:
2009-02-11
Hiba „%s” végrehajtása közben:
22.
Too few arguments to 'script-fu-register' call
2009-02-11
Túl kevés argumentum a „script-fu-register” meghívásakor
23.
Error while loading %s:
2009-02-11
Hiba „%s” betöltése közben:
24.
Script-Fu Server Options
2007-10-22
Script-Fu-kiszolgáló beállításai
25.
_Start Server
2007-10-22
Kiszolgáló _indítása
28.
Interactive console for Script-Fu development
2007-10-22
Interaktív konzol Script-Fu-fejlesztéshez
29.
_Console
2009-02-11
_Konzol
30.
Server for remote Script-Fu operation
2007-10-22
Kiszolgáló a Script-Fu távoli működtetéséhez
31.
_Start Server...
2009-02-11
Kiszolgáló _indítása…
40.
_Alien Glow
2007-10-22
Idegen r_agyogás
41.
_Beveled Pattern
2007-10-22
_Térhatású minta
42.
_Classic.Gimp.Org
2007-10-22
_Classic.Gimp.Org
43.
Alpha to _Logo
2007-10-22
Alfát lo_góvá
44.
Re-read all available Script-Fu scripts
2007-10-22
Összes elérhető Script-Fu-parancsfájl újraolvasása
46.
You can not use "Refresh Scripts" while a Script-Fu dialog box is open. Please close all Script-Fu windows and try again.
2009-02-11
Nem használhatja a „Parancsfájlok frissítése” lehetőséget amíg nyitva van egy Script-Fu párbeszédablak. Zárja be az összes Script-Fu ablakot és próbálja újra.
2007-10-22
Nem használhatja a "Parancsfájlok frissítése" lehetőséget amíg nyitva van egy Script-Fu párbeszédablak. Zárja be az összes Script-Fu ablakot és próbálja újra.
2007-10-22
Nem használhatja a "Parancsfájlok frissítése" lehetőséget amíg nyitva van egy Script-Fu párbeszédablak. Zárja be az összes Script-Fu ablakot és próbálja újra.
2007-10-22
Nem használhatja a "Parancsfájlok frissítése" lehetőséget amíg nyitva van egy Script-Fu párbeszédablak. Zárja be az összes Script-Fu ablakot és próbálja újra.
47.
3D _Outline...
2009-02-11
_3D keret…
49.
Create a logo with outlined text and a drop shadow
2007-10-22
Logó létrehozása körvonalas szöveggel és vetett árnyékkal
54.
Outline the selected region (or alpha) with a pattern and add a drop shadow
2007-10-22
A kijelölt terület (vagy az alfa) körvonalainak megrajzolása egy mintával, továbbá vetett árnyék hozzáadása
60.
3_D Truchet...
2009-02-11
Három_dimenziós Truchet…
63.
Create an image filled with a 3D Truchet pattern
2007-10-22
Kép létrehozása térbeli Truchet-mintával kitöltve
70.
Add B_evel...
2009-02-11
Le_sarkítás…
71.
Add a beveled border to an image
2007-10-22
Rézsútos keret hozzáadása egy képhez
74.
Add _Border...
2009-02-11
Kere_t hozzáadása…
75.
Add a border around an image
2007-10-22
Keret hozzáadása egy kép köré
80.
Create an arrow graphic with an eerie glow for web pages
2009-02-11
Nyíl-grafika létrehozása „titokzatos ragyogás” effektussal weblapok számára
2007-10-22
Nyíl-grafika létrehozása "titokzatos ragyogás" effektussal weblapok számára
2007-10-22
Nyíl-grafika létrehozása "titokzatos ragyogás" effektussal weblapok számára
2007-10-22
Nyíl-grafika létrehozása "titokzatos ragyogás" effektussal weblapok számára
89.
_Arrow...
2009-02-11
_Nyíl…
92.
Create an Hrule graphic with an eerie glow for web pages
2009-02-11
Vízszintes vonalat ábrázoló grafika létrehozása „titokzatos ragyogás” effektussal weblapok számára
2007-10-22
Vízszintes vonalat ábrázoló grafika létrehozása "titokzatos ragyogás" effektussal weblapok számára
2007-10-22
Vízszintes vonalat ábrázoló grafika létrehozása "titokzatos ragyogás" effektussal weblapok számára