Translations by chinara

chinara has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

148 of 48 results
1.
OK
2011-06-07
Copy text OK
5.
Boot Options
2011-06-07
Boot Options
9.
Boot loader
2011-05-20
Жүктөгүч
10.
I/O error
2011-05-20
Кийирүү/Чыгаруу катасы
11.
Change Boot Disk
2011-05-20
Жүктөлүүчү дискти алмаштырыңыз
12.
Insert boot disk %u.
2011-05-20
%u жүктөлүүчү дискин кийириңиз.
13.
This is boot disk %u. Insert boot disk %u.
2011-05-20
Бул %u жүктөлүүчү диск. %u жүктөлүүчү дискин кийириңиз.
14.
This is not a suitable boot disk. Please insert boot disk %u.
2011-05-20
Бул ылайыктуу жүктөлүүчү диск эмес. %u жүктөөлүүчү дискин кийириңиз.
15.
Password
2011-05-20
Сыр сөз
16.
Enter your password:
2011-05-20
Сыр сөздү кийириңиз.
17.
DVD Error
2011-05-20
DVD нин катасы
18.
This is a two-sided DVD. You have booted from the second side. Turn the DVD over then continue.
2011-05-20
Бул эки жактуу DVD-диски. Сиз экинчи жактан жүктөлдүңүз. DVD-дискти оодарып, андан кийин улантыңыз.
20.
Halt the system now?
2011-06-07
Системаны азыр өчүрүү керекпи?
21.
Password
2011-05-20
Сыр сөз
24.
Keymap
2011-06-07
Ариптакта
27.
Expert mode
2011-05-20
Эксперттөө режими
28.
Accessibility
2011-05-20
Жеткиликтүүлүк
32.
Screen Reader
2011-05-20
Экранды окугуч
34.
Keyboard Modifiers
2011-06-07
Ариптактанын модификаторлору
35.
On-Screen Keyboard
2011-06-07
Экран ариптактасы
2011-05-20
Экран клавиатурасы
37.
Everything
2011-05-20
Бардыгы
38.
^Try Ubuntu without installing
2011-05-19
Ubuntu менен орнотпой туруп иштеп көрүү
39.
^Try Kubuntu without installing
2011-05-19
Kubuntu менен орнотпой туруп иштеп көрүү
40.
^Try Edubuntu without installing
2011-05-19
Edubuntu менен орнотпой туруп иштеп көрүү
41.
^Try Xubuntu without installing
2011-05-19
Xubuntu менен орнотпой туруп иштеп көрүү
42.
^Try Ubuntu MID without installing
2011-05-19
Ubuntu MID менен орнотпой туруп иштеп көрүү
43.
^Try Ubuntu Netbook without installing
2011-05-19
^Ubuntu Netbook менен орнотпой туруп иштеп көрүү
44.
^Try Kubuntu Netbook without installing
2011-05-19
^Kubuntu Netbook менен орнотпой туруп иштеп көрүү
45.
^Start Kubuntu
2011-05-19
^Kubuntu да жумушту баштоо
47.
^Install Ubuntu in text mode
2011-06-07
^Ubuntu ну тексттик режимде орнотуу
48.
^Install Kubuntu in text mode
2011-06-07
^Kubuntu ну тексттик режимде орнотуу
49.
^Install Edubuntu in text mode
2011-06-07
^Edubuntu ну тексттик режимде орнотуу
50.
^Install Xubuntu in text mode
2011-06-07
^Xubuntu ну тексттик режимде орнотуу
51.
^Install Ubuntu
2011-06-07
^Ubuntu ну орнотуу
52.
^Install Kubuntu
2011-06-07
^Kubuntu ну орнотуу
53.
^Install Edubuntu
2011-06-07
^Edubuntu ну орнотуу
54.
^Install Xubuntu
2011-06-07
^Xubuntu ну орнотуу
56.
Install Ubuntu ^Enterprise Cloud
2011-05-19
Ubuntu ^Enterprise Cloud - ду орнотуу
58.
^Install Ubuntu MID
2011-06-07
^Ubuntu MID ти орнотуу
59.
^Install Ubuntu Netbook
2011-05-19
^Ubuntu Netbook-ту орнотуу
60.
^Install Kubuntu Netbook
2011-05-19
^Kubuntu Netbook-ту орнотуу
63.
OEM install (for manufacturers)
2011-06-07
OEM-орнотуу режими (чыгаруучулар үчүн)
66.
Install a Diskless Image Server
2011-06-07
Дисктерсиз Сүрөт серверин орнотуу
67.
Install a command-line system
2011-06-07
Графикалык интерфейси жок системаны орнотуу
72.
Test ^memory
2011-06-07
^Эс тестирлөө
74.
Free software only
2011-06-07
Акысыз программалар гана
77.
^Try Mythbuntu without installing
2011-05-19
^Mythbuntu менен орнотпой туруп иштеп көрүңүз