Translations by Laszlo Simon

Laszlo Simon has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
~
Application Options: -u, --unittest Perform unit tests -s, --solve <equation> Solve the given equation
2010-03-27
Alkalmazás beállítások: -u, --unittest Unit teszt elvégzése -s, --solve <egyenlet> A megadott egyenlet megoldása
~
Inverse hyperbolic cosine is undefined for values less than or equal to one
2010-03-27
Arkuszkoszinusz hiperbolikusz nem értelemzett 1-re vagy kisebb értékekre
~
Recall
2010-03-27
Visszatölt
7.
Inverse
2010-03-27
Reciprok
9.
Scientific Exponent
2010-03-27
Normál alak
16.
Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the Sum-of-the-Years'-Digits method. This method of depreciation accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense occurs in earlier periods than in later ones. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated.
2010-03-27
Amortizációt számol egy vagyoni értékre az évek száma módszerrel a megadott időintervallumra vonatkozóan. Ez az értékcsökkenési metódus gyorsítja az amortizációs rátát, így több az értékcsökkenési költség a kezdeti periódusban, mint a későbbiekben.
45.
Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation
2010-03-27
Értékcsökkenés évek száma módszerel
2010-03-27
Értékcsökkenés, évek száma összeg módszere
52.
_Number of Periods:
2010-03-27
Periódusok száma
61.
Shift Left
2010-03-27
Balra léptetés
62.
Shift Right
2010-03-27
Jobbra léptetés
71.
Show _thousands separators
2010-03-27
Ezres tagoló megjelenítése
72.
Show trailing _zeroes
2010-03-27
Null végződés megjelenítése
74.
_Angle units:
2010-03-27
Szög mértékegység:
82.
Indicates whether any trailing zeroes after the numeric point should be shown in the display value.
2010-03-27
Jelzi, hogy megjelenjen-e a tizedes pontot követő nulla végződés.
86.
Show Thousands Separators
2010-03-27
Ezres tagoló megjelenítése
161.
Usage: %s — Perform mathematical calculations
2010-03-27
Felhasználás: %s - Matematikai számítás elvégzése
171.
Scientific exponent [Ctrl+E]
2010-03-27
Normál alak [Ctrl+E]
176.
Modulus divide
2010-03-27
Maradékos osztás
195.
Inverse [Ctrl+I]
2010-03-27
Reciprok
235.
Malformed expression
2010-03-27
238.
No sane value to bitwise shift
2010-03-27
A kifejezésre nem értelmezhető a művelet
247.
Scientific
2010-03-27
Normál alak
264.
Boolean AND is only defined for positive integers
2010-03-27
Logikai ÉS csak pozitív egész számokra értelmezett
265.
Boolean OR is only defined for positive integers
2010-03-27
Logikai VAGY csak pozitív egész számokra értelmezett
266.
Boolean XOR is only defined for positive integers
2010-03-27
Logikai kizáró vagy csak pozitív egész számokra értelmezett
267.
Boolean NOT is only defined for positive integers
2010-03-27
Logikai negálás csak pozitív egész számokra értelmezett
268.
Shift is only possible on integer values
2010-03-27
Léptetés csak egész számokra értelmezett
271.
Division by zero is undefined
2010-03-27
Nullával osztás nincs értelmezve
2010-03-27
Nullával osztás eredménye nem definiált
272.
Logarithm of zero is undefined
2010-03-27
Nulla logaritmusa nincs értelmezve
2010-03-27
Nulla logaritmusa nem definiált
273.
The power of zero is undefined for a negative exponent
2010-03-27
Nulla negatív kitevőjű hatványa nem értelmezett
274.
Reciprocal of zero is undefined
2010-03-27
Nulla reciproka nincs értelmezve
275.
Root must be non-zero
2010-03-27
Gyök nem lehet nulla
276.
Negative root of zero is undefined
2010-03-27
Nulla negatív gyöke nem értelmezett
277.
nth root of negative number is undefined for even n
2010-03-27
Negatív szám páros kitevője nem értelmezett
278.
Factorial is only defined for natural numbers
2010-03-27
Faktoriális csak természetes számokra értelmezett
279.
Modulus division is only defined for integers
2010-03-27
Maradékos osztás csak egész számokra értelmezett
280.
Tangent is undefined for angles that are multiples of π (180°) from π∕2 (90°)
2010-03-27
Tangens nem értelmezett π∕2 (90°) + n * π (180°) szögekre
281.
Inverse sine is undefined for values outside [-1, 1]
2010-03-27
Arkuszszinusz nem értelemzett a [-1, 1] intervallumon kívül
282.
Inverse cosine is undefined for values outside [-1, 1]
2010-03-27
Arkuszkoszinusz nem értelemzett a [-1, 1] intervallumon kívül
284.
Inverse hyperbolic tangent is undefined for values outside [-1, 1]
2010-03-27
Arkusztangens hiperbolikusz nem értelemzett a [-1, 1] intervallumon kívül