Translations by Marsel Pretorius

Marsel Pretorius has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 2352 results
~
Permission denied
2010-06-28
Toestemming geweier
~
Do you want to make Evolution your default e-mail client?
2008-08-10
Wil u Evolution die verstek pos-kliënt maak?
~
_Backup Settings...
2008-08-10
_Rugsteun verstellings...
~
R_estore Settings...
2008-08-10
H_erstel verstellings...
~
Evolution backup can start only when Evolution is not running. Please make sure that you save and close all your unsaved windows before proceeding. If you want Evolution to restart automatically after backup, please enable the toggle button.
2008-08-10
Evolution rugsteun kan slegs werk as Evolution gesluit is. Maak asseblief seker dat alle vensters gestoor is voor u voortgaan. As Evolution moet heropen na die rugsteun proses, ontsper asseblief die skakel knoppie.
~
This will delete all your current Evolution data and settings and restore them from your backup. Evolution restore can start only when Evolution is not running. Please make sure that you close all your unsaved windows before you proceed. If you want Evolution to restart automatically restart after restore, please enable the toggle button.
2008-08-10
Hiermee sal alle huidige Evolution data en verstellings verwyder word en vanaf u rugsteun terug gebring word. Die proses kan slegs begin as Evolution gesluit is. Maak seker alle vensters word toegemaak voor u beging. As Evolution moet heropen na die proses, ontsper die skakelknoppie.
~
Backup current Evolution data
2008-08-10
Regsteun huidige Evolution data
~
List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message body.
2008-08-10
Lys van leidrade vir die aanvoegsel herinnerings-inprop om voor te kyk in 'n boodskap inhoud.
~
_Do not Synchronize
2008-08-10
_Moenie sincroniseer nie
~
Send Receipt
2008-08-10
Leesbevestiging
~
Synchronize
2008-08-10
Sinchroniseer
~
If you delete the folder, all of its contents and its subfolders contents will be deleted permanently.
2008-08-10
As u die vouer verwyder sal die inhoud en die sub-vouers se inhoud permanent verwyder word.
~
Do not disable
2008-08-10
Moenie versper nie
~
Do not delete
2008-08-10
Moenie verwyder nie
~
Do not d_elete
2008-08-10
Moenie v_erwyder nie
~
Are you sure you want to open {0} messages at once?
2008-08-10
Is u seker u wil {0} boodskappe met een slag oopmaak?
~
Error saving messages to: %s: %s
2008-08-10
Fout met stoor van boodskap na: %s: %s
~
Could not write data: %s
2008-08-10
Kon nie data skryf nie: %s
~
2008-08-09
~
The last time empty junk was run, in days since the epoch.
2008-08-03
Die laaste tyd wanneer gemors skoongemaak is, in dae, sedert die epog.
~
The last time empty trash was run, in days since the epoch.
2008-08-03
Die laaste keer wanneer die asblik leeggemaak is, in dae, sedert die epog
~
Text message part limit
2008-08-03
Teksboodskap deel se limiet
~
Last time empty junk was run
2008-08-03
Laaste keer dat die gemorsskoonmaker gehardloop het
~
Last time empty trash was run
2008-08-03
Laaste keer wat die asblik leeg gemaak is
~
Enable to render message text part of limited size.
2008-08-03
Ontsper om boodskapteksgedeelte van beperkte grootte uit te beeld.
~
To Do
2008-08-03
Te doen
~
Later
2008-08-03
Later
~
The location and hierarchy of the Evolution mailbox folders has changed since Evolution 1.x. Please be patient while Evolution migrates your folders...
2008-08-03
Die ligging en hiërargie van die Evolution posbus vouers is gewysig sedert Evolution 1.x. Wees geduldig terwyl Evolution u vouers migreer...
~
Could not parse PGP message
2008-08-03
Kon nie PGP boodskap ontleed nie
~
Could not parse PGP message: Unknown error
2008-08-03
Kon nie PGP boodskap ontleed nie: onbekende fout
~
This message was sent by <b>%s</b> on behalf of <b>%s</b>
2008-08-03
Die boodskap is gestuur deur <b>%s</b> namens <b>%s</b>
~
Adding a meaningful summary to your appointment will give your recipients an idea of what your appointment is about.
2008-08-03
Deur 'n betekenisvolle opsomming by die afspraak te voeg sal die geadresseerdes 'n beter idee gee waaroor dit gaan.
~
Adding a meaningful summary to your task will give your recipients an idea of what your task is about.
2008-08-03
Deur 'n betekenisvolle opsomming by die taak te voeg sal die geadresseerdes 'n beter idee gee waaroor dit handel.
~
<b>(The composer contains a non-text message body, which cannot be edited.)</b>
2008-08-02
<b>(Die samesteller bevat 'n nie-teks boodskapinhoud wat nie geredigeer kan word nie.)</b>
~
Show _Attachment Bar
2008-08-02
Vertoon _aanvoegselbalk
~
vCalendar files (.vcf)
2008-08-02
vCalendar lêers (.vcf)
~
The location and hierarchy of the Evolution calendar folders has changed since Evolution 1.x. Please be patient while Evolution migrates your folders...
2008-08-02
Die ligging en hiërargie van die Evolution kalendervouers het verander sedert Evolution 1.x. Wees asseblief geduldig terwyl Evolution die vouers migreer...
~
Unable to migrate old settings from evolution/config.xmldb
2008-08-02
Kan nie die ou verstellings vanaf evolution/config.xmldb migreer nie
~
The location and hierarchy of the Evolution task folders has changed since Evolution 1.x. Please be patient while Evolution migrates your folders...
2008-08-02
Die ligging en hiërargie van die Evolution taakvouers het verander sedert Evolution 1.x. Wees asseblief geduldig terwyl Evolution die vouers migreer...
~
_Select Today
2008-08-02
_Kies vandag
~
A_ttendees...
2008-08-02
By_wonendes...
~
Attendee_s...
2008-08-02
By_wonendes...
~
<b>%s</b> has replied to a free/busy request.
2008-08-02
<b>%s</b> geantwoord op 'n beskikbaarheidsversoek.
~
<b>%s</b> wishes to receive the latest task information.
2008-08-02
<b>%s</b> wil graag die nuutste taakinformasie ontvang.
~
<b>%s</b> requests your free/busy information.
2008-08-02
<b>%s</b> versoek u beskikbaarheidsinformasie.
~
<b>%s</b> has replied to a task assignment.
2008-08-02
<b>%s</b> het geantwoord op 'n taaktoedeling
~
<b>%s</b> has published free/busy information.
2008-08-02
<b>%s<b> het beskibaarheidsinformasie gepubliseer.
~
<b>%s</b> has canceled a task.
2008-08-02
<b>%s</b> het 'n taak gekanseleer
~
<b>%s</b> requests you perform a task.
2008-08-02
<b>%s</b> versoek u om 'n taak uit te voer.
~
<b>%s</b> wishes to be added to an existing task.
2008-08-02
<b>%s</b> wil by 'n bestaande taak gevoeg word.