Translations by JC Brand

JC Brand has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5180 of 80 results
1103.
Grab Focus
2010-04-05
Verkry fokus
1104.
New Appointment
2010-04-05
Nuwe afspraak
1107.
Go to Today
2010-04-05
Gaan na vandag
1108.
Go to Date
2010-04-05
Gaan na datum
1109.
a table to view and select the current time range
2010-04-05
'n tabel om die huidige tydsperiode te beskou en kies
1112.
Work Week View: %s. %s
2010-04-05
Werksweekweergawe: %s. %s
1113.
Day View: %s. %s
2010-04-05
Dagweergawe: %s. %s
1114.
calendar view for a work week
2010-04-05
kalender weergawe vir 'n werksweek
1115.
calendar view for one or more days
2010-04-05
kalender weergawe vir een of meer dae
1116.
Gnome Calendar
2010-04-05
Gnome Kalender
1117.
%A %d %b %Y
2010-04-05
%A %d %b %Y
1118.
%a %d %b %Y
2010-04-05
%a %d %b %Y
1119.
%d %b %Y
2010-04-05
%d %b %Y
1124.
calendar view for a month
2010-04-05
kalenderoorsig vir 'n maand
1125.
calendar view for one or more weeks
2010-04-05
kalenderoorsig vir een of meer weke
2217.
Folder names cannot contain '/'
2010-04-05
Lêername mag nie '/' bevat nie
2886.
_Discard changes
2010-04-26
Ver_werp wysigings
2926.
Selecting this option means that Evolution will only connect to your LDAP server if your LDAP server supports SSL.
2010-04-05
Die kies van hierdie opsie beteken Evolution sal slegs met jou LDAP bediener verbind as dit SSL ondersteun.
2928.
Selecting this option means that your server does not support either SSL or TLS. This means that your connection will be insecure, and that you will be vulnerable to security exploits.
2010-04-05
Die kies van hierdie opsie beteken jou bediener ondersteun nie SSL of TSL nie. Dit beteken jou verbinding sal onveilig en kwesbaar teenoor veiligheidsoortredings wees.
2930.
Copy _book content locally for offline operation
2010-04-28
Kopieer _boek inhoud plaaslik vir aflyn gebruik
2010-04-05
Kopieër _boek inhoud plaaslik vir aflyn gebruik
2931.
This is the port on the LDAP server that Evolution will try to connect to. A list of standard ports has been provided. Ask your system administrator what port you should specify.
2010-04-05
Hierdie is die poort op die LDAP bediener waardeur Evolution sal probeer verbind. 'n Lys van standaard poorte is beskikbaar gestel. Vra jou stelselbestuurder watter poort om te spesifiseer.
2936.
Searching
2010-04-05
Besig om te soek
2937.
Downloading
2010-04-05
Besig om af te laai
2951.
The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to autocomplete.
2010-04-05
Die aantal karakters wat getik moet word voor Evolution outo-voltooiing toepas.
2952.
URI for the folder last used in the select names dialog
2010-04-05
URI vir die lêer wat laaste gebruik is in die naamseleksie dialoog
2955.
Whether to show the preview pane.
2010-04-05
Of die voorskou ruit gewys moet word.
3040.
_Login method:
2010-04-05
_Aanmeldmetode:
4475.
Calendar: from %s to %s
2010-04-05
Kalender: van %s tot %s
4476.
evolution calendar item
2010-04-05
evolution kalenderitem