Translations by JC Brand

JC Brand has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 80 results
~
Date only:
2010-04-05
Slegs die datum:
~
Time and date:
2010-04-05
Datum en tyd:
~
No response from the server.
2010-04-05
Geen antwoord van bediener.
~
Table column:
2010-04-05
Tabel kolom:
~
Evolution's Palm Sync changelog and map files have changed. Please be patient while Evolution migrates your Pilot Sync data...
2010-04-05
Evolution se Palm Sync veranderingslog en kaart lêers het verander. Wees asseblief geduldig terwyl Evolution jou Pilot Sync data migreer...
~
The location and hierarchy of the Evolution contact folders has changed since Evolution 1.x. Please be patient while Evolution migrates your folders...
2010-04-05
Die plasing en hiërargie van die Evolution kontakte lêers het verander sedert Evolution 1.x. Wees asseblief geduldig terwyl Evolution die lêers migreer...
~
The way Evolution stores some phone numbers has changed. Please be patient while Evolution migrates your folders...
2010-04-05
Die manier waarop Evolution sommige telefoonnommers stoor het verander. Wees asseblief geduldig terwyl Evolution die lêers migreer...
~
Could not read pilot's Address application block
2010-04-05
Kon nie die Pilot se adresgegewens lees nie
~
Default Sync Address:
2010-04-05
Verstek sinkronisasie adres:
~
begin editing this cell
2010-04-05
redigeer hierdie sel
~
popup
2010-04-05
opspringkieslys
6.
Category editor not available.
2010-04-05
Kategorie-redigeerder nie beskikbaar nie.
7.
Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on.
2010-04-05
Maak seker dat u wagwoord reg gespel is en dat u 'n ondersteunde aanmeld metode gebruik. Onthou dat vele wagwoorde hoofletter-sensitief is; jou caps-lock is dalk aan.
11.
Delete address book '{0}'?
2010-04-05
Verwyder adresboek '{0}'?
15.
Failed to delete contact
2010-04-05
Verwydering van kontak het gefaal.
18.
Some features may not work properly with your current server
2010-04-05
Sommige funksies mag dalk nie behoorlik werk met jou huidige bediener nie
20.
The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?
2010-04-05
Die beeld wat u gekies het is groot. Wil u die grootte verander en stoor?
22.
This address book could not be opened.
2010-04-05
Kon nie die adresboek open nie.
25.
This address book will be removed permanently.
2010-04-05
Hierdie adresboek sal permanent verwyder word.
26.
This server does not support LDAPv3 schema information.
2010-04-05
Hierdie bediener ondersteun nie LDAPv3 skema informasie nie.
27.
Unable to open address book
2010-04-05
Kan nie adresboek open nie
28.
Unable to perform search.
2010-04-05
Kan nie die soektog uitvoer nie.
29.
Unable to save {0}.
2010-04-05
Kan nie {0} stoor nie.
30.
Would you like to save your changes?
2010-04-05
Wil u die veranderinge stoor?
32.
You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version
2010-04-05
U konnekteer na 'n nie-ondersteunde GroupWise bediener en mag dalk probleme ervaar met die gebruik van Evolution. Vir die beste resultate moet die bediener opgegradeer word na 'n ondersteunde weergawe.
34.
You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?
2010-04-05
U het veranderinge gemaak op hierdie kontak. Wil u die veranderinge stoor?
35.
Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted.
2010-04-05
U kontakte vir {0} sal eers beskikbaar wees as Evolution weer oopgemaak word.
37.
_Discard
2010-04-26
Ver_werp
39.
_Resize
2010-04-13
Verstel _grootte
2010-04-05
_Verander grootte
40.
_Use as it is
2010-04-05
_Gebruik soos is
219.
evolution address book
2010-04-05
evolution adresboek
226.
evolution minicard
2010-04-05
evolution minikaart
254.
Detailed error message:
2010-04-05
Gedetailleerde foutboodskap:
296.
Accessing LDAP Server anonymously
2010-04-05
Anonieme verbinding met LDAP bediener word opgestel
376.
_Discard Changes
2010-04-26
Ver_werp veranderinge
388.
_Dismiss
2010-04-26
Ver_werp
2010-04-05
_Verwerp
418.
Default recurrence count
2010-04-05
Standaard herhalingshoeveelheid
465.
Primary task list
2010-04-05
Hoof takelys
491.
This can have three possible values. 0 for errors. 1 for warnings. 2 for debug messages.
2010-04-05
Hierdie kan 3 moontlike waardes hê. 0 vir foute. 1 vir waarskuwings. 2 om boodskappe reg te maak.
504.
Vertical pane position
2010-04-05
Vertikale paneel posisie
666.
%s You have made changes. Forget those changes and close the editor?
2010-04-26
%s U het veranderinge aangebring. Ignoreer dit en maak die redigeerder toe?
667.
%s You have made no changes, close the editor?
2010-04-26
%s U het geen veranderinge aangebring nie, maak die redigeerder toe?
671.
%s You have made changes. Forget those changes and update the editor?
2010-04-26
%s U het veranderinge aangebring. Ignoreer dit en maak die redigeerder toe?
721.
Changes made to this item may be discarded if an update arrives
2010-04-26
Veranderinge gemaak aan die item mag verwerp word indien 'n opdatering arriveer
944.
%a %d %b
2010-04-05
%a %d %b
945.
%d %b
2010-04-05
%d %b
1097.
It has alarms.
2010-04-05
Dit het alarms.
1098.
It has recurrences.
2010-04-05
Dit het herhalings