Translations by Friedel Wolff

Friedel Wolff has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1328 results
~
Hide deleted messages rather than displaying them with a line through them
2009-03-17
Versteek geskrapte boodskappe eerder as om hulle doodgetrek te wys
~
Show Hidde_n Messages
2009-03-17
Wys _versteekte boodskappe
~
Hide _Deleted Messages
2009-03-17
Versteek ges_krapte boodskappe
~
Show messages that have been temporarily hidden
2009-03-17
Wys boodskappe wat voorheen tydelik versteek is
~
Do not disable
2009-03-17
Moenie deaktiveer nie
~
Temporarily hide the selected messages
2009-03-17
Versteek die gekose boodskappe tydelik
~
Could not parse PGP message
2009-03-17
Kon nie PGP-boodskap ontleed nie
~
Hide S_elected Messages
2009-03-17
Versteek g_ekose boodskappe
~
<b>%s</b> has canceled a task.
2009-03-17
<b>%s</b> het 'n taak gekanselleer.
~
<b>%s</b> has replied to a free/busy request.
2009-03-17
<b>%s</b> het geantwoord op 'n besig/beskibkaar-versoek.
~
Do not delete
2009-03-17
Moenie skrap nie
~
A_ttendees...
2009-03-17
Bywo_nendes...
~
If you delete the folder, all of its contents and its subfolders contents will be deleted permanently.
2009-03-17
As 'n gids geskrap word, sal al sy inhoud en subgidse se inhoud permanent geskrap word.
~
Do not format messages when text si_ze exceeds
2009-03-17
Moenie boodskappe formateer indien _teksgrootte groter as
~
This message was sent by <b>%s</b> on behalf of <b>%s</b>
2009-03-17
Hierdie boodskap is gestuur deur <b>%s</b> namens <b>%s</b>
~
Whether the plugin is enabled
2009-03-17
Of die inprop geaktiveer is
~
Hide _Read Messages
2009-03-17
Versteek ge_lese boodskappe
~
Temporarily hide all messages that have already been read
2009-03-17
Versteek alle boodskappe wat reeds gelees is tydelik
~
<b>%s</b> has canceled a meeting.
2009-03-17
<b>%s</b> het 'n vergadering gekanselleer.
~
<b>%s</b> wishes to receive the latest task information.
2009-03-17
<b>%s</b> wil die jongste taakinligting ontvang.
~
<b>%s</b> requests %s to perform a task.
2009-03-17
<b>%s</b> vra dat %s 'n taak uitvoer.
~
<b>%s</b> has replied to a task assignment.
2009-03-17
<b>%s</b> het geantwoord op 'n taaktoekenning.
~
Do not d_elete
2009-03-17
Moenie sk_rap nie
~
vCalendar files (.vcf)
2009-03-17
vCalendar-lêers (.vcf)
~
<b>%s</b> requests you perform a task.
2009-03-17
<b>%s</b> vra dat u 'n taak uitvoer.
~
Could not cancel
2009-03-17
Kon nie kanselleer nie
~
<b>%s</b> has replied to a meeting request.
2009-03-17
<b>%s</b> het geantwoord op 'n vergaderingversoek.
~
<b>%s</b> has published free/busy information.
2009-03-17
<b>%s</b> het besig/beskikbaar-inligting gepubliseer.
~
for
2009-03-17
altesaam
~
Could not parse PGP message: Unknown error
2009-03-17
Kon nie PGP-boodskap ontleed nie: Onbekende fout
~
_Select Today
2009-03-17
Kies _vandag
~
<b>%s</b> has published task information.
2009-03-17
<b>%s</b> het taakinligting gepubliseer.
~
_Web Log:
2009-03-17
_Webjoernaal:
~
<b>%s</b> has published meeting information.
2009-03-17
<b>%s</b> het vergaderinginligting gepubliseer.
~
Cannot open source "{1}"
2009-03-17
Kan nie bron "{0}" open nie.
~
Could not load address book
2009-03-17
Kon nie adresboek laai nie
~
Attendee_s...
2009-03-17
Bywonende_s...
~
<b>%s</b> requests your free/busy information.
2009-03-17
<b>%s</b> vra vir u besig/beskikbaar-inligting.
~
forever
2009-03-17
vir altyd
~
1 hour before appointment
2009-03-17
1 uur voor afspraak
~
<b>%s</b> requests the presence of %s at a meeting.
2009-03-17
<b>%s</b> vra vir %s se teenwoordigheid by 'n vergadering.
~
year(s)
2009-03-17
jaar(e)
~
1 day before appointment
2009-03-17
1 dag voor afspraak
~
<b>%s</b> wishes to receive the latest meeting information.
2009-03-17
<b>%s</b> wil die jongste vergaderinginligting ontvang.
~
<b>%s</b> requests your presence at a meeting.
2009-03-17
<b>%s</b> vra vir u teenwoordigheid by 'n vergadering.
~
<b>%s</b> wishes to be added to an existing meeting.
2009-03-17
<b>%s</b> wil by 'n bestaande vergadering gevoeg word.
~
until
2009-03-17
tot en met
~
15 minutes before appointment
2009-03-17
15 minute voor afspraak
~
week(s)
2009-03-17
week(e)
~
Width
2009-03-17
Wydte