Translations by Adi Roiban

Adi Roiban has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 499 results
~
Unsupported operation: search by expression: for %s
2009-03-03
Operație nesuportată: căutare după expresie: pentru %s
~
Unexpected response from IMAP4 server %s: %s
2009-03-03
Răspuns neașteptat de la server-ul IMAP4 %s: %s
~
Filtering new message(s)
2009-03-03
Se filtrează mesajul(ele) noi
~
Enable extended Mailing-List detection required for some filter and vFolder rules
2009-03-03
Activați detecția extinsă pentru liste de discuții, necesară pentru unele filtre și reguli vFolder
~
Cannot sync flags to folder '%s': Unknown error
2009-03-03
Nu s-au putut sincroniza marcajele în dosarul „%s”: Eroare necunoscută
~
Trash Folder Full. Please Empty.
2009-03-03
Dosarul Gunoi este plin. Vă rugăm să-l goliți.
~
IMAP server %s unexpectedly disconnected: %s
2009-03-03
Serverul IMAP %s a fost deconectat neașteptat: %s
~
Cannot append message to folder '%s': Unknown error
2009-03-03
Nu s-a putut adăuga mesajul la dosarul „%s”: eroare necunoscută
~
ICQ Home Id 3
2009-03-03
Nume cont ICQ de acasă 3
~
Unsupported operation: append message: for %s
2009-03-03
Operație nesuportată: adăugare mesaj: pentru %s
~
Use cancel
2009-03-03
Folosește anularea
~
Cannot expunge folder '%s': Bad command
2009-03-03
Nu s-a putut elimina dosarul „%s”: comandă greșită
~
Cannot append message to folder '%s': Bad command
2009-03-03
Nu s-a putut adăuga mesajul la dosarul „%s”: comandă greșită
~
Unexpected greeting from IMAP server %s.
2009-03-03
Răspuns neașteptat de la serverul IMAP %s.
~
Cannot authenticate to IMAP server %s using the %s authentication mechanism
2009-03-03
Nu s-a putut autentifica la serverul IMAP %s folosind mecanismul de autentificare %s
~
Cannot sync flags to folder '%s': Bad command
2009-03-03
Nu s-au putut sincroniza marcajele în dosarul „%s”: Comandă greșită
~
Learning junk
2009-03-03
Se învață identificarea mesajele spam
~
Cannot get LIST information for '%s' on IMAP server %s: %s
2009-03-03
Nu s-a putut primi informația LIST pentru „%s” de pe serverul IMAP „%s”: %s
~
ICQ Home Id 1
2009-03-03
Nume cont ICQ de acasă 1
~
ICQ Home Id 2
2009-03-03
Nume cont ICQ de acasă 2
~
ICQ Work Id 1
2009-03-03
Nume cont ICQ de servici 1
~
STARTTLS command failed: %s
2009-03-03
Comanda STARTTLS a eșuat: %s
~
RCPT TO command failed: %s: mail not sent
2009-03-03
Eroare la comanda RCPT TO: %s: mesajul nu a fost trimis
~
Could not generate encrypting data: %s
2009-03-03
Nu s-au putut genera datele de criptare: %s
~
Bad authentication response from server.
2009-03-03
Răspuns greșit la autentificare din partea serverului.
~
Cannot create folder '%s': Bad command
2009-03-03
Nu s-a putut crea dosarul „%s”: comandă greșită
~
Could not open cache directory: %s
2009-03-03
Nu s-a putut deschide dosarul cache: %s
~
Cannot verify message signature: could not create temp file: %s
2009-03-03
Nu s-a putut verifica semnătura mesajului: nu s-a putut crea fișierul temporar: %s
~
Could not sync spool folder %s: %s Folder may be corrupt, copy saved in '%s'
2009-03-03
Nu s-a putut putut sincroniza dosarul coadă de așteptare (spool) %s: %s Dosarul poate fi corupt, o copie a fost salvată în „%s”
~
Cannot append message to mbox file: %s: %s
2009-03-03
Nu s-a putut adăuga mesajul la fișierul mbox: %s: %s
~
Could not create thread for getting deltas
2009-03-03
Nu s-a putut crea firul de execuție pentru obținerea diferențelor
~
Cannot get %s information for pattern '%s' on IMAP server %s: %s
2009-03-03
Nu s-a putut obține informația %s pentru șablonul „%s” de pe serverul IMAP „%s”: „%s”
~
Could not generate signing data: %s
2009-03-03
Nu s-au putut genera datele pentru semnătură: %s
~
Learning non-junk
2009-03-03
Se învăță identificarerea mesajele non-spam
~
Cannot delete folder '%s': Special folder
2009-03-03
Nu s-a putut șterge dosarul „%s”: dosar special
~
Cannot append message in offline mode: %s
2009-03-03
Nu s-a putut adăuga mesajul în modul deconectat: %s
~
Unable to retrieve message: %s
2009-03-03
Nu s-a putut obține mesajul: %s
~
Cannot delete folder '%s': Bad command
2009-03-03
Nu s-a putut șterge dosarul „%s”: comandă greșită
~
Timed out trying to get lock file on %s. Try again later.
2009-03-03
Timp expirat la încercarea de blocare a fișierului %s. Încercați mai târziu.
~
Cannot delete folder '%s': Invalid mailbox name
2009-03-03
Nu s-a putut șterge dosarul „%s”: nume nevalid pentru căsuța poștală
~
Cannot get folder '%s' on IMAP server %s: Unknown error
2009-03-03
Nu s-a putut obține dosarul „%s” de pe serverul IMAP „%s”: eroare necunoscută
~
Unable to parse message content
2009-03-03
Nu s-a putut analiza conținutul mesajului
~
Check new messages for _Junk contents
2009-03-03
Verifică conținutul _spam în mesajele noi
~
No response on continuation after APPEND command
2009-03-03
Nici un răspund de continuarea după comanda APPEND
~
Could not connect to %s (port %s): %s
2009-03-03
Nu s-a putut conecta la %s (port %s): %s
~
Unexpected response status '%s' after APPEND command
2008-11-30
Stare răspuns neașteptată „%s” după comanda „APPEND”
~
Unknown error occurred during APPEND command!
2008-11-30
Eroare necunoscută în timpul comenzii APPEND!
~
Failed to send command to IMAP server %s: %s
2008-11-30
Comanda cătrea serverul IMAP a eșuat %s: %s
~
The color to render
2008-04-30
Culoare pentru afișare
1.
Loading...
2009-03-03
Se încărcă...