Translations by Adi Roiban

Adi Roiban has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

451499 of 499 results
840.
User not local; will forward to <forward-path>
2009-03-03
Utilizatorul nu e local; se va înainta la <forward-path>
841.
Requested mail action not taken: mailbox unavailable
2009-03-03
Acțiunea cerută de mail neefectuată: căsuța poștală nedisponibilă
842.
Requested action not taken: mailbox unavailable
2009-03-03
Acțiunea cerută neefectuată: căsuța poștală nedisponibilă
843.
Requested action aborted: error in processing
2009-03-03
Acțiunea solicitată a fost anulată: eroare la procesare
844.
User not local; please try <forward-path>
2009-03-03
Utilizatorul nu este local; încercați vă rog <forward-path>
845.
Requested action not taken: insufficient system storage
2009-03-03
Acțiunea cerută a fost refuzată: spațiu de stocare insuficient
846.
Requested mail action aborted: exceeded storage allocation
2009-03-03
Acțiunea solicitată a fost anulată: spațiul de stocare alocat depășit
847.
Requested action not taken: mailbox name not allowed
2009-03-03
Acțiunea solicitată a fost anulată: nume neacceptat pentru căsuța de mail
848.
Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
2009-03-03
Începeți introducerea mesajului; terminați cu <CRLF>.<CRLF>
849.
Transaction failed
2009-03-03
Tranzacție eșuată
850.
A password transition is needed
2009-03-03
E nevoie de o tranziție a parolei
853.
Temporary authentication failure
2009-03-03
Eșuare temporară a autentificării
855.
Failed to connect to SMTP server %s in secure mode: %s
2009-03-03
Conectarea în mod securizat la serverul SMTP %s a eșuat: %s
858.
Unable to authenticate to SMTP server. %s
2009-03-03
Nu s-a putut autentifica la serverul SMTP. %s
860.
SMTP mail delivery via %s
2009-03-03
Mesaj SMTP livrat prin %s
861.
Cannot send message: service not connected.
2009-03-03
Nu s-a putut trimite mesajul: serviciul nu este conectat.
862.
Cannot send message: sender address not valid.
2009-03-03
Nu s-a putut trimite mesajul: adresa expeditorului nu este validă.
863.
Sending message
2009-03-03
Se trimite mesajul
864.
Cannot send message: no recipients defined.
2009-03-03
Nu s-a putut trimite mesajul: destinatar neprecizat.
865.
Cannot send message: one or more invalid recipients
2009-03-03
Nu s-a putut trimite mesajul: unul sau mai mulți destinatari nu sunt valizi
866.
SMTP Greeting
2009-03-03
Mesaj SMTP de întâmpinare
878.
Competition
2009-03-03
Concurență
881.
Goals/Objectives
2009-03-03
Scopuri/Obiective
882.
Holiday
2009-03-03
Vacanță
883.
Holiday Cards
2009-03-03
Vederi de vacanță
886.
International
2009-03-03
Internațional
894.
Time & Expenses
2009-03-03
Timp și cheltuieli
896.
Waiting
2009-03-03
Se așteaptă
917.
Accessing LDAP Server anonymously
2009-03-03
Se accesează serverul LDAP ca utilizator anonim
918.
Failed to authenticate.
2009-03-03
Autentificare eșuată.
919.
Category Icon
2009-03-03
Iconiță categorie
921.
There is already a category '%s' in the configuration. Please use another name
2009-03-03
Există deja o categorie „%s” în configurări. Vă rugăm folosiți alt nume
922.
Icon
2009-03-03
Iconiță
924.
Category Properties
2009-03-03
Proprietăți categorie
925.
Category _Icon
2009-03-03
_Iconiță categorie
931.
Create category "%s"
2009-03-03
Creare categorie „%s”
933.
Select Contacts from Address Book
2009-03-03
Alegeți contacte din agendă
935.
_Remove
2009-03-03
Ște_rge
938.
<b>Show Contacts</b>
2009-03-03
<b>Afișează contacte</b>
939.
Address B_ook:
2008-04-30
A_gendă:
946.
Cop_y %s
2009-09-21
Cop_iază %s
949.
_Delete %s
2009-03-03
Ș_terge %s
950.
Keyring key is unusable: no user or host name
2009-03-03
Cheia din inelul de chei nu este utilizabilă: nu există utilizator sau nume gazdă
952.
_Remember this passphrase
2009-03-03
Memo_reză această parolă
953.
_Remember this passphrase for the remainder of this session
2009-03-03
Memo_reză această parolă pentru restul acestei sesiuni
954.
_Remember this password
2009-03-03
Memo_reză această parolă
955.
_Remember this password for the remainder of this session
2009-03-03
Memo_reză această parolă pentru restul acestei sesiuni
956.
Select destination
2009-03-03
Alegere destinație
957.
_Destination
2009-03-03
_Destinație