Translations by Adi Roiban

Adi Roiban has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 499 results
~
Cannot get LIST information for '%s' on IMAP server %s: %s
2009-03-03
Nu s-a putut primi informația LIST pentru „%s” de pe serverul IMAP „%s”: %s
~
Cannot create folder '%s': Invalid mailbox name
2009-03-03
Nu s-a putut crea dosarul „%s”: nume nevalid pentru căsuța poștală
~
Cannot authenticate to IMAP server %s using the %s authentication mechanism
2009-03-03
Nu s-a putut autentifica la serverul IMAP %s folosind mecanismul de autentificare %s
~
Cannot get folder '%s' on IMAP server %s: Unknown error
2009-03-03
Nu s-a putut obține dosarul „%s” de pe serverul IMAP „%s”: eroare necunoscută
~
Cannot move messages from folder '%s' to folder '%s': Unknown error
2009-03-03
Nu s-au putut muta mesajele din dosarul „%s” în dosarul „%s”: eroare necunoscută
~
Cannot expunge folder '%s': Bad command
2009-03-03
Nu s-a putut elimina dosarul „%s”: comandă greșită
~
This option will connect to the IMAPv4rev1 server using a plaintext password.
2009-03-03
Această opțiune vă va conecta la serverul IMAPrev1 folosind o parolă în clar.
~
Cannot copy messages from folder '%s' to folder '%s': Bad command
2009-03-03
Nu s-au putut muta mesajele din dosarul „%s” în dosarul „%s”: comandă greșită
~
Cannot authenticate to IMAP server %s using %s
2009-03-03
Nu s-a putut autentifica la serverul IMAP %s folosind %s
~
Cannot create IMAP folders in offline mode.
2009-03-03
Nu s-au putut crea dosare IMAP în modul deconectat.
~
Cannot append message to folder '%s': Bad command
2009-03-03
Nu s-a putut adăuga mesajul la dosarul „%s”: comandă greșită
~
No response on continuation after APPEND command
2009-03-03
Nici un răspund de continuarea după comanda APPEND
~
Cannot sync flags to folder '%s': Unknown error
2009-03-03
Nu s-au putut sincroniza marcajele în dosarul „%s”: Eroare necunoscută
~
ICQ Home Id 1
2009-03-03
Nume cont ICQ de acasă 1
~
For reading and storing mail on IMAPv4rev1 servers.
2009-03-03
Pentru citirea și stocarea mesajelor pe servere IMAPv4rev1.
~
Check new messages for _Junk contents
2009-03-03
Verifică conținutul _spam în mesajele noi
~
Cannot move messages from folder '%s' to folder '%s': Bad command
2009-03-03
Nu s-au putut muta mesajele din dosarul „%s” în dosarul „%s”: comandă greșită
~
Cannot append message to folder '%s': Unknown error
2009-03-03
Nu s-a putut adăuga mesajul la dosarul „%s”: eroare necunoscută
~
Unexpected greeting from IMAP server %s.
2009-03-03
Răspuns neașteptat de la serverul IMAP %s.
~
Cannot append message to folder '%s': Folder is read-only
2009-03-03
Nu s-a putut adăuga mesajul la dosarul „%s”: dosarul este doar pentru citire
~
Could not open cache directory: %s
2009-03-03
Nu s-a putut deschide dosarul cache: %s
~
Cannot get message %s from folder '%s': Bad command
2009-03-03
Nu s-a putut obține mesajul %s din dosarul „%s”: comandă greșită
~
IMAP4 server %s unexpectedly disconnected: %s
2009-03-03
Serverul IMAP4 %s deconectat neașteptat: %s
~
Cannot expunge folder '%s': Unknown error
2009-03-03
Nu s-a putut elimina dosarul „%s”: eroare necunoscută
~
ICQ Work Id 1
2009-03-03
Nume cont ICQ de servici 1
~
ICQ Home Id 2
2009-03-03
Nume cont ICQ de acasă 2
~
Could not generate signing data: %s
2009-03-03
Nu s-au putut genera datele pentru semnătură: %s
~
IMAP server %s unexpectedly disconnected: %s
2009-03-03
Serverul IMAP %s a fost deconectat neașteptat: %s
~
Unsupported operation: append message: for %s
2009-03-03
Operație nesuportată: adăugare mesaj: pentru %s
~
Use cancel
2009-03-03
Folosește anularea
~
Unsupported operation: search by expression: for %s
2009-03-03
Operație nesuportată: căutare după expresie: pentru %s
~
Unsupported operation: search by UIDs: for %s
2009-03-03
Operație nesuportată: căutare dupa UID-uri: pentru %s
~
Learning junk
2009-03-03
Se învață identificarea mesajele spam
~
Enable extended Mailing-List detection required for some filter and vFolder rules
2009-03-03
Activați detecția extinsă pentru liste de discuții, necesară pentru unele filtre și reguli vFolder
~
Cannot copy messages from folder '%s' to folder '%s': Unknown error
2009-03-03
Nu s-au putut copia mesajele din dosarul „%s” în dosarul „%s”: eroare necunoscută
~
Unable to parse message content
2009-03-03
Nu s-a putut analiza conținutul mesajului
~
Unexpected response from IMAP4 server %s: %s
2009-03-03
Răspuns neașteptat de la server-ul IMAP4 %s: %s
~
Learning non-junk
2009-03-03
Se învăță identificarerea mesajele non-spam
~
Could not generate encrypting data: %s
2009-03-03
Nu s-au putut genera datele de criptare: %s
~
Cannot verify message signature: could not create temp file: %s
2009-03-03
Nu s-a putut verifica semnătura mesajului: nu s-a putut crea fișierul temporar: %s
~
Could not create thread for getting deltas
2009-03-03
Nu s-a putut crea firul de execuție pentru obținerea diferențelor
~
Cannot append message in offline mode: %s
2009-03-03
Nu s-a putut adăuga mesajul în modul deconectat: %s
~
Unable to retrieve message: %s
2009-03-03
Nu s-a putut obține mesajul: %s
~
Timed out trying to get lock file on %s. Try again later.
2009-03-03
Timp expirat la încercarea de blocare a fișierului %s. Încercați mai târziu.
~
Filtering new message(s)
2009-03-03
Se filtrează mesajul(ele) noi
~
Cannot sync flags to folder '%s': Bad command
2009-03-03
Nu s-au putut sincroniza marcajele în dosarul „%s”: Comandă greșită
~
Could not connect to %s (port %s): %s
2009-03-03
Nu s-a putut conecta la %s (port %s): %s
~
Trash Folder Full. Please Empty.
2009-03-03
Dosarul Gunoi este plin. Vă rugăm să-l goliți.
~
ICQ Home Id 3
2009-03-03
Nume cont ICQ de acasă 3
~
A CORBA exception has occurred
2009-03-03
S-a produs o excepție CORBA