Translations by TLE

TLE has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 687 results
~
Connected from:
2011-09-19
Tilsluttet fra:
~
The theme variant that is used to display the conversation in chat windows.
2011-09-19
Den temavariant der bruges ved visning af samtalen i chatvinduer.
~
Ignore TLS Errors
2011-09-19
Ignorer TLS-fejl
~
Provide
2011-09-19
Giv
~
Chat window theme variant
2011-09-19
Temavariant for chatvindue
~
Away message:
2011-09-19
Fraværsbesked:
~
/whois <contact ID>: display information about a contact
2011-09-19
/whois <kontakt-id>: viser information om en kontakt
~
Channels:
2011-09-19
Kanaler:
~
Variant:
2011-09-19
Variant:
~
“%s” is not a valid contact ID
2011-09-19
“%s” er ikke et gyldigt kontakt-id
~
The certificate does not have the expected fingerprint.
2011-06-03
Certifikatet har ikke det forventede fingeraftryk.
~
The hostname verified by the certificate doesn't match the server name.
2011-06-03
Værtsnavnet som er verificeret af certifikatet passer ikke til servernavnet.
~
The following identity can not be blocked:
The following identities can not be blocked:
2011-06-03
Følgende identitet kan ikke blokeres:
Følgende identiteter kan ikke blokeres:
~
The certificate hasn't yet been activated.
2011-06-03
Certifikatet er endnu ikke aktiveret.
~
Remember
2011-06-03
Husk
~
The certificate is self-signed.
2011-06-03
Certifikatet er selv-underskrevet.
~
Not now
2011-06-03
Ikke nu
~
The certificate length exceeds verifiable limits.
2011-06-03
Certifikatets længde overskrider hvad der kan verificeres.
~
_Disable
2011-06-03
_Deaktivér
~
Launch My Web Accounts
2011-06-03
Start Mine Webkonti
~
Linked contact containing %u contact
Linked contacts containing %u contacts
2011-06-03
Sammenkædet kontakt som indeholder %u kontakt
Sammenkædet kontakt som indeholder %u kontakter
~
The certificate is malformed.
2011-06-03
Certifikatet er ugyldigt.
~
Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts.
2011-06-03
Split den valgte sammenkædede kontakt fuldstændigt op i de kontakter den indeholder.
~
The certificate is cryptographically weak.
2011-06-03
Certifikatet er kryptografisk svagt.
~
Would you like to store this password?
2011-06-03
Ønsker du at gemme denne adgangskode?
~
/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the current one
2011-06-03
/part [<id for chatrum>] [<grund>]: Forlad chatrummet, som standard det nuværende chatrum
~
The identity provided by the chat server cannot be verified.
2011-06-03
Identiteten som chatserveren giver kan ikke verificeres.
~
The following identity will be blocked:
The following identities will be blocked:
2011-06-03
Følgende identitet vil blive blokeret:
Følgende identiteter vil blive blokeret:
~
_Report this contact as abusive
_Report these contacts as abusive
2011-06-03
_Indrapportér denne kontakt som værende grov
_Indrapportér disse kontakter som værende grove
~
- Empathy Chat Client
2011-06-03
- Empathy-samtaleklient
~
The certificate has expired.
2011-06-03
Certifikatet er udløbet.
~
_Enable
2011-06-03
_Aktivér
~
Add '%s' to %s Dictionary
2011-06-03
Tilføj "%s" til ordbogen for %s
~
Error contacting the Account Manager
2011-06-03
Fejl ved forsøg på at kontakte kontohåndteringen
~
Add '%s' to Dictionary
2011-06-03
Tilføj "%s" til ordbog
~
The account %s cannot be edited in Empathy.
2011-06-03
Kontoen %s kan ikke redigeres i Empathy.
~
File transfer completed, but the file was corrupted
2011-06-03
Filoverførsel fuldført, men filen blev beskadiget
~
Unlink linked contacts '%s'?
2011-06-03
Adskil sammenkædet kontakt "%s"?
~
The certificate is not signed by a Certification Authority.
2011-06-03
Certifikatet er ikke underskrevet af en certifikationsautoritet.
~
There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. The error was: %s
2011-06-03
Der opstod en fejl ved forsøg på at kontakte Telepathys kontohåndtering. Fejlen var: %s
~
Online from a phone or mobile device
2011-06-03
Via nettet fra en telefon eller mobil enhed
~
Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely split the linked contacts into separate contacts.
2011-06-03
Er du sikker på at du vil adskille disse sammenkædede kontakter? Dette vil splitte de sammenkædede kontakter fuldstændigt op i de kontakter de består af.
~
Find in Contact _List
2011-06-03
Find i kontakt_liste
~
The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority.
2011-06-03
Certifikatet er blevet inddraget af den udstedende certifikationsautoritet.
~
Select
2011-06-03
Vælg
~
Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will remove all the contacts which make up this linked contact.
2011-06-03
Ønsker du virklig at fjerne denne sammenkædede kontakt "%s"? Bemærk at dette vil fjerne alle de kontakter, som denne sammenkædede kontakt består af.
~
Don't display any dialogs unless there are only "People Nearby" accounts
2011-06-03
Vis ingen dialoger med mindre der kun er "Folk i nærheden"-konti
~
All
2009-07-10
Alle
~
Incoming call
2009-07-10
Indkommende opkald
~
Subscription requested by %s
2009-07-10
Abonnering ønsket af %s