Translations by Ask Hjorth Larsen

Ask Hjorth Larsen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 198 results
114.
Invisible
2010-03-30
Usynlig
115.
Offline
2010-03-30
Offline
117.
No reason specified
2010-03-30
Ingen årsag angivet
118.
Status is set to offline
2010-03-30
Status sat til offline
160.
Username:
2010-03-30
Brugernavn:
165.
This account already exists on the server
2010-03-30
Denne konto findes allerede på serveren
171.
<b>Example:</b> MyScreenName
2010-03-30
<b>Eksempel:</b> MitNavn
189.
Auto
2010-03-30
Auto
190.
UDP
2010-03-30
UDP
191.
TCP
2010-03-30
TCP
192.
TLS
2010-03-30
TLS
193.
Register
2010-03-30
Register
194.
Options
2010-03-30
Options
195.
None
2010-03-30
Ingen
196.
Character set:
2010-03-30
Tegnsæt:
213.
This is your username, not your normal Facebook login. If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>. Use <a href="http://www.facebook.com/username/">this page</a> to choose a Facebook username if you don't have one.
2010-03-30
Dette er dit brugernavn, ikke dit normale logind-navn til Facebook. Hvis du er facebook.com/<b>giraf</b>, så skriv <b>giraf</b>. Brug <a href="http://www.facebook.com/username/">denne side</a> til at vælge et Facebook-brugernavn, hvis du ikke allerede har et.
215.
What is your Facebook password?
2010-03-30
Hvad er din adgangskode til Facebook?
216.
What is your Facebook username?
2010-03-30
Hvad er dit brugernavn på Facebook?
224.
What is your Windows Live ID?
2010-03-30
Hvad er dit Windows Live-id?
232.
<b>Example:</b> user@my.sip.server
2010-03-30
<b>Eksempel:</b> bruger@min.sip.server
233.
Authentication username:
2010-03-30
Brugernavn til godkendelse:
234.
Discover Binding
2010-03-30
Find binding
235.
Discover the STUN server automatically
2010-03-30
Find STUN-serveren automatisk
237.
Keep-Alive Options
2010-03-30
Indstillinger for opretholdelse af forbindelse
238.
Loose Routing
2010-03-30
Løs routing
240.
Miscellaneous Options
2010-03-30
Diverse indstillinger
241.
NAT Traversal Options
2010-03-30
Indstillinger for NAT-gennemløb
242.
Port:
2010-03-30
Port:
243.
Proxy Options
2010-03-30
Indstillinger for mellemvært
245.
Server:
2010-03-30
Server:
254.
Yahoo! I_D:
2010-03-30
Yahoo!-i_d:
257.
None of the accepted image formats are supported on your system
2010-03-30
Ingen af de accepterede billedformater understøttes på dit system
267.
Emergency calls are not supported on this protocol
2011-04-20
Nødopkald understøttes ikke med denne protokol
268.
Failed to open private chat
2010-03-30
Kunne ikke åbne privat chat
269.
Topic not supported on this conversation
2010-03-30
Emne understøttes ikke af denne samtale
270.
You are not allowed to change the topic
2010-03-30
Du har ikke adgang til at ændre emnet
271.
/clear: clear all messages from the current conversation
2010-03-30
/clear: Ryd alle meddelelser fra den aktuelle samtale
272.
/topic <topic>: set the topic of the current conversation
2010-03-30
/topic <emne>: Angiv emnet for den aktuelle samtale
273.
/join <chat room ID>: join a new chat room
2010-03-30
/join <id for chatrum>: Gå ind i et nyt chatrum
274.
/j <chat room ID>: join a new chat room
2010-03-30
/j <id for chatrum>: Gå ind i et nyt chatrum
275.
/query <contact ID> [<message>]: open a private chat
2010-03-30
/query <kontact-id> [<meddelelse>]: Åbn en privat chat
276.
/msg <contact ID> <message>: open a private chat
2010-03-30
/msg <kontakt-id> <meddelelse>: Åbn en privat chat
277.
/nick <nickname>: change your nickname on the current server
2010-03-30
/nick <kaldenavn>: Ændr dit kaldenavn på den aktuelle server
278.
/me <message>: send an ACTION message to the current conversation
2010-03-30
/me <meddelelse>: Send en handlingsmeddelelse til den aktuelle samtale
279.
/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to send a message starting with a '/'. For example: "/say /join is used to join a new chat room"
2010-03-30
/say <meddelelse>: Send <meddelelse> til den aktuelle samtale. Dette bruges til at sende en meddelelse, der begynder med "/". For eksempel: "/say /join-kommandoen bruges til at gå ind i et nyt chatrum"
280.
/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, show its usage.
2010-03-30
/help [<kommando>]: Vis alle understøttede kommandoer. Hvis <kommando> er angivet, så vis dens brugsdokumentation.
281.
Usage: %s
2010-03-30
Brug: %s
282.
Unknown command
2010-03-30
Ukendt kommando
283.
Unknown command; see /help for the available commands
2010-03-30
Ukendt kommando; brug /help for at se de tilgængelige kommandoer
298.
Failed to retrieve recent logs
2010-03-30
Kunne ikke hente seneste logge