Translations by Ask Hjorth Larsen

Ask Hjorth Larsen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

151198 of 198 results
622.
Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that does not allow direct connections.
2010-03-30
Kan ikke oprette forbindelse til %s. En af jer er måske på et netværk, der ikke tillader direkte forbindelser.
624.
The audio formats necessary for this call are not installed on your computer
2010-03-30
Lydformaterne, der kræves til dette opkald, er ikke installeret på din computer
625.
The video formats necessary for this call are not installed on your computer
2010-03-30
Videoformaterne, der kræves til dette opkald, er ikke installeret på din computer
626.
Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href="%s">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in the Help menu.
2010-03-30
Der skete noget uventet i en Telepathy-komponent. <a href="%s">Rapportér</a> venligst denne fejl og vedhæft logfiler fra fejlfindingsvinduet i menuen Hjælp.
627.
There was a failure in the call engine
2010-03-30
Der opstod en fejl i opkaldsmotoren
632.
Call the contact again
2010-03-30
Ring op til kontakten igen
633.
Camera Off
2010-03-30
Kamera slået fra
634.
Camera On
2010-03-30
Kamera slået til
636.
Disable camera and stop sending video
2010-03-30
Deaktivér kameraet og stop udsending af video
637.
Enable camera and send video
2010-03-30
Aktivér kameraet og send video
638.
Enable camera but don't send video
2010-03-30
Aktivér kamera, men send ikke video
641.
Hang up current call
2010-03-30
Afslut det nuværende opkald
643.
Preview
2010-03-30
Forhåndsvisning
647.
Toggle audio transmission
2010-03-30
Slå lydtransmission til/fra
650.
Video Off
2010-03-30
Video slået fra
651.
Video On
2010-03-30
Video slået til
652.
Video Preview
2010-03-30
Forhåndsvisning for video
655.
%s (%d unread)
%s (%d unread)
2010-03-30
%s (%d ulæst)
%s (%d ulæste)
656.
%s (and %u other)
%s (and %u others)
2010-03-30
%s (og %u anden)
%s (og %u andre)
657.
%s (%d unread from others)
%s (%d unread from others)
2010-03-30
%s (%d ulæst fra andre)
%s (%d ulæste fra andre)
658.
%s (%d unread from all)
%s (%d unread from all)
2010-03-30
%s (%d ulæst fra alle)
%s (%d ulæste fra alle)
661.
C_ontact
2010-03-30
K_ontakt
664.
Invite _Participant…
2010-03-30
Invitér _deltager…
671.
_Favorite Chat Room
2010-03-30
_Yndlingschatrum
686.
Incoming video call from %s
2010-03-30
Indkommende videoopkald fra %s
688.
%s is video calling you. Do you want to answer?
2010-03-30
%s foretager et videoopkald til dig! Ønsker du at besvare opkaldet?
689.
%s is calling you. Do you want to answer?
2010-03-30
%s ringer til dig! Ønsker du at besvare opkaldet?
734.
Close
2010-03-30
Luk
735.
Reconnect
2010-03-30
Tilslut igen
736.
Edit Account
2010-03-30
Redigér kontoen
744.
New _Call…
2010-03-30
Nyt _opkald…
746.
P_references
2010-03-30
_Indstillinger
747.
Show P_rotocols
2010-03-30
Vis _protokoller
755.
_Join…
2010-03-30
_Deltag…
756.
_New Conversation…
2010-03-30
_Ny samtale…
776.
Contact goes online
2010-03-30
Kontakten logger på
777.
Contact goes offline
2010-03-30
Kontakten logger af
788.
Enable notifications when a contact comes online
2010-03-30
Vis påmindelser når en kontakt logger på
789.
Enable notifications when a contact goes offline
2010-03-30
Vis påmindelser når en kontakt logger af
793.
Location sources:
2010-03-30
Stedkilder:
801.
Show incoming messages in the messaging menu
2010-04-14
Vis indkommende beskeder i beskedmenuen
839.
Invite Participant
2010-03-30
Invitér deltager
840.
Choose a contact to invite into the conversation:
2010-03-30
Vælg en kontakt, du vil invitere til samtalen:
842.
Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit
2010-03-30
Vis ikke nogen dialoger; udfør eventuelt arbejde (såsom import) og afslut
844.
Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)
2010-03-30
Vælg den givne konto til at starte med (f.eks. gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)
846.
- Empathy Accounts
2010-03-30
- Empathy-konti
847.
Empathy Accounts
2010-03-30
Empathy-konti
848.
Empathy Debugger
2010-03-30
Empathy-fejlfinding