Translations by Ask Hjorth Larsen

Ask Hjorth Larsen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 198 results
~
I don't want to enable this feature for now
2010-03-30
Jeg vil ikke aktivere denne funktion indtil videre
~
%s is now offline.
2010-03-30
%s loggede af.
~
Subscription requested by %s
2010-03-30
Abonnering ønskes af %s
~
%s is now online.
2010-03-30
%s loggede på.
~
Incoming video call
2010-03-30
Indkommende videoopkald
8.
Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. "en, fr, nl").
2010-03-30
Kommaadskilt liste af sprog, der skal bruges ved stavekontrol (f.eks. "en, fr, nl").
11.
Contact list sort criterion
2010-03-30
Sorteringskriterium for kontaktliste
23.
Empathy has migrated butterfly logs
2010-03-30
Empathy har konverteret butterfly-logge
35.
Path of the Adium theme to use
2010-03-30
Sti til Adium-temaet, der skal bruges
36.
Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium.
2010-03-30
Sti til adium-temaet, der skal bruges hvis Adium bruges som chat-tema.
44.
Pop up notifications if the chat isn't focused
2010-03-30
Pop op-påmindelser hvis chatten ikke er i fokus
45.
Pop up notifications when a contact logs in
2010-03-30
Pop op-påmindelser når en kontakt logger på
46.
Pop up notifications when a contact logs out
2010-03-30
Pop op-påmindelser når en kontakt logger af
50.
Show offline contacts
2010-03-30
Vis offline kontakter
61.
Whether Empathy can publish the user's location to their contacts.
2010-03-30
Hvorvidt Empathy har lov til at offentliggøre brugerens placering overfor kontakterne.
62.
Whether Empathy can use the GPS to guess the location.
2010-03-30
Hvorvidt Empathy har lov til at bruge GPS til at gætte placeringen.
63.
Whether Empathy can use the cellular network to guess the location.
2010-03-30
Hvorvidt Empathy har lov til at bruge mobilnetværket til at gætte placeringen.
64.
Whether Empathy can use the network to guess the location.
2010-03-30
Hvorvidt Empathy har lov til at bruge netværket til at gætte placeringen.
65.
Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs.
2010-03-30
Om Empathy har spurgt om at importere konti fra andre programmer.
66.
Whether Empathy has migrated butterfly logs.
2010-03-30
Om Empathy har konverteret butterfly-logge.
67.
Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup.
2010-03-30
Om Empathy automatisk skal logge ind på dine konti ved opstart.
69.
Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons.
2010-03-30
Hvorvidt Empathy skal reducere placeringens nøjagtighed af hensyn til privatlivet.
70.
Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon.
2010-03-30
Om Empathy skal bruge kontaktens profilbillede som ikon for chatvinduet.
72.
Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/reconnect.
2010-03-30
Om der skal bruges forbindelseshåndteringer til, automatisk at afbryde/genforbinde.
73.
Whether to check words typed against the languages you want to check with.
2010-03-30
Om der skal anvendes stavekontrol for de sprog, du har angivet, på de ord, du skriver.
74.
Whether to convert smileys into graphical images in conversations.
2010-03-30
Om tekstansigter skal konverteres til grafiske billeder i samtaler.
75.
Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network.
2010-03-30
Om der skal afspilles en lyd, for at gøre opmærksom på kontakter som logger på netværket.
76.
Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network.
2010-03-30
Om der skal afspilles en lyd, for at gøre opmærksom på kontakter som logger af netværket.
77.
Whether to play a sound to notify of events.
2010-03-30
Om der skal afspilles en lyd for at gøre opmærksom på begivenheder.
78.
Whether to play a sound to notify of incoming messages.
2010-03-30
Om der skal afspilles en lyd for at gøre opmærksom på indkommende beskeder.
79.
Whether to play a sound to notify of new conversations.
2010-03-30
Om der skal afspilles en lyd for at gøre opmærksom på nye samtaler.
80.
Whether to play a sound to notify of outgoing messages.
2010-03-30
Om der skal afspilles en lyd for at gøre opmærksom på udgående beskeder.
81.
Whether to play a sound when logging into a network.
2010-03-30
Om der skal afspilles en lyd, når der logges på et netværk.
82.
Whether to play a sound when logging out of a network.
2010-03-30
Om der skal afspilles en lyd, når der logges af et netværk.
83.
Whether to play sound notifications when away or busy.
2010-03-30
Om der skal afspilles lydpåmindelser, når brugeren er fraværende, eller har travlt.
84.
Whether to show a popup notification when a contact goes offline.
2010-03-30
Om der skal vises pop op-påmindelser, når en kontakt logger af.
85.
Whether to show a popup notification when a contact goes online.
2010-03-30
Om der skal vises pop op-påmindelser, når en kontakt logger på.
86.
Whether to show a popup notification when receiving a new message even if the chat is already opened, but not focused.
2010-03-30
Om der skal vises en pop op-påmindelse ved modtagelse af en ny besked, selv hvis chatten allerede er åben, men ikke er fokuseret.
87.
Whether to show a popup notification when receiving a new message.
2010-03-30
Om der skal vises en pop op-påmindelse ved modtagelse af en ny besked.
88.
Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows.
2010-03-30
Om der skal vises profilbilleder for kontakter i kontaktlisten og chatvinduer.
89.
Whether to show contacts that are offline in the contact list.
2010-03-30
Om kontakter der ikke er tilsluttet, skal vises i kontaktlisten.
90.
Whether to show popup notifications when away or busy.
2010-03-30
Om der skal vises pop op-påmindelser, når brugeren er fraværende eller har travlt.
91.
Whether to show protocols for contacts in the contact list.
2010-03-30
Om der skal vises profilbilleder for kontakter i kontaktlisten og chatvinduer.
92.
Whether to show the contact list in chat rooms.
2010-03-30
Hvorvidt kontaktlisten skal vises i chatrum.
93.
Whether to show the contact list in compact mode.
2010-03-30
Om kontaktlisten skal vises i kompakt form eller ej.
94.
Whether to show the message dialog about closing the main window with the 'x' button in the title bar.
2010-03-30
Om beskeddialogen om at lukke hovedvinduet med "x"-knappen i titelbjælken skal vises.
95.
Whether to use the theme for chat rooms.
2010-03-30
Om temaet skal bruges til chatrum eller ej.
96.
Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by the contact's name with the value "name". A value of "state" will sort the contact list by state.
2010-03-30
Kriteriet der bruges til at sortere kontaktlisten. Som standard sorteres efter kontaktens navn med værdien "name". Værdien "state" vil sortere kontaktlisten efter status.
97.
Manage Messaging and VoIP accounts
2010-03-30
Håndtér konti for meddelelser og VoIP
98.
Messaging and VoIP Accounts
2010-03-30
Konti for meddelelser og VoIP