Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
918 of 1614 results
9.
medium
Type: select
Choices
:sl2:
stredná
Translated and reviewed by Peter Mann on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
10.
low
Type: select
Choices
:sl2:
nízka
Translated and reviewed by Peter Mann on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
11.
Ignore questions with a priority less than:
Type: select
Description
:sl2:
Ignorovať otázky s prioritou menšou ako:
Translated by Peter Mann on 2007-03-11
Reviewed by P_E_T_O on 2016-03-01
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Balíky používajúce pre konfiguráciu debconf triedia otázky, ktoré sa vás pýtajú, podľa priority. Kladené budú len otázky s určitou alebo vyššou prioritou. Všetky ostatné otázky sú vynechané.
Translated by Michael Krištof on 2012-09-12
Reviewed by P_E_T_O on 2016-03-01
In upstream:
Balíky používajúce debconf pre konfiguráciu majú rôzne priority otázok, na ktoré sa vás pýtajú. Zobrazia sa iba otázky s prioritou rovnou alebo vyššou, než je zadaná priorita; všetky menej dôležité otázky sa preskočia.
Suggested by Peter Mann on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Môžete si vybrať najnižšiu prioritu otázok, ktoré chcete vidieť:
- „kritická“ je pre položky, ktoré by bez zásahu používateľa
pravdepodobne poškodili systém.
- „vysoká“ je pre položky, ktoré nemajú rozumné štandardné hodnoty.
- „stredná“ je pre obyčajné otázky s rozumnými predvolenými hodnotami
- „nízka“ je pre triviálne záležitosti, ktoré budú vo veľkej väčšine
prípadov fungovať samé od seba.
Translated by helix84 on 2009-06-23
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
Type: select
Description
:sl2:
Napríklad táto otázka má strednú prioritu. Keby ste už skôr nastavili prioritu na vysokú alebo kritickú, túto otázku by ste teraz nevideli.
Translated by Peter Mann on 2006-03-17
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-08-06
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
15.
Change debconf priority
Type: text
Description
:sl2:
Zmena priority otázok
Translated by Peter Mann on 2008-02-20
Reviewed by helix84 on 2008-04-18
Located in ../cdebconf-priority.templates:1001
16.
Continue
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Pokračovať
Translated and reviewed by Peter Mann on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:1001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:1001
17.
Go Back
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Naspäť
Translated by Peter Mann on 2006-03-17
Reviewed by helix84 on 2008-04-18
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:2001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:2001
18.
Yes
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Type: text
Description
:sl4:
Áno
Translated and reviewed by Peter Mann on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:3001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:3001 ../cdebconf-slang-udeb.templates:1001 ../cdebconf-text-udeb.templates:6001
918 of 1614 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrej Tobola, Erickq Holland, Filip Lintner, Frantisek Butvin, Michael Krištof, Michal Mecir, Milan Gejdos, Miroslav Ďurian, P_E_T_O, Pavol Klačanský, Peter Gumka Palecka, Peter Júnoš, Peter Mann, helix84, hurfo, mDt, toxygen, Ľuboš Mudrák.