Translations by pererik87

pererik87 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
~
Windows that should have a different opacity by default
2010-01-17
Windows that skal have a different opacity by default
~
Windows that should have a different brightness by default
2010-01-17
Vinduer som skal ha en endret skarphet som standard
~
Windows that should have a different saturation by default
2010-01-17
Vinduer som skal ha en endret metting som standard
~
Saturation Decrease
2010-01-17
Redusert metting
~
Saturation Increase
2010-01-17
Økt metting
~
Saturation Step
2010-01-17
Steg for metting
~
Window values
2010-01-17
Vindu verdier
~
Window specific settings
2010-01-17
Spesifikke vindus innstillinger
~
Saturation values for windows
2010-01-17
Mettingsverdier for vinduer
~
Step
2010-01-17
Steg
~
Opacity, Brightness and Saturation
2010-01-17
Gjennomsiktighet, lys styrke og metting
~
Opacity, Brightness and Saturation adjustments
2010-01-17
Gjennomsiktighet, lys styrke og metting justeringer
~
Opacity values for windows
2010-01-17
Gjennomsiktighets verdier for vindu
~
Opacity Decrease
2010-01-17
Gjennomsiktighets minkning
~
Opacity Increase
2010-01-17
Gjennomsiktighets økning
~
Brightness Decrease
2010-01-17
Redusert skarphet
~
Brightness Increase
2010-01-17
Økt skarphet
~
Window fade speed in "Constant speed" mode
2010-01-17
Vindus falming i Konstant hastighets modus.
~
Transparent Cube
2010-01-17
Gjennomsiktig kube
30.
Desktop Size
2010-01-17
Skrivebords størrelse
32.
Display Settings
2010-01-17
Skjerminnstillinger
50.
Key bindings
2010-01-17
Hurtigtaster
51.
Level of focus stealing prevention
2010-01-17
Nivå av focus stjeling prevansjon
54.
Low
2010-01-17
Lav
68.
Off
2010-01-17
Av
96.
Very High
2010-01-17
Veldig høy
239.
Commands
2010-01-17
Kommandoer
241.
Key Bindings
2010-01-17
Hurtigtaster
297.
Constant speed
2010-01-17
Konstant hastighet
298.
Constant time
2010-01-17
Konastant tid
314.
Window fade mode
2010-01-17
Falmende vindu modus
318.
Gnome Compatibility
2010-01-17
Gnome kompatibilitet
320.
Options that keep Compiz compatible to the Gnome desktop environment
2010-01-17
Valg som gjør Compiz kompitabel med Gnome skrivebordsmiljø.
322.
Run terminal command
2010-01-17
Kjør terminer kommando
362.
Texture Compression
2010-01-17
Tekstur kompresjon
369.
Fixed Window Placement
2010-01-17
Ordnet vindu plasering
370.
Force Placement Windows
2010-01-17
Tvunget vindu plassering
372.
Keep In Workarea
2010-01-17
lås i arbeidsområde
373.
Keep placed window in work area, even if that means that the position might differ from the specified position
2010-01-17
Lås plassert vindu i arbeidsområde, selv on det's possisjon er forskjellig fra den spesifiserte posisjonen
383.
Positioning modes
2010-01-17
Posisjonering moduser
393.
Windows
2010-01-17
Vinduer
445.
Appearance
2010-01-17
Utseende
446.
Behaviour
2010-01-17
Oppførsel