Translations by Wouter Bolsterlee

Wouter Bolsterlee has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 94 results
1.
Cheese
2009-08-10
Cheese
2.
Cheese Webcam Booth
2009-08-10
Cheese webcamstudio
3.
Take photos and videos with your webcam, with fun graphical effects
2009-08-10
Foto's en video's met een webcam maken, met leuke visuele effecten
4.
A list of effects applied on startup. Possible values are: "mauve", "noir_blanc", "saturation", "hulk", "vertical-flip", "horizontal-flip", "shagadelic", "vertigo", "edge", "dice" and "warp"
2009-08-10
Effecten die bij het opstarten toegepast worden. Mogelijke waarden: ‘mauve’, ‘noir_blanc’, ‘saturation’, ‘hulk’, ‘vertical-flip’, ‘horizontal-flip’, ‘shagadelic’, ‘vertigo’, ‘edge’, ‘dice’ en ‘warp’.
10.
Defines the path where the photos are stored, if empty "XDG_PHOTO/Webcam" will be used.
2009-08-10
Geeft aan waar de foto's opgeslagen worden. Indien leeggelaten wordt ‘XDG_PHOTO/Webcam’ gebruikt.
11.
Defines the path where the videos are stored, if empty "XDG_VIDEO/Webcam" will be used.
2009-08-10
Geeft aan waar de video's opgeslagen worden. Indien leeggelaten wordt ‘XDG_PHOTO/Webcam’ gebruikt.
12.
Height resolution
2009-08-10
Hoogte-resolutie
14.
If set to true, then Cheese will have a feature allowing you to delete a file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This feature can be dangerous, so use caution.
2009-08-10
Indien ingeschakeld maakt Chees het mogelijk een bestand direct te verwijderen zonder het in de prullenbak te gooien. Deze optie kan gevaarlijk zijn, omdat deze bestanden niet meer te herstellen zullen zijn.
17.
Photo Path
2009-08-10
Pad naar foto's
22.
Selected Effects
2009-08-10
Geselecteerde effecten
23.
Set to True to show countdown when taking a photo
2009-08-10
Of er afgeteld moet worden bij het maken van een foto
26.
The height resolution of the image captured from the camera
2009-08-10
De hoogte-resolutie van de afbeelding genomen met de camera
29.
The width resolution of the image captured from the camera
2009-08-10
De breedte-resolutie van de afbeelding genomen met de camera
30.
Use a countdown
2009-08-10
Aftellen gebruiken
2008-02-21
32.
Video Path
2009-08-10
Pad naar video's
33.
Whether to enable immediate deletion
2009-08-10
Of direct verwijderen ingeschakeld is
35.
Width resolution
2009-08-10
Breedte-resolutie
37.
Switch to Photo Mode
2009-08-10
Naar foto-modus wisselen
38.
Switch to Video Mode
2009-08-10
Naar video-modus wisselen
39.
Switch to the Effects Selector
2009-08-10
Naar selectie van effecten wisselen
40.
_Effects
2009-08-10
_Effecten
41.
_Leave Fullscreen
2009-08-10
Volledig scherm _verlaten
42.
_Take a Photo
2009-08-10
Foto _nemen
51.
Preferences
2009-08-10
Voorkeuren
53.
Saturation
2009-08-10
Verzadiging
57.
_Take a photo
2009-08-10
Foto _nemen
64.
%d
2009-08-10
%d
65.
_Skip
2009-08-10
_Overslaan
66.
S_kip All
2009-08-10
_Alle overslaan
67.
Delete _All
2009-08-10
Alles ver_wijderen
69.
Save File
2009-08-10
Bestand opslaan
70.
Could not save %s
2009-08-10
Kon %s niet opslaan
71.
Error while deleting
2009-08-10
Fout bij verwijderen
72.
The file "%s" cannot be deleted. Details: %s
2009-08-10
Het bestand ‘%s’ kon niet verwijderd worden. Details: %s
73.
Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?
Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?
2009-08-10
Weet u zeker dat u %'d geselecteerd item permanent wilt verwijderen?
Weet u zeker dat u de %'d geselecteerde items permanent wilt verwijderen?
74.
Are you sure you want to permanently delete "%s"?
2009-08-10
Weet u zeker dat u ‘%s’ permanent wilt verwijderen?
75.
If you delete an item, it will be permanently lost.
2009-08-10
Als u een item verwijdert zal het onherstelbaar verloren gaan.
76.
Unknown Error
2009-08-10
Onbekende fout
77.
Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?
2009-08-10
Kan het bestand niet in de prullenbak gooien. Wilt u het toch verwijderen?
78.
The file "%s" cannot be moved to the trash. Details: %s
2009-08-10
Het bestand ‘%s’ kon niet in de prullenbak gegooid worden. Details: %s
79.
Really move all photos and videos to the trash?
2009-08-10
Weet u zeker dat u alle foto's en video's in de prullenbak wil gooien?
80.
_Move to Trash
2009-08-10
In _prullenbak gooien
81.
Unable to open help file for Cheese
2009-08-10
Kon hulpbestand voor Cheese niet openen
82.
translator-credits
2009-08-10
Wouter Bolsterlee Tino Meinen Max Beauchez Kijk voor meer info op http://nl.gnome.org/
2008-03-24
Wouter Bolsterlee
2008-03-24
Wouter Bolsterlee
2008-03-24
Wouter Bolsterlee
2008-02-21
83.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
2009-08-10
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.