Translations by mrt

mrt has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

116 of 16 results
~
Canonical Ltd. no longer provides support for the following software packages. You can still get support from the community. These packages will be suggested for removal at the end of the upgrade because you have not enabled the community maintained software channel (universe).
2010-03-21
Canonical Ltd. ne ponuja več podpore za sledeče programske pakete. Še vedno pa se lahko obrnete na spletno skupnost. Ti paketi bodo predlagani za odstranitev po koncu nadgradnje, ker nimate omogočenih nameščanje programske opreme, ki jo vzdržuje odprtokodna skupnost (universe).
14.
The server may be overloaded
2009-10-30
Strežnik je morda preobremenjen
151.
Remove (was auto installed) %s
2010-03-21
Odstrani (samodejno nameščen) %s
195.
This usually is caused by a system were /tmp is mounted noexec. Please remount without noexec and run the upgrade again.
2010-04-05
To običajno povzroči sistem kjer je /tmp priklopljen z zastavico noexec. Ponovno priključite brez zastavice noexec in zopet zaženite posodobitev.
329.
<b>A new version of Ubuntu is available. Would you like to upgrade?</b>
2010-03-21
<b>Na voljo je nova različica Ubuntuja. Ga želite nadgraditi?</b>
330.
Ask Me Later
2010-03-21
Vprašaj kasneje
331.
Don't Upgrade
2010-03-21
Ne nadgradi
332.
Yes, Upgrade Now
2010-03-21
Da, nadgradi zdaj
333.
You can upgrade at a later time by opening Update Manager and click on "Upgrade".
2010-03-21
Lahko nadgradite kasneje z zagonom Upravljalnika posodobitev in izbiro "Nadgradi".
334.
You have declined to upgrade to the new Ubuntu
2010-03-21
Zavrnili ste nadgradnjo na novo različico Ubuntuja.
343.
If this key is set the main update list window will show version information (from version to version).
2010-04-05
Če pritisnete to tipko, bo glavno okno s seznamom posodobitev prikazovalo informacijo o verziji (iz verzije do verzije)
353.
This will permanently hide the new release prompt from check-new-release-gtk. Note that the small button in the main update-manager UI will still be there.
2010-04-05
To bo za stalno skrilo poziv k nadgradnji na novo verzijo pred check-new-release-gtk. Ostal pa bo majhen gumb v glavnem Upravljalniku posodobitev.
354.
make check-new-release-gtk ignore a given new release
2010-04-05
naj check-new-release-gtk ignorira dano novo verzijo
367.
Check only if a new distribution release is available and report the result via the exit code
2010-04-05
Preveri le za novo verzijo in poročaj o rezultatu s pomočjo izhodne kode
372.
Ubuntu %(version)s Upgrade Available
2010-04-05
Ubuntu % (verzija) nadgradnja je na voljo
373.
You have declined the upgrade to Ubuntu %s
2010-04-05
Zavrnili ste nadgradnjo na Ubuntu %s