Translations by Matej Urbančič

Matej Urbančič has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 291 results
~
The upgrade is now aborted. Please check your Internet connection or installation media and try again. All files downloaded so far are kept.
2010-04-28
Nadgradnja je prekinjena. Preverite internetno povezavo ali namestitveni nosilec in poskusite znova. Vse do sedaj prejete datoteke bodo ohranjene.
~
The package information was last updated %s day ago.
The package information was last updated %s days ago.
2010-04-28
Podatki o paketih so bili zadnjič posodobljeni pred %s dnevi.
Podatki o paketih so bili zadnjič posodobljeni pred %s dnevom.
Podatki o paketih so bili zadnjič posodobljeni pred %s dnevoma.
Podatki o paketih so bili zadnjič posodobljeni pred %s dnevi.
~
The package information was last updated %s hour ago.
The package information was last updated %s hours ago.
2010-04-28
Podatki o paketih so bili zadnjič posodobljeni pred %s urami.
Podatki o paketih so bili zadnjič posodobljeni pred %s uro.
Podatki o paketih so bili zadnjič posodobljeni pred %s urama.
Podatki o paketih so bili zadnjič posodobljeni pred %s urami.
~
Unknown download size
2010-04-28
Neznana velikost podatkov za prejemanje
~
The upgrade is now aborted. Please check your Internet connection or installation media and try again.
2010-04-28
Nadgradnja je prekinjena. Preverite omrežno povezavo ali namestitveni nosilec in poskusite znova.
~
Canonical Ltd. no longer provides support for the following software packages. You can still get support from the community. These packages will be suggested for removal at the end of the upgrade because you have not enabled the community maintained software channel (universe).
2010-04-28
Podjetje Canonical Ltd. ne ponuja več podpore za naslednje programske pakete. Še vedno pa je podpora paketov v domeni spletne skupnosti. Ti paketi bodo na koncu nadgradnje predlagani za odstranitev, ker ni omogočenih skladišč programske opreme, ki jo vzdržuje skupnost (skladišče universe).
~
The upgrade is now aborted. Your system could be in an unusable state. A recovery will run now (dpkg --configure -a).
2010-04-28
Nadgradnja je prekinjena. Sistem je morda v nestabilnem stanju, zato bo zagnan ukaz za obnavljanje paketov (dpkg --configure -a).
~
Canonical Ltd. no longer provides support for the following software packages. You can still get support from the community.
2010-04-28
Podjetje Canonical Ltd. ne ponuja več podpore za naslednje programske pakete. Še vedno pa je podpora paketov v domeni spletne skupnosti.
~
Download size: %s %s selected.
2010-04-28
Velikost prejema: %s %s izbranih.
~
The upgrade is now aborted. The upgrade needs a total of %s free space on disk '%s'. Please free at least an additional %s of disk space on '%s'. Empty your trash and remove temporary packages of former installations using 'sudo apt-get clean'.
2010-04-28
Nadgradnja je prekinjena. Nadgradnja zahteva %s prostora na disku '%s'. Sprostiti je treba vsaj %s prostora na '%s'. Izpraznite smeti in odstranite začasne datoteke predhodnih namestitev z uporabo ukaza 'sudo apt-get clean'.
~
Please report this as a bug (if you haven't already) and include the files /var/log/dist-upgrade/main.log and /var/log/dist-upgrade/apt.log in your report. The upgrade is now aborted. Your original sources.list was saved in /etc/apt/sources.list.distUpgrade.
2010-04-28
Napako prijavite kot hrošč in pripnite datoteki /var/log/dist-upgrade/main.log in/var/log/dist-upgrade/apt.log. Nadgradnja bo prekinjena. Prvotna datoteka sources.list je shranjena kot /etc/apt/sources.list.distUpgrade.
~
Please report this as a bug and include the files /var/log/dist-upgrade/main.log and /var/log/dist-upgrade/apt.log in your report. The upgrade is now aborted. Your original sources.list was saved in /etc/apt/sources.list.distUpgrade.
2010-04-28
Pošljite poročilo kot hrošč in pripnite datoteki /var/log/dist-upgrade/main.log in /var/log/dist-upgrade/apt.log. Nadgradnja je prekinjena. Prvotna datoteka sources.list je shranjena kot /etc/apt/sources.list.distUpgrade.
~
<b>Downgrade %s</b>
2010-04-28
<b>Vrni %s na starejšo različico</b>
~
<b><big>Upgrading Ubuntu to version 10.04 LTS</big></b>
2010-04-28
<b><big>Nadgradnja sistema Ubuntu na različico 10.04 LTS</big></b>
8.
Could not calculate sources.list entry
2010-04-28
Ni mogoče izračunati vnosa v sources.list
9.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2010-04-28
Ni mogoče najti datotek s programskimi paketi; morda vstavljen disk ni pravi Ubuntu disk ali pa ni namenjen arhitekturi vašega računalnika.
10.
Failed to add the CD
2010-04-28
Nosilca CD ni mogoče dodati
11.
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2010-04-28
Pri dodajanju nosilca je prišlo do napake, zato bo posodobitev prekinjena. V kolikor je nosilec pravi, je morda treba napako javiti kot poročilo o hrošču. Sporočilo o napaki: '%s'
13.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Do you want to remove this package now to continue?
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archives can be found for them. Do you want to remove these packages now to continue?
2012-04-14
Paketi '%s' so v neskladju in bi jih bilo treba ponovno namestiti, vendar pa jih ni mogoče najti v arhivu. Ali želite odstraniti te pakete in nadaljevati?
Paket '%s' je v neskladnju in bi ga bilo treba ponovno namestiti, vendar pa ga ni mogoče najti v arhivu. Ali želite odstraniti ta paket in nadaljevati?
Paketa '%s' sta v neskladnju in bi ju bilo treba ponovno namestiti, vendar pa ju ni mogoče najti v arhivu. Ali želite odstraniti ta paketa in nadaljevati?
Paketi '%s' so v neskladnju in bi jih bilo treba ponovno namestiti, vendar pa jih ni mogoče najti v arhivu. Ali želite odstraniti te pakete in nadaljevati?
2012-04-14
Paket '%s' je v neskladnem stanju in bi ga bilo treba ponovno namestiti, vendar pa ga ni mogoče najti v nobenem arhivu. Ali želite odstraniti ta paket in nadaljevati?
Paketa '%s' sta v neskladnem stanju in bi ju bilo treba ponovno namestiti, vendar pa ju ni mogoče najti v nobenem arhivu. Ali želite odstraniti ta paketa in nadaljevati?
Paketi '%s' so v neskladnem stanju in bi jih bilo treba ponovno namestiti, vendar pa jih ni mogoče najti v nobenem arhivu. Ali želite odstraniti te pakete in nadaljevati?
2010-04-28
Paketi '%s' so v neskladnem stanju in bi jih bilo treba ponovno namestiti, vendar pa jih ni mogoče najti v nobenem arhivu. Ali želite odstraniti te pakete in nadaljevati?
Paket '%s' je v neskladnem stanju in bi ga bilo treba ponovno namestiti, vendar pa ga ni mogoče najti v nobenem arhivu. Ali želite odstraniti ta paket in nadaljevati?
Paketa '%s' sta v neskladnem stanju in bi ju bilo treba ponovno namestiti, vendar pa ju ni mogoče najti v nobenem arhivu. Ali želite odstraniti ta paketa in nadaljevati?
Paketi '%s' so v neskladnem stanju in bi jih bilo treba ponovno namestiti, vendar pa jih ni mogoče najti v nobenem arhivu. Ali želite odstraniti te pakete in nadaljevati?
14.
The server may be overloaded
2010-04-28
Strežnik je najverjetneje preobremenjen
16.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2012-04-14
Sistem vsebuje okvarjene pakete, ki jih s tem programom ni mogoče popraviti. Preden je mogoče nadaljevati, je treba namestitev popraviti s programom synaptic ali orodjem apt-get.
2010-04-28
Vaš sistem vsebuje okvarjene pakete, ki jih s tem programom ni mogoče popraviti. Preden je mogoče nadaljevati , je treba namestitev popraviti s programom synaptic ali orodjem apt-get.
17.
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade: %s This can be caused by: * Upgrading to a pre-release version of Ubuntu * Running the current pre-release version of Ubuntu * Unofficial software packages not provided by Ubuntu
2010-04-28
Prišlo je do nerazrešljive napake med pripravljanjem nadgradnje: %s Vzrok je lahko: * nadgradnja na preizkusno različico distribucije Ubuntu, * zagon trenutne preizkusne različice Ubuntu in * neuradni programski paketi, ki jih distribucija ne podpira.
18.
This is most likely a transient problem, please try again later.
2010-04-28
Napaka je verjetno le začasna, zato poskusite znova kasneje.
19.
If none of this applies, then please report this bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-04-28
V nasprotnem primeru pošljite poročilo o hrošču paketa 'update-manager' in pripnite datoteke iz /var/log/dist-upgrade/.
20.
Could not calculate the upgrade
2012-04-14
Ni mogoče preračunati zahtev nadgradnje
2010-10-05
Ni mogoče preračunati nadgradnje
2010-04-28
Ni mogoče pripraviti nadgradnje
21.
Error authenticating some packages
2010-10-05
Napaka overjanja pristnosti nekaterih paketov
2010-04-28
Napaka overjanja nekaterih paketov
22.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2010-10-05
Nekaterih paketov ni mogoče overiti. Napaka je lahko prehodne narave in bo kmalu odpravljena. Spodaj je izpisan seznam neoverjenih paketov.
2010-04-28
Nekaterih paketov ni mogoče overiti. Morda je to le začasna omrežna napaka. Poskusite kasneje. Na spodnjem seznamu so navedeni neoverjeni paketi.
23.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
2010-10-05
Paket '%s' je označen za odstranitev, vendar je zaveden na črnem seznamu paketov.
2010-04-28
Paket '%s' je označen za odstranitev, vendar je na črnem seznamu odstranjevanja.
24.
The essential package '%s' is marked for removal.
2010-04-28
Paket '%s', ki je pomemben za delovanje sistema, je označen za odstranitev.
25.
Trying to install blacklisted version '%s'
2010-04-28
Namešča se različica '%s', ki je na črnem seznamu
26.
Can not mark '%s' for upgrade
2010-10-05
Ni mogoče označiti paketa '%s' za nadgradnjo
2010-04-28
Ni mogoče označiti '%s' za nadgradnjo
28.
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug.
2010-04-28
Ni mogoče namestiti zahtevanega paketa. Pošljite poročilo o hrošču.
29.
Can't guess meta-package
2010-04-28
Ni mogoče določiti metapaketa
30.
Your system does not contain a ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop or edubuntu-desktop package and it was not possible to detect which version of Ubuntu you are running. Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get before proceeding.
2012-04-14
V sistemu ni nameščenih paketov ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop ali edubuntu-desktop, zato ni mogoče ugotoviti, katera različica sistema Ubuntu je nameščena. Pred nadaljevanjem je treba s programom synaptic ali z ukazom apt-get namestiti enega izmed navedenih paketov.
2010-04-28
V sistemu ni nameščenega paketa ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop ali edubuntu-desktop, zato ni mogoče ugotoviti, katera različica sistema Ubuntu je nameščena. Pred nadaljevanjem s programom synaptic ali z ukazom apt-get namestite enega izmed navedenih metapaketov.
31.
Reading cache
2010-04-28
Branje predpomnilnika
32.
Unable to get exclusive lock
2010-10-05
Ni mogoče dobiti izključnega zaklepa
2010-04-28
Ni mogoče pridobiti izključnega dostopa
33.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
2010-04-28
To običajno pomeni, da je program, ki zahteva dostop do paketov, že zagnan (npr. apt-get ali aptitude). Pred nadaljevanjem je treba tak program končati.
35.
You are running the upgrade over a remote ssh connection with a frontend that does not support this. Please try a text mode upgrade with 'do-release-upgrade'. The upgrade will abort now. Please try without ssh.
2010-04-28
Sistem poskušate posodobiti preko oddaljene ssh povezave z vmesnikom, ki tega ne omogoča. Poskusite uporabiti konzolni način z ukazom 'do-release-upgrade'. Trenutni poskus posodobitve bo prekinjen.
36.
Continue running under SSH?
2010-04-28
Ali naj se nadaljuje izvajanje preko varnega SSH protokola?