Translations by James Nzomo

James Nzomo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
2009-06-28
Mradi wa Nyaraka za Ubuntu
2.
Visual Effects
2009-06-28
Zinzo kago
3.
2008-02-16
2009-06-28
2008-02-16
4.
Information on desktop, window and other visual effects
2009-06-28
Taarifa kuhusu dawati, turusi na zinzo kago
5.
Credits and License
2009-06-28
Sifa na leseni
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
2009-06-28
Waraka hii huposhwa na timu ya uhadhiri ya Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Tazama orodha ya wafadhili kwenye <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">Gombo la wafadhili</ulink>
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
2009-06-28
Waraka hii imetolewa kwa leseni ya Creative Commons ShareAlike toleo ya 2.5 (CC-BY-SA).
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
2009-06-28
Una uhuru ya kubadilisha, kuendeleza na kuboresha shina ya Ubuntu documentation kupitia sharti za leseni hii. Toleo/Kazi zote zitakazotokana sharti zitolewe na leseni hii.
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
2009-06-28
Vyeti hivi vimesambazwa kwa tarajio vitakuwa vya faida, BILA JUKUMU LOLOTE; ata bila kidokezo cha jukumu la KUFAA KUUZWA ama KUFAA AZMA MAHSUSI KAMA ILIVYO TAJWA KWENYE KANUSHO.
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
2009-06-28
Nakalahope ya leseni hii itapatikana kwenye kisara ya : <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">leseni ya Creative Commons ShareAlike</ulink>.