Browsing Vietnamese translation

65 of 71 results
65.
The Linux kernel has gained an ideological importance as well as a technical one. There is an entire community of people who believe in the ideals of free software and spend their time helping to make open source technology as good as it can be.
Nhân Linux đã đạt được tầm quan trọng về ý tưởng cũng như về công nghệ. Có một cộng đồng người luôn tin tưởng vào lý tưởng của phần mềm miễn phí và dành thời gian để giúp làm cho công nghệ mã nguồn mở trở nên tốt nhất có thể.
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-19
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:279(para)
65 of 71 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.