Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
1120 of 71 results
11.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Những tài liệu này được cung cấp với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích cho bạn, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không có sự đảm bảo bao hàm của KHẢ NĂNG KINH DOANH ĐƯỢC hay SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ NHƯ MÔ TẢ TRONG ĐIỀU KHOẢN TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM.
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2009-01-12
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:8(para)
12.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Bạn có thể xem bản sao của giấy phép này tại đây: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by bautroibaola on 2009-01-16
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:11(para)
13.
2010
2010
Translated and reviewed by Ngoc Van-Hong Vo on 2011-06-15
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:14(year)
14.
Ubuntu Documentation Project
Dự án biên soạn tài liệu cho Ubuntu
Translated and reviewed by bautroibaola on 2009-01-16
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:15(ulink)
15.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
Canonical Ltd. và các thành viên của <placeholder-1/>
Translated and reviewed by bautroibaola on 2009-01-16
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:15(holder)
16.
The Ubuntu Documentation Project
Dự án biên soạn tài liệu Ubuntu
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2009-01-12
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:18(publishername)
17.
You are using Ubuntu 10.10 - the <emphasis>Maverick Meerkat</emphasis> - released in October 2010 and supported until April 2012.
(no translation yet)
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:17(para)
18.
This section is an introduction to Ubuntu. It explains the Ubuntu philosophy and roots, gives information about how to contribute to Ubuntu, and shows how to get help with Ubuntu.
Phần này sẽ giới thiệu về Ubuntu. Nó sẽ giải thích các triết lý và nguồn gốc của Ubuntu, cung cấp thông tin về cách thức đóng góp cho Ubuntu và nhận sự trợ giúp với Ubuntu.
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-18
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:20(para)
19.
Ubuntu Logo
Biểu tượng của Ubuntu
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-18
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:27(phrase)
20.
Ubuntu will always be free of charge, and there is no extra fee for the "enterprise edition"; we make our very best work available to everyone on the same Free terms.
Ubuntu sẽ luôn miễn phí , và sẽ không có thêm bất cứ một chi phí nào cho " phiên bản doanh nghiệp" ; Chúng tôi sẽ làm tô
Translated and reviewed by blackrises on 2009-05-01
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:39(para)
1120 of 71 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anh Vu, Lê Trường An, Ngoc Van-Hong Vo, Tran Anh Tuan, Tran Vinh Tan, Vũ Đức Tiệp, bautroibaola, bienhoisinh, blackrises, buixuanduong1983.