Translations by Marsel Pretorius

Marsel Pretorius has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 136 results
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2015-08-25
Jy is besig om te installeer in vervaardigersmodus. Sleutel asb. 'n unieke naam in vir hierdie groep stelsels. Hierdie naam sal op die geïnstalleerde stelsel geberg word en kan gebruik word om te help met foutverslae.
8.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
2015-08-25
Jy kan ${RELEASE} uitprobeer sonder om enige veranderings op jou rekenaar aan te bring, direk vanaf hierdie ${MEDIUM}.
9.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2015-08-25
Of, indien jy gereed is, kan jy ${RELEASE} naas (of in stede van) jou huidige bedryfstelsel installeer. Dit behoort nie te lank te neem nie.
14.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
2015-08-25
Jy kan die <a href="release-notes">vrystelingsnotas</a> lees of <a href="update">die installeerder bywerk</a>.
15.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
2015-08-25
Jy kan die <a href="release-notes">vrystelingsnotas</a> lees.
16.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
2015-08-25
Jy kan die <a href="update">installeerder bywerk</a>.
22.
Choose your keyboard layout:
2015-08-25
Kies jou sleutelborduitleg
23.
Type here to test your keyboard
2015-08-25
Tik iets om jou sleutelbord te toets.
27.
Is the following key present on your keyboard?
2015-08-25
Is die volgende sleutel beskikbaar op jou sleutelbord?
29.
Your name:
2015-08-25
Jou naam:
30.
Your name
2015-08-25
Jou naam
31.
Pick a username:
2015-08-25
Kies 'n gebruikersnaam:
33.
Choose a password:
2015-08-25
Kies 'n wagwoord:
35.
Confirm password
2015-08-25
Bevestig wagwoord
36.
Your computer's name:
2015-08-25
Jou rekenaar se naam:
37.
The name it uses when it talks to other computers.
2015-08-25
Die naam wat gebruik word om met ander rekenaars te kommunikeer.
38.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2015-08-25
Jy loop in foutopsporingmodus. Moenie 'n waardevolle wagwoord gebruik nie.
39.
Short password
2015-08-25
Kort wagwoord
40.
Weak password
2015-08-25
Swak wagwoord
41.
Fair password
2015-08-25
Redelike wagwoord
42.
Good password
2015-08-25
Goeie wagwoord
43.
Strong password
2015-08-25
Sterk wagwoord
46.
Encrypt my home folder
2015-08-25
Enkripteer my my tuisvouer
56.
Prepare partitions
2015-08-26
Berei partisies voor
62.
_Install Now[ action ]
2015-08-25
_Installeer nou
66.
Bootloader install failed
2015-08-25
Selflaaierinstallasie het misluk
67.
Sorry, an error occurred and it was not possible to install the bootloader at the specified location.
2015-08-25
Jammer, 'n fout het voorgekom en dit was nie moontlik om die selflaaier op die spesifieke plek te installeer nie.
68.
Choose a different device to install the bootloader on:
2015-08-25
Kies 'n ander toestel om die selflaaier op te installeer:
69.
Continue without a bootloader.
2015-08-25
Gaan voort sonder die selflaaier.
70.
You will need to manually install a bootloader in order to start ${RELEASE}.
2015-08-25
Jy sal 'n selflaaier handmatig moet installeer om ${RELEASE) gevolglik te laat laai.
72.
This may leave your computer unable to boot.
2015-08-25
Jou rekenaar sal moontlik hierdeur nie kan laai nie.
76.
Continue Testing
2015-08-25
Gaan voort met toetsing
78.
Installer crashed
2015-08-25
Installeerder het onverwags gestop
80.
New Partition Table...
2015-08-26
Nuwe partisietabel...
85.
Recalculating partitions...
2015-08-26
Herbereken partisies...
91.
Used
2015-08-25
In gebruik
92.
free space
2015-08-26
beskikbare spasie
94.
Create partition
2015-08-26
Skep partisie
100.
Edit partition
2015-08-26
Redigeer partisie
2015-08-26
Bewerk verdeling
101.
Edit a partition
2015-08-26
Redigeer 'n partisie
2015-08-26
Bewerk 'n verdeling
103.
Boot loader
2015-08-26
Selflaaier
110.
Installation has finished. You can continue testing ${RELEASE} now, but until you restart the computer, any changes you make or documents you save will not be preserved.
2015-08-26
Die installasie is afgehandel. Jy kan nou voortgaan met die toets van ${RELEASE}, maar tot jy die rekenaar herlaai sal geen veranderings wat jy maak of dokumente wat jy stoor behoue bly nie.
113.
Installation is complete. You need to restart the computer in order to use the new installation.
2015-08-26
Installasie is afgehandel. Jy moet jou rekenaar herlaai om die nuwe installasie te kan gebruik.
115.
Verifying the installation configuration...
2015-08-26
Besig om die installasiekonfigurasie na te gaan...
120.
Almost finished copying files...
2015-08-26
Kopiëring van lêers byna afgehandel...
121.
Installation Failed
2015-08-26
Installasie het misluk
122.
The installer encountered an error copying files to the hard disk:
2015-08-26
Die installeerder het 'n fout teëgekom met die kopieer van lêers is na die hardeskyf:
123.
This is due to there being insufficient disk space for the install to complete on the target partition. Please run the installer again and select a larger partition to install into.
2015-08-26
Dit is die gevolg van onvoldoende spasie vir die afhandeling van die installasie op die teikenpartisie. Laat loop die installeerder asseblief weer en kies 'n groter partisie om op te installeer.