Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
13 of 3 results
6.
Games in Xubuntu
type: Content of: <h1>
Trò chơi trong Xubuntu
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2010-07-28
Located in slideshows/xubuntu/slides/games.html:1
7.
Xubuntu comes to you with a fantastic selection of games. While many of the names may be unknown to you, the games will not be.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Xubuntu mang đến cho bạn các trò chơi đã được lựa chọn một cách tuyệt vời. Tên có thể bạn không biết, nhưng cách chơi thì bạn sẽ biết.
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2010-07-28
Located in slideshows/xubuntu/slides/games.html:6
37.
Since you are installing this software using the Xubuntu Desktop CD, feel free to examine things as it installs. After the installation, the desktop will look much the same as it does now.
type: Content of: <div><div><p>
Bởi vì bạn đang cài phần mềm này bằng đĩa Xubuntu Desktop CD, hãy tự do tìm hiểu mọi thứ trong khi đang cài đặt. Sau khi cài đặt kết thúc, mặt bàn sẽ có hình dạng gần giống với hiện tại.
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2010-10-08
Located in slideshows/xubuntu/slides/00_welcome.html:9
13 of 3 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Cao Minh Tu, Co be Khoa Thy, Lê Hoàng Phương, Lê Trường An, Thai Ly Cuong, dongha.