Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 49 results
1.
Customize Ubuntu
type: Content of: <div><h1>
Tùy biến Ubuntu theo ý
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-09-23
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
At the heart of Ubuntu&#8217;s philosophy is the belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and hundreds of options like your preferred fonts, color schemes and languages, Ubuntu provides the flexibility to fit real people, whoever they are.
type: Content of: <div><div><div><p>
Trọng tâm của triết học Ubuntu là tư tưởng mọi người có thể dùng máy tính. Với những công cụ truy cập tiên tiến và hàng trăm tùy thích như các phông chữ ưa thích, diện mạo và ngôn ngữ, Ubuntu đủ mềm dẻo đắp ứng mọi sở thích của từng người.
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-09-23
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:8
3.
Customization options
type: Content of: <div><div><div><h2>
Các lựa chọn tùy thích
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-09-23
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:12
4.
Appearance preferences
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Tùy thích diện mạo
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-09-23
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:16
5.
Assistive technologies
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Công nghệ hỗ trợ
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-09-23
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:20
6.
Language support
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Hỗ trợ ngôn ngữ
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-09-23
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:24
7.
Browse the web
type: Content of: <div><h1>
Duyệt web
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-11-04
Located in slideshows/ubuntu/slides/browse.html:1
8.
Ubuntu includes Mozilla Firefox for fast, safe web browsing. You can also choose alternative browsers from Ubuntu Software Center.
type: Content of: <div><div><div><p>
Ubuntu có sẵn trình duyệt web Mozilla Firefox để tra cứu trang web nhanh và an toàn. Bạn cũng có thể chọn những trình duyệt web khác từ Trung tâm Phần mềm Ubuntu.
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-09-23
Located in slideshows/ubuntu/slides/browse.html:8
9.
Included software
type: Content of: <div><div><div><h2>
Phần mềm cài sẵn
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-11-04
Located in slideshows/ubuntu/slides/browse.html:12 slideshows/ubuntu/slides/music.html:11 slideshows/ubuntu/slides/office.html:12 slideshows/ubuntu/slides/photos.html:12
10.
Firefox web browser
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Trình duyệt web Firefox
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-09-23
Located in slideshows/ubuntu/slides/browse.html:16
110 of 49 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Kiến Trúc, Lê Trường An, Trung Ngô, Vu Do Quynh.