Translations by Никола Павловић

Никола Павловић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

138 of 38 results
1.
Customize Ubuntu
2010-10-01
Прилагодите Убунту
3.
Customization options
2010-10-01
Опције за прилагопђавање
4.
Appearance preferences
2010-10-01
Подешавање изгледа
5.
Assistive technologies
2010-10-01
Технологије за помоћ
6.
Language support
2010-10-01
Подршка за језике
7.
Browse the web
2010-10-01
Разгледај веб
8.
Ubuntu includes Mozilla Firefox for fast, safe web browsing. You can also choose alternative browsers from Ubuntu Software Center.
2010-10-01
Убунту укључује Мозилин Фајерфокс за брзо и безбедно разгледање веба. Можете да изаберете алтрнативне прегледаче из Убунту Софтверског Центра
9.
Included software
2010-10-01
Укључени програми
10.
Firefox web browser
2010-10-01
Фајерфокс прегледач веба
11.
Supported software
2010-10-01
Подржан софтвер
12.
Flash
2010-10-01
Флеш
13.
Google Chrome
2010-10-01
Google Chrome
14.
Email and chat
2010-10-01
Е-пошта и ћаскање
17.
Evolution Mail
2010-10-01
Еволуција пошта
18.
Gwibber Microblogging
2010-10-01
Gwibber мокроблоговање
19.
Skype
2010-10-01
Скајп
20.
Get help with Ubuntu
2010-10-01
Добијте помоћ уз Убунту
22.
Mobilize your digital life
2010-10-01
Моблизујте ваш дигитални живот
24.
Buy music while you listen
2010-10-01
Купујте музику док слушате
26.
Rhythmbox Music Player
2010-10-01
Ритам машина музички плејер
27.
Ubuntu One Music Store
2010-10-01
Убунту Један Музичка продавница
28.
Create documents and presentations
2010-10-01
Креирајте документе и презентације
30.
OpenOffice.org
2010-10-01
OpenOffice.org
31.
Tomboy Notes
2010-10-01
Томичине белешке
32.
View, store and edit photos
2010-10-01
Гледајте, складиштите и мењајте фотографије
34.
Shotwell Photo Manager
2010-10-01
Shotwell менаџер фотографија
35.
Pitivi Video Editor
2010-10-01
Питиви Видео Едитор
38.
Supported services
2010-10-01
Подржани сервиси
39.
Twitter
2010-10-01
Твитер (Twitter)
40.
Facebook
2010-10-01
Фејсбук
41.
Identi.ca
2010-10-01
Identi.ca
42.
Get free software
2010-10-01
Набавите слободан софтвер
43.
Ubuntu Software Center gives you instant access to thousands of free, open-source applications. Browse categories including Education, Games, Graphics and Science. Software is easy to find, easy to install and easy to remove.
2010-10-01
Убунту софтверски центар вам даје тренутни приступ хиљадаме апликација отвореног кода. Прегледајте категорије које укључују Едукацију, Игрице,Графику и Науку. Софтвер се лако налази, инсталира и уклања.
44.
Featured software
2010-10-01
Подржан софтвер
45.
GIMP – Advanced image editing for photographers and graphic designers
2010-10-01
ГИМП - Напредна обрада слика за фотографе и графичке диајнере
46.
Jokosher – Your very own home recording studio
2010-10-01
Jokosher - Ваш лични студио за кућно снимање
47.
Stellarium – A 3D planetarium for your computer
2010-10-01
Stellarium- 3Д планетаријум за ваш компјутер
49.
Thank you for choosing Ubuntu 10.10. This version brings some exciting changes including a new sound menu, the Shotwell photo manager and features that make it even easier to find and install new software. While Ubuntu is installed, this slideshow will show you around.
2010-10-01
Хвала што сте изабрали убунту 10.10. Ова верзија доноси неке узбудљиве промене укључујући нови звучни мени, Shotwell менаџер фотогрфија и могућности за лакше налажење и инсталирање новог софтвера. Док се Убунту инсталира овај слајд-шоу ће вам представити Убунту.