Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
16 of 6 results
128.
Skip _Forward
Bỏ qua_và tiếp tục
Translated and reviewed by bdien on 2011-04-04
In upstream:
_Tới trước
Suggested by Lê Kiến Trúc on 2009-07-25
Located in ../data/totem.ui.h:83
167.
_Help
_Trợ giúp
Translated and reviewed by bdien on 2011-04-04
In upstream:
Trợ g_iúp
Suggested by Clytie Siddall on 2008-08-24
Located in data/totem.ui:19
175.
_Properties
_Thuộc tính
Translated and reviewed by bdien on 2011-04-04
In upstream:
Th_uộc tính
Suggested by Clytie Siddall on 2008-08-24
Located in src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:305
176.
_Quit
_Thoát
Translated and reviewed by bdien on 2011-04-04
In upstream:
T_hoát
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-30
Located in ../src/menus-appmenu.ui.h:4 ../src/menus-traditional.ui.h:6
184.
Allow the screensaver to activate when playing audio
Cho phép bảo vệ màn hình khi âm thanh đang phát
Translated and reviewed by bdien on 2011-04-04
In upstream:
Cho phép kích hoạt chương trình bảo vệ màn hình khi đang phát nhạc
Suggested by Lê Kiến Trúc on 2011-05-24
Located in ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:1
202.
Shuffle mode
Chế độ phát ngẫu nhiên
Translated and reviewed by bdien on 2011-04-04
In upstream:
Chế độ xáo trộn
Suggested by Clytie Siddall on 2006-03-19
Located in ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:12
16 of 6 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Kiến Trúc, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Phan Đức Minh, Trinh Minh Thanh, Trần Ngọc Quân, bdien, blue-sea, cc.haph, huydd1990, huynhlv_54, xman.