Translations by Samir Ribić

Samir Ribić has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 90 results
1.
Move forward a character
2010-12-18
Pomakni se znak unaprijed
2.
Move backward a character
2010-12-18
Pomakni se znak unazad
3.
Move to the start of this line
2010-12-18
Pomakni se na početak tekuće linije
5.
Move forward a word
2010-12-18
Pomakni se riječ unaprijed
6.
Move backward a word
2010-12-18
Pomakni se riječ unazad
7.
Delete the character under the cursor
2010-12-18
Obriši znak ispod kursora
8.
Delete the character behind the cursor
2010-12-18
Obriši znak iza kursora
9.
Cancel or quit operation
2010-12-18
Poništi ili prekini operaciju
10.
Accept (or force completion of) this line
2010-12-18
Prihvaćanje (ili traženje kompletiranja) linije
11.
Insert next character verbatim
2010-12-18
Umetni slijedeći znak doslovno
12.
Insert this character
2010-12-18
Umetni tekući znak
13.
Insert a TAB character
2010-12-18
Umetni znak TAB
14.
Transpose characters at point
2010-12-18
Zamijeni mjesta znakovima pod kurzorom
15.
Yank back the contents of the last kill
2010-12-18
Povrati zadnji obrisani sadržaj
16.
Kill ring is empty
2010-12-18
Spremnik za obrisani sadržaj je prazan
17.
Yank back a previous kill
2010-12-18
Povrati prije obrisani sadržaj
18.
Kill to the end of the line
2010-12-18
Obriši tekst do kraja retka
19.
Kill to the beginning of the line
2010-12-18
Obriši tekst do početka retka
20.
Kill the word following the cursor
2010-12-18
Obriši riječ iza kurzora
21.
Kill the word preceding the cursor
2010-12-18
Obriši riječ ispred kurzora
22.
No completions
2010-12-18
Ne mogu kompletirati
23.
Not complete
2010-12-18
Nije dovršeno
24.
List possible completions
2010-12-18
Izlistaj moguće varijante kompletiranja
25.
Sole completion
2010-12-18
Jedino moguće kompletiranje
26.
One completion:
2010-12-18
Jedno kompletiranje:
27.
%d completions:
2010-12-18
%d kompletiranja:
28.
Insert completion
2010-12-18
Umetni kompletiranje
29.
Building completions...
2010-12-18
Izgrađujem varijante kompletiranja...
30.
Scroll the completions window
2010-12-18
'Skrolaj' prozor za varijante kompletiranja
37.
Index entry:
2012-01-21
Stavka indeksa:
40.
No index entries.
2012-01-21
Nema stavaki indeksa.
46.
No available info files have `%s' in their indices.
2011-10-05
Nema dostupnih informacijskih datoteka koje imaju '%s' u svojim indeksima.
50.
Try --help for more information.
2012-01-22
Pokušajte --help za više informacija.
52.
no index entries found for `%s'
2011-12-22
nijedna stavka indeksa nije nađena za `%s'
60.
Cannot delete the last window.
2011-10-05
Ne mogu izbrisati zadnji prozor.
61.
No menu in this node.
2011-12-22
Nema menija u ovom čvoru.
77.
\%-10[next-node] Move to the "next" node of this node.
2011-10-05
\%-10[next-node] Premještanje na "sljedeći" čvor ovog čvora.
81.
\%-10[xref-item] Follow a cross reference. Reads name of reference.
2011-12-22
\%-10[xref-item] Slijedite unakrsne reference. Čita ime reference.
82.
\%-10[history-node] Move to the last node seen in this window.
2011-10-05
\%-10[history-node] Pomjeranje na posljednji čvor viđenom u ovom prozoru.
86.
\%-10[dir-node] Move to the `directory' node. Equivalent to `\[goto-node] (DIR)'.
2011-12-22
\%-10[dir-node] Pomakni se na `directory' čvor. Ekvivalentno s `\[goto-node] (DIR)'.
87.
\%-10[top-node] Move to the Top node. Equivalent to `\[goto-node] Top'.
2011-12-22
\%-10[top-node] Idi na Top (vršni) čvor. Ekvivalentno s `\[goto-node] Top'.
100.
\%-10[search] Search forward for a specified string and select the node in which the next occurrence is found.
2011-10-05
\%-10[search] Traži prema naprijed za određeni niz i izaberi čvor u kojem je sljedeća pojava nađena.
108.
%-10s Pick menu item specified by name.
2011-10-05
%-10s Odaberite stavku izbornika određenu imenom.
114.
%-10s Move to the `directory' node. Equivalent to `g (DIR)'.
2011-12-22
%-10s Pomakni se na `directory' čvor. Ekvivalentno s `g (DIR)'.
115.
%-10s Move to the Top node. Equivalent to `g Top'.
2011-12-22
%-10s Idi na Top (vršni) čvor. Ekvivalentno s `g Top'.
132.
Commands available in Info windows:
2011-12-22
Naredbe raspoložive u Info prozorima:
133.
Commands available in the echo area:
2011-12-22
Naredbe raspoložive u echo području:
134.
The following commands can only be invoked via %s:
2011-12-22
Sljedeće naredbe mogu biti pozvane pomoću %s:
135.
The following commands cannot be invoked at all:
2011-12-22
Sliedeće naredbe ne mogu uopće biti pozvane:
137.
Display help message
2011-12-22
Ispiši poruku za pomoć