Translations by Hasan Alp iNAN

Hasan Alp iNAN has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 417 results
~
Service framework not available
2012-07-06
Hizmet sistemi kullanılabilir değil
~
Printing service not available. Start the service on this computer or connect to another server.
2012-07-06
Yazdırma hizmeti kullanılabilir değil. Bu bilgisayardaki hizmeti başlatın veya başka bir sunucuya bağlanın.
~
There are no printers configured yet.
2012-01-30
Henüz yapılandırılmış bir yazıcı yok.
~
Start Service
2012-01-30
Hizmet Başlat
~
processing / pending: %d / %d
2012-01-30
işlenen / askıda olan: %d / %d
~
Allow all incoming SMB/CIFS browse packets
2012-01-30
Gelen tüm SMB/CIFS arama paketlerine izin ver
2.
Not authorized
2011-02-22
Yetkili değil
3.
The password may be incorrect.
2011-02-22
Şifre yanlış olabilir.
4.
Authentication (%s)
2011-02-22
Kimlik Doğrulama (%s)
7.
There was an error during the CUPS operation: '%s'.
2011-02-22
CUPS işleyişi sırasında bir hata meydana geldi: '%s'.
8.
Retry
2011-02-22
Tekrar Dene
13.
Authentication
2011-02-22
Kimlik Doğrulama
14.
Remember password
2011-02-22
Parolamı hatırla
15.
The password may be incorrect, or the server may be configured to deny remote administration.
2011-02-22
Şifre yanlış olabilir veya sunucu uzaktan yönetime izin vermeyecek şekilde yapılandırılmış olabilir.
16.
Bad request
2011-02-22
Kötü istem
18.
Request timeout
2011-02-22
İstem zaman aşımı
19.
Upgrade required
2011-02-22
Güncelleştirme gerekli
21.
Not connected
2011-02-22
Bağlanılamadı
23.
There was an HTTP error: %s.
2011-02-22
Bir HTTP hatası vardı: %s.
28.
The name "%s" is already in use. Please use a different name.
2011-02-22
"%s" ismi zaten kullanımda. Lütfen farklı bir isim seçiniz.
29.
Are you sure you want to permanently delete "%s"?
2011-02-22
"%s" kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz?
34.
Delete Jobs
2011-02-22
Görevleri Sil
35.
Do you really want to delete these jobs?
2011-02-22
Gerçekten bu işleri silmek istiyor musunuz?
36.
Delete Job
2011-02-22
Görev Sil
37.
Do you really want to delete this job?
2011-02-22
Gerçekten bu işleri silmek istiyor musunuz?
38.
Cancel Jobs
2011-02-22
Görevleri İptal Et
39.
Do you really want to cancel these jobs?
2011-02-22
Gerçekten bu işleri iptal etmek istiyor musunuz?
40.
Cancel Job
2011-02-22
Görev İptal Et
41.
Do you really want to cancel this job?
2011-02-22
Gerçekten bu işleri iptal etmek istiyor musunuz?
42.
Keep Printing
2011-02-22
Yazdırmaya Devam Et
43.
deleting job
2011-02-22
görev siliniyor
44.
canceling job
2011-02-22
görev iptal ediliyor
46.
Cancel selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri iptal et
48.
Delete selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri sil
50.
Hold selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri tut
52.
Release selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri bırak
53.
Re_print
2011-02-22
Yeniden _Yazdır
54.
Reprint selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri tekrar yazdır
55.
Re_trieve
2011-02-22
Geri _Al
56.
Retrieve selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri geri al
58.
_Authenticate
2011-02-22
_Kimlik Doğrulama
59.
_View Attributes
2011-02-22
_Öznitelikleri Gör
66.
Time submitted
2011-02-22
Teslim zamanı
68.
my jobs on %s
2011-02-22
%s üzerinde işlerim
72.
Job attributes
2011-02-22
İş nitelikleri
82.
authenticating job
2011-02-22
görev kimliği doğrulanıyor
83.
Authentication required for printing document `%s' (job %d)
2011-02-22
`%s' (job %d) belgesinin yazdırılması için kimlik doğrulaması gerekiyor
84.
holding job
2011-02-22
görev tutuluyor
85.
releasing job
2011-02-22
görev bırakılıyor
86.
retrieved
2011-02-22
geri alındı