Translations by Eglė

Eglė has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 321 results
~
_File
2009-06-14
_Failas
~
_Job
2009-06-14
_Darbas
~
You may need to adjust the firewall to allow network printing to this computer.
2009-06-13
Jums gali prireikti patvarkyti ugniasienę, kad veiktų tinklinis spausdinimas šiame kompiuteryje.
4.
Authentication (%s)
2009-06-13
Atpažinimas (%s)
13.
Authentication
2009-06-13
Atpažinimas
27.
The item could not be renamed.
2009-06-13
Elemento neina pervadinti.
30.
This will not delete any printer queues from your computer. To delete queues completely, you must delete them from the 'All Printers' group.
2009-06-13
Tai neištrins jokių spausdintuvų eilių iš jūsų kompiuterio. Jei norite pilnai ištrinti eiles, turite jas pašalinti iš “Visi spausdintuvai„ grupės.
53.
Re_print
2009-06-13
S_pausdinti iš naujo
58.
_Authenticate
2009-06-13
_Atpažinti
66.
Time submitted
2009-06-13
Duotas laikas
74.
a minute ago
2009-06-13
prieš minutę
75.
%d minutes ago
2009-06-13
prieš %d min.
82.
authenticating job
2009-06-13
atpažįstamas darbas
83.
Authentication required for printing document `%s' (job %d)
2009-06-13
Reikalingas atpažinimas dokumento `%s' (darbas %d) spausdinimui
85.
releasing job
2009-06-13
darbas paleidžiamas
100.
The printer called `%s' has been disabled.
2009-05-14
Spausdintuvas „%s“ atjungtas.
102.
Held for authentication
2009-06-13
Sulaikyta atpažinimui
108.
Held until second shift
2009-06-13
Sulaikyti iki antro pakeitimo
109.
Held until third shift
2009-06-13
Sulaikyti iki trečio pakeitimo
111.
Pending
2009-06-13
Laukiama
118.
Abort job
2009-05-14
Nutraukti darbą
120.
Retry job
2009-05-14
Pakartoti darbą
123.
Authenticated
2009-06-13
Atpažintas
125.
Classified
2009-06-13
Klasifikuotas
141.
Draft (auto-detect-paper type)
2009-06-13
Juodraštis (automat.-nustat.-popieriaus-tipas)
142.
Draft grayscale (auto-detect-paper type)
2009-06-13
Juodraštis pilkais atspalviais (automat.-nustat.-popieriaus-tipas)
143.
Normal (auto-detect-paper type)
2009-06-13
Normali kokybė (automat.-nustat.-popieriaus-tipas)
2009-06-13
Normalus (automat.-nustat.-popieriaus-tipas)
144.
Normal grayscale (auto-detect-paper type)
2009-06-13
Normali pilkais atspalviais (automat.-nustat.-popieriaus-tipas)
2009-06-13
Normalus pilkais atspalviais (automat.-nustat.-popieriaus-tipas)
145.
High quality (auto-detect-paper type)
2009-06-13
Aukšta kokybė (automat.-nustat.-popieriaus-tipas)
146.
High quality grayscale (auto-detect-paper type)
2009-06-13
Aukšta kokybė pilkais atspalviais (automat.-nustat.-popieriaus-tipas)
155.
CD or DVD tray
2009-06-13
CD ar DVD dėklas
157.
Large capacity tray
2009-06-13
Didelio našumo dėklas
159.
Multi-purpose tray
2009-06-13
Įvairių paskirčių dėklas
162.
Photo or 4x6 inch index card
2009-05-14
Nuotrauka arba 4x6 colių indeksavomo kortelė
163.
Photo or 5x7 inch index card
2009-06-13
Nuotrauka arba 5x7 colių indeksavomo kortelė
164.
Photo with tear-off tab
2009-06-13
Nuotrauka su nuplėšiama ąsele
165.
3x5 inch index card
2009-06-13
3x5 colių indeksavimo kortelė
166.
5x8 inch index card
2009-06-13
5x8 colių indeksavvimo kortelė
167.
A6 with tear-off tab
2009-06-13
A6 su nuplėšiama ąsele
171.
Long edge (standard)
2009-06-13
Platus kraštas (standartiškas)
172.
Short edge (flip)
2009-06-13
Siauras kraštas (versti)
176.
300 dpi, color, black + color cartridge
2009-06-13
300 dpi, spalvotai, juoda + spalvų kasetė
177.
300 dpi, draft, color, black + color cartridge
2009-06-13
300 dpi, juodraštis, juoda + spalvų kasetė
178.
300 dpi, draft, grayscale, black + color cartridge
2009-06-13
300 dpi, juodraštis, pilkais atspalviais, juoda + spalvų kasetė
179.
300 dpi, grayscale, black + color cartridge
2009-06-13
300 dpi, pilkais atspalviais, juoda + spalvų kasetė
180.
600 dpi, color, black + color cartridge
2009-06-13
600 dpi, spalvotai, juoda + spalvų kasetė
181.
600 dpi, grayscale, black + color cartridge
2009-06-13
600 dpi, pilkais atspalviais, juoda + spalvų kasetė
182.
600 dpi, photo, black + color cartridge, photo paper
2009-06-13
600 dpi, nuotrauka, juoda + spalvų kasetė, foto popierius