Translations by Marek Laane

Marek Laane has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 730 results
~
Cannot start service on remote server
2011-02-20
Teenuse käivitamine kaugserveris nurjus
~
There are no printers configured yet.
2011-02-20
Printereid pole veel seadistatud.
~
Printing service not available. Start the service on this computer or connect to another server.
2011-02-20
Trükkimisteenus pole saadaval. Käivitage see teenus oma arvutis või looge ühendus mõne teise serveriga.
~
Start Service
2011-02-20
Käivita teenus
~
Allow all incoming SMB/CIFS browse packets
2011-02-20
Kõigi sisenevate SMB/CIFS pakettide lubamine
~
Service framework not available
2011-02-20
Teenuse raamistik pole saadaval
~
_Settings
2010-07-16
_Seadistused
~
_Job
2009-04-08
T_rükitöö
~
You may need to adjust the firewall to allow network printing to this computer.
2009-04-08
Võrgutrükkimise lubamiseks selles arvutis tasuks üle vaadata tulemüüri seadistused.
~
_File
2009-04-08
_Fail
1.
Enter IP address
2009-04-08
Sisestage IP-aadress
2.
Not authorized
2009-04-08
Pole autenditud
3.
The password may be incorrect.
2009-04-08
Võib-olla ei olnud parool õige.
4.
Authentication (%s)
2009-04-08
Autentimine (%s)
5.
CUPS server error
2009-04-08
CUPS-serveri viga
6.
CUPS server error (%s)
2009-04-08
CUPS-serveri viga (%s)
7.
There was an error during the CUPS operation: '%s'.
2009-04-08
CUPS-i operatsiooni ajal tekkis viga: '%s'.
8.
Retry
2009-04-08
Proovi uuesti
9.
Operation canceled
2009-04-08
Operatsioon on tühistatud
10.
Username:
2009-04-08
Kasutajanimi:
12.
Domain:
2009-04-08
Domeen:
13.
Authentication
2009-04-08
Autentimine
14.
Remember password
2009-04-08
Parool jäetakse meelde
15.
The password may be incorrect, or the server may be configured to deny remote administration.
2009-04-08
Võib-olla ei olnud parool õige või on server seadistatud võrguhaldust tagasi lükkama.
16.
Bad request
2009-04-08
Halb päring
17.
Not found
2009-04-08
Ei leitud
18.
Request timeout
2009-04-08
Päring aegus
19.
Upgrade required
2009-04-08
Vajalik on uuendus
20.
Server error
2009-04-08
Serveri viga
21.
Not connected
2009-04-08
Pole ühendatud
22.
status %s
2009-04-08
olek %s
23.
There was an HTTP error: %s.
2009-04-08
Tekkis HTTP viga: %s.
24.
_New Group
2009-04-08
_Uus grupp
25.
_New Group from Selection
2009-04-08
_Uus grupp valiku põhjal
26.
_Rename
2009-04-08
_Muuda nime
27.
The item could not be renamed.
2009-04-08
Ümbernimetamine ei ole võimalik.
28.
The name "%s" is already in use. Please use a different name.
2009-04-08
Nimi "%s" on juba kasutusel. Palun vali teine nimi.
29.
Are you sure you want to permanently delete "%s"?
2009-04-08
Kas tõesti kustutada lõplikult "%s"?
30.
This will not delete any printer queues from your computer. To delete queues completely, you must delete them from the 'All Printers' group.
2009-04-08
See ei kustuta arvutist ühtegi printeri tööjärjekorda. Nende lõplikuks kustutamiseks tuleb nad eemaldada grupist 'Kõik printerid'.
31.
New Group
2009-04-08
Uus grupp
32.
All Printers
2009-04-08
Kõik printerid
33.
Favorites
2009-04-08
Lemmikud
34.
Delete Jobs
2010-04-10
Tööde kustutamine
35.
Do you really want to delete these jobs?
2010-04-10
Kas tõesti kustutada need tööd?
36.
Delete Job
2010-04-10
Töö kustutamine
37.
Do you really want to delete this job?
2010-04-10
Kas tõesti kustutada see töö?
38.
Cancel Jobs
2010-04-10
Tööde katkestamine
39.
Do you really want to cancel these jobs?
2010-02-09
Kas tõesti katkestada need tööd?
40.
Cancel Job
2009-04-08
Töö katkestamine
41.
Do you really want to cancel this job?
2009-04-08
Kas tõesti katkestada see töö?