Translations by Elxan İsmayılov

Elxan İsmayılov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 691 results
~
Download rate: unknown
2006-12-08
Endirmə sürəti: naməlum
3.
Mono/CLI Infrastructure
2009-07-19
Mono/CLI İnfrastrukturu
5.
Databases
2009-07-17
Verilənlər bazaları
8.
Debug
2009-07-19
Xəta Ayıqlama
12.
Fonts
2009-07-17
Yazı Növləri
16.
GNU R statistical system
2010-04-03
GNU R statistik sistemi
17.
Gnustep Desktop Environment
2009-07-17
Gnustep Masa Üstü Mühiti
19.
Haskell Programming Language
2009-12-14
Haskell Proqramlaşdırma dili
20.
Web servers
2009-07-19
Veb vericilər
22.
Java Programming Language
2009-07-17
Java Programlaşdırma Dili
24.
Kernel and modules
2009-07-17
Nüvə və modullar
27.
Lisp Programming Language
2009-07-17
Lisp Proqramlaşdırma dili
28.
Localization
2009-07-19
Yerliləşdirmə
34.
OCaml Programming Language
2009-07-19
OCaml Proqramlaşdırma dili
38.
PHP Programming Language
2009-07-17
PHP Proqramlaşdırma dili
40.
Ruby Programming Language
2009-07-17
Ruby Proqramlaşdırma Dili
43.
Multimedia
2010-05-02
Multimedia
47.
Version Control Systems
2009-07-19
Buraxılış İdarəetmə Sistemləri
48.
Video software
2009-07-17
Video programları
51.
Xfce Desktop Environment
2009-07-17
Xfce Masa Üstü Mühiti
52.
Zope/Plone Environment
2009-07-17
Zope/Plone Mühiti
56.
Meta Packages
2006-12-13
Meta (üst) Paketlər
59.
contrib
2006-12-31
dəstək
60.
Stat failed for %s
2009-07-19
65.
No valid records were found.
2006-12-13
Heç bir etibarlı yazı tapılmadı.
66.
Cannot find filename or size tag
2006-12-14
Fayl adı vəya həcmi yarlığını tapmaq olmadı
67.
Error parsing file record
2006-12-18
Fayl yazısını oxuyarkən xəta oldu
68.
Failed to open %s.new
2006-11-25
%s.new açıla bilmədi
69.
Failed to rename %s.new to %s
2006-11-25
%s.new faylı %s ilə adlandırıla bilmədi
81.
Cleaning package lists...
2006-11-25
Paket siyahıları boşaldılır...
82.
Unable to locate any package files. Perhaps this is not an APT enabled disc.
2006-11-25
Heç bir paket faylı tapılmadı. Yəqin ki bu disk APT-ni dəstəkləmir
83.
Disc not successfully scanned.
2006-12-13
Diskin yoxlanılması uğursuz oldu.
84.
Empty disc name.
2006-11-27
Boş disk adı.
85.
Registering disc...
2006-11-26
Dİsk qeydə alınır...
86.
Copying package lists...
2006-11-26
Paket siyahıları köçürülür...
87.
Writing sources list...
2006-11-25
Mənbə siyahısına yazılır...
88.
Done!
2006-11-25
Qurtardı!
89.
Failed to stat %s%s
2009-07-19
90.
Unable to change to %s
2006-11-27
%s olaraq dəyişdirilə bilmədi
91.
Unable to read %s
2006-11-25
%s oxuna bilmir
92.
ERROR: couldn't open %s for writing
2006-11-26
XƏTA: %s yazılmaq üçün açıla bilmədi
93.
ERROR: Could not get password entry for superuser
2006-11-25
XƏTA: root istifadəçisi üçün parolu əldə edilə bilmədi
94.
ERROR: could not create configuration directory %s
2006-11-25
XƏTA: %s konfiqurasiya qovluğu yaradıla bilmədi
95.
ERROR: could not create state directory %s
2006-11-25
XƏTA: %s vəziyyət qovluğu yaradıla bilmədi
96.
ERROR: could not create tmp directory %s
2006-11-25
XƏTA: %s müvəqqəti qovluğu yaradıla bilmədi
97.
ERROR: could not create log directory %s
2006-12-13
XƏTA: %s qeyd qovluğu yaradıla bilmədi
98.
couldn't open %s for writing
2006-11-26
%s yazılmaq üçün açıla bilmədi
99.
Successfully applied all changes. You can close the window now.
2006-11-26
Bütün dəyişikliklər uğurla tətbiq olundu. Pəncərəni bağlaya bilərsiniz.
100.
Not all changes and updates succeeded. For further details of the failure, please expand the 'Details' panel below.
2009-07-13
Bütün dəyişiklik və yenimələr uğurlu olmadı. Xəta haqqında ətraflı məlumat üçün açağıdakı 'Ətraflı' panelini açın.
101.
Successfully installed all packages of the current medium. To continue the installation with the next medium close this window.
2006-12-13
Mövcud mühitdəki bütün paketlər uğurla quruldu. Qurulmanı bir sonrakı mühitlə davam ettirmək üçün bu pəncərəni bağlayın.