Translations by Robert Ancell

Robert Ancell has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 649 results
~
Import _Selected
2010-08-15
_Impordi valitud
~
Import _All
2010-08-15
Impordi _kõik
1.
translator-credits
2010-08-15
Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>
2.
Shotwell Photo Manager
2010-08-15
Fotohaldur Shotwell
3.
Photo Manager
2010-08-15
Fotohaldur
4.
Organize your photos
2010-08-15
Fotode korrastamine
5.
Shotwell Photo Viewer
2010-08-15
Fotovaatur Shotwell
6.
Photo Viewer
2010-08-15
Fotovaatur
7.
_User Manual
2010-08-23
Kasutusjuhend
8.
Import from default %1$s library (%2$s)
2010-08-16
Importimine vaikimisi %si kogust (%s)
9.
Import from another %s database file:
2010-08-16
Importimine teisest %si andmebaasifailist:
10.
Import from a %s database file:
2010-08-16
Importimine %s andmebaasifailist:
11.
No database selected
2010-08-16
Andmebaas pole valitud
12.
%s Database
2010-08-16
%s andmebaas
13.
Shotwell failed to load the database file
2010-08-16
Shotwell ei suutnud laadida andmebaasifaili
14.
Pictures
2010-08-15
Pildid
15.
Pin Toolbar
2010-08-16
Tööriistariba naelutamine
16.
Pin the toolbar open
2010-08-16
Tööriistariba vabastamine
17.
Leave fullscreen
2010-08-15
Täisekraanist väljumine
18.
Leave _Fullscreen
2010-08-15
_Välju täisekraanist
19.
_Quit
2010-08-15
_Lõpeta
20.
Quit Shotwell
2010-08-15
Shotwellist väljumine
21.
_About
2010-08-15
_Lähemalt
22.
About Shotwell
2010-08-15
Shotwellist lähemalt
23.
Fulls_creen
2010-08-31
Täisekr_aan
2010-08-16
Täis_ekraan
24.
Use Shotwell at fullscreen
2010-08-15
Shotwelli kasutamine täisekraani režiimis
25.
_Contents
2010-08-16
A_bi
2010-08-15
_Abi
26.
More information on Shotwell
2010-08-15
Lähem teave Shotwelli kohta
27.
_Cancel
2010-08-15
_Loobu
28.
A fatal error occurred when accessing Shotwell's library. Shotwell cannot continue. %s
2010-08-15
Shotwelli koguga ühendumisel esines tõsine viga. Shotwell ei saa jätkata. %s
29.
Visit the Yorba web site
2010-08-15
Külasta Yorba veebilehte
30.
Unable to display help: %s
2010-08-15
Abi kuvamine pole võimalik: %s
31.
Slideshow
2010-08-15
Slaidiesitlus
32.
Start a slideshow of these photos
2010-08-15
Nende fotode slaidiesitluse alustamine
33.
Adjust the size of the thumbnails
2010-08-15
Pisipiltide suuruse muutmine
34.
_File
2010-08-15
_Fail
35.
Export selected photos to disk
2010-08-15
Valitud fotode eksportimine kettale
36.
_Edit
2010-08-15
_Redigeerimine
37.
Even_ts
2010-08-15
_Sündmused
38.
_Photos
2010-08-31
F_otod
2010-08-15
_Fotod
39.
Zoom _In
2010-08-16
Suu_renda
2010-08-15
_Suurenda
40.
Increase the magnification of the thumbnails
2010-08-15
Pisipiltide suurendamine
41.
Zoom _Out
2010-08-15
_Vähenda
42.
Decrease the magnification of the thumbnails
2010-08-15
Pisipiltide vähendamine
43.
_Slideshow
2010-08-16
Slaidi_esitlus
2010-08-15
_Slaidiesitlus