Translations by mahfiaz

mahfiaz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 178 results
~
Admins
2013-04-05
Haldurid
~
Username and/or password invalid. Please try again
2013-04-05
Kasutajanimi ja/või parool on valed. Palun proovi uuesti.
~
Invalid URL
2013-04-05
Sobimatu URL
~
Admins, Family
2013-04-05
Haldurid, pere
~
Admins, Family, Friends
2013-04-05
Haldurid, pere, sõbrad
~
Export Photo
2011-09-09
Fotode eksportimine
~
Write tags, titles, and other _metadata to photo files
2011-04-05
_Siltide, pealkirjade jm metateabe kirjutamine fotofailidesse
~
S_lideshow
2011-03-24
_Slaidiesitlus
~
1 photo/video skipped due to user cancel:
%d photos/videos skipped due to user cancel:
2011-01-16
1 foto/video jäeti kasutaja katkestuse tõttu vahele:
%d fotot/videot jäeti kasutaja katkestuse tõttu vahele:
~
Export Video
2011-01-16
Video eksportimine
~
1 video successfully imported.
%d videos successfully imported.
2011-01-16
1 video importimine lõppes edukalt.
%d video importimine lõppes edukalt.
~
Unable to prepare desktop slideshow: %s
2011-01-16
Töölaua taustaesituse ettevalmistamine pole võimalik: %s
~
Send To
2011-01-16
Saada kuhu
~
Unable to launch Nautilus Send-To: %s
2011-01-16
Nautilus Send-To käivitamine pole võimalik: %s
~
%d second
%d seconds
2011-01-16
%d sekund
%d sekundit
~
1 photo/video failed to import due to a file or hardware error:
%d photos/videos failed to import due to a file or hardware error:
2011-01-16
1 foto/video importimine nurjus faili- või raudvaralise tõrke tõttu:
%d foto/video importimine nurjus faili- või raudvaralise tõrke tõttu:
~
Current
2011-01-16
Praegune
~
1 video failed to import due to a camera error:
%d videos failed to import due to a camera error:
2011-01-16
1 video importimine nurjus kaamera tõrke tõttu:
%d video importimine nurjus kaamera tõrke tõttu:
~
1 photo/video successfully imported.
%d photos/videos successfully imported.
2011-01-16
1 foto/video importimine lõppes edukalt.
%d foto/video importimine lõppes edukalt.
~
Unmodified
2011-01-16
Muutmata
~
Open the selected videos in the system video player
2011-01-16
Valitud videote avamine süsteemi videomängijas
~
_Play Video
2011-01-16
_Esita videot
~
Videos
2011-01-16
Videod
~
Rotate the photos right (press Ctrl to rotate left)
2011-01-16
Fotode pööramine paremale (vasakule pööramiseks vajuta Ctrl)
~
%.1f seconds
2011-01-16
%.1f sekundit
~
Duration:
2011-01-16
Kestus:
~
%d Video
%d Videos
2011-01-16
%d video
%d videot
~
Export the selected items to disk
2011-01-16
Valitud kirjete eksportimine kettale
~
Writing metadata to files...
2011-01-16
Metaandmete kirjutamine failidesse...
~
%s (%d%%)
2011-01-16
%s (%d%%)
~
Flag selected photos
2011-01-16
Valitud fotodele lipu lisamine
~
1 duplicate video was not imported:
%d duplicate videos were not imported:
2011-01-16
1 dubleeriv video jäi importimata:
%d dubleerivat videot jäi importimata:
~
1 photo/video failed to import due to a camera error:
%d photos/videos failed to import due to a camera error:
2011-01-16
1 foto/video importimine nurjus kaamera tõrke tõttu:
%d foto/video importimine nurjus kaamera tõrke tõttu:
~
Export
2011-01-16
Ekspordi
~
Import all the photos into your library
2011-01-16
Kõigi fotode importimine pildikogusse
~
1 duplicate photo/video was not imported:
%d duplicate photos/videos were not imported:
2011-01-16
1 dubleeriv foto/video jäi importimata:
%d dubleerivat fotot/videot jäi importimata:
~
Unflag
2011-01-16
Eemalda lipp
~
Flag
2011-01-16
Märgi lipuga
~
Unflag selected photos
2011-01-16
Valitud fotodelt lipu eemaldamine
~
Export Photo/Video
Export Photos/Videos
2011-01-16
Foto/video eksportimine
Fotode/videote eksportimine
~
Shotwell was unable to play the selected video: %s
2011-01-16
Shotwell ei suutnud esitada valitud videot: %s
~
Unable to create data directory %s: %s
2011-01-16
Andmekataloogi %s loomine pole võimalik: %s
~
Unable to create temporary directory %s: %s
2011-01-16
Ajutise kataloogi %s loomine pole võimalik: %s
~
Unable to create data subdirectory %s: %s
2011-01-16
Andmete alamkataloogi %s loomine pole võimalik: %s
~
View Eve_nt for Photo
2011-01-16
Ava selle foto _sündmus
~
Go to this photo's event
2011-01-16
Selle foto sündmuse näitamine
~
Unable to open/create photo database %s: error code %d
2011-01-16
Fotode andmebaasi %s avamine või loomine pole võimalik: veakood %d
~
Unable to monitor %s: Not a directory (%s)
2011-01-16
%s monitoorimine pole võimalik: pole kataloog (%s)
~
No Event
2011-01-16
Sündmuseid pole
~
Event %s
2011-01-16
%s (sündmus)