Translations by pheinsal

pheinsal has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 82 results
~
unable to join netlink group for monitoring link status: %s
2010-03-03
võrgulingi oleku jälgimiseks ei suudetud liituda netlink grupiga: %s
2010-03-03
võrgulingi oleku jälgimiseks ei suudetud ühineda netlink grupiga: %s
~
unable to allocate netlink handle: %s
2010-03-03
netlink pideme eraldamine nurjus: %s
~
unable to connect to netlink: %s
2010-03-03
netlink-iga ühenduse saamine nurjus: %s
218.
PEM key file had no end tag '%s'.
2010-03-02
PEM võtmefail ei lõppenud sildiga '%s'.
219.
Doesn't look like a PEM private key file.
2010-03-02
See ei ole PEM privaatvõtme fail.
223.
Malformed PEM file: DEK-Info was not the second tag.
2010-03-02
Vigane PEM fail: DEK-Info ei olnud teine silt.
226.
Malformed PEM file: unknown private key cipher '%s'.
2010-03-03
Vigane PEM fail: tundmatu privaatvõtme šiffer '%s'.
227.
Could not decode private key.
2010-03-03
Privaatvõtit ei saa dekodeerida.
228.
PEM certificate '%s' had no end tag '%s'.
2010-03-03
PEM sertifikaadil '%s' pole lõpusilti '%s'.
229.
Failed to decode certificate.
2010-03-03
Sertifikaadi dekodeerimine nurjus.
231.
Not enough memory to store file data.
2010-03-03
Failiandmete salvestamiseks pole piisavalt mälu.
233.
Not enough memory to store the IV.
2010-03-03
IV salvestamiseks pole piisavalt mälu.
234.
IV contains non-hexadecimal digits.
2010-03-03
IV sisaldab mitte kuueteistkümnendarvu.
236.
Not enough memory to decrypt private key.
2010-03-03
Privaatvõtme lahtikrüptimiseks pole piisavalt mälu.
2010-03-03
Privaatvõtme dekrüpteerimiseks pole piisavalt mälu.
237.
Unable to determine private key type.
2010-03-03
Privaatvõtme tüüpi ei suudeta tuvastada.
238.
Not enough memory to store decrypted private key.
2010-03-03
Lahtikrüptitud privaatvõtme salvestamiseks pole piisavalt mälu.
239.
Failed to initialize the crypto engine.
2010-03-03
Krüptomootori lähtestamine nurjus.
240.
Failed to initialize the MD5 engine: %s / %s.
2010-03-03
MD5 mootori lähtestamine nurjus: %s / %s.
241.
Invalid IV length (must be at least %zd).
2010-03-03
Sobimatu IV pikkus (peab olema vähemalt %zd).
242.
Not enough memory for decrypted key buffer.
2010-03-03
Lahtikrüptitud võtme puhvri jaoks pole piisavalt mälu.
243.
Failed to initialize the decryption cipher context: %s / %s.
2010-03-03
Lahtikrüptimise šifri konteksti lähtestamine nurjus: %s / %s.
244.
Failed to set symmetric key for decryption: %s / %s.
2010-03-03
Sümmeetrilise võtme määramine lahtikrüptimiseks nurjus: %s / %s.
245.
Failed to set IV for decryption: %s / %s.
2010-03-03
IV määramine lahtikrüptimiseks nurjus: %s / %s.
246.
Failed to decrypt the private key: %s / %s.
2010-03-03
Privaatvõtme lahtikrüptimine nurjus: %s / %s.
247.
Failed to decrypt the private key: unexpected padding length.
2010-03-03
Privaatvõtme lahtikrüptimine nurjus: täidise ootamatu pikkus.
248.
Failed to decrypt the private key.
2010-03-03
Privaatvõtme lahtikrüptimine nurjus.
249.
Could not allocate memory for encrypting.
2010-03-03
Mälu eraldamine krüptimiseks nurjus.
250.
Failed to initialize the encryption cipher context: %s / %s.
2010-03-03
Krüptošifri konteksti lähtestamine nurjus: %s / %s.
251.
Failed to set symmetric key for encryption: %s / %s.
2010-03-03
Sümmeetrilise võtme määramine krüptimiseks nurjus: %s / %s.
252.
Failed to set IV for encryption: %s / %s.
2010-03-03
IV määramine krüptimiseks nurjus: %s / %s.
253.
Failed to encrypt the data: %s / %s.
2010-03-03
Andmete krüptimine nurjus: %s / %s.
254.
Error initializing certificate data: %s
2010-03-03
Viga sertifikaadi andmete lähtestamisel: %s
255.
Couldn't decode certificate: %s
2010-03-03
Sertifikaadi dekodeerimine nurjus: %s
256.
Couldn't initialize PKCS#12 decoder: %s
2010-03-03
PKCS#12 dekoodri lähtestamine nurjus: %s
257.
Couldn't decode PKCS#12 file: %s
2010-03-03
PKCS#12 faili dekodeerimine nurjus: %s
258.
Couldn't verify PKCS#12 file: %s
2010-03-03
PKCS#12 faili kontrollimine nurjus: %s
259.
Failed to initialize the crypto engine: %d.
2010-03-03
Krüptomootori lähtestamine nurjus: %d.
261.
Invalid IV length (must be at least %d).
2010-03-03
Vigane IV pikkus (peab olema vähemalt %d).
262.
Failed to initialize the decryption cipher slot.
2010-03-03
Lahtikrüptimise šifripesa lähtestamine nurjus.
263.
Failed to set symmetric key for decryption.
2010-03-03
Sümmeetrilise võtme määramine lahtikrüptimiseks nurjus.
264.
Failed to set IV for decryption.
2010-03-03
IV määramine lahtikrüptimiseks nurjus.
265.
Failed to initialize the decryption context.
2010-03-03
Lahtikrüptimise konteksti lähtestamine nurjus.
266.
Failed to decrypt the private key: %d.
2010-03-03
Privaatvõtme lahtikrüptimine nurjus: %d.
267.
Failed to decrypt the private key: decrypted data too large.
2010-03-03
Privaatvõtme lahtikrüptimine nurjus: andmeid on liiga palju.
268.
Failed to finalize decryption of the private key: %d.
2010-03-03
Privaatvõtme lahtikrüptimise lõpetamine nurjus: %d.
269.
Failed to initialize the encryption cipher slot.
2010-03-03
Krüptimise šifripesa lähtestamine nurjus.
270.
Failed to set symmetric key for encryption.
2010-03-03
Sümmeetrilise võtme määramine krüptimiseks nurjus.
271.
Failed to set IV for encryption.
2010-03-03
IV määramine krüptimiseks nurjus.