Translations by Ragnis Armus

Ragnis Armus has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 52 results
2.
UUID
2010-11-13
UUID
3.
DEVICES
2010-11-13
SEADMED
8.
VPN
2010-11-13
VPN
9.
TYPE
2010-11-13
TÜÜP
10.
TIMESTAMP
2010-11-13
AEG
15.
Error: 'con list': %s
2013-12-08
Viga: 'con list': %s
16.
Error: 'con list': %s; allowed fields: %s
2013-12-08
Viga: 'con list': %s; lubatud väljad: %s
24.
User connections
2010-11-13
Kasutaja ühendused
26.
Error: %s - no such connection.
2010-11-13
Viga: %s - selline ühendus puudub.
28.
Error: no valid parameter specified.
2010-11-13
Viga: ühtegi korrektset parameetrit ei ole valitud.
30.
Error: 'con status': %s
2013-12-08
Viga: 'con status': %s
31.
Error: 'con status': %s; allowed fields: %s
2013-12-08
Viga: 'con status': %s; lubatud väljad: %s
34.
no active connection or device
2010-11-13
puuduvad aktiivsed ühendused või seadmed
35.
device '%s' not compatible with connection '%s'
2010-11-13
seade '%s' ei ole kokkusobiv ühendusega '%s'
36.
no device found for connection '%s'
2010-11-13
ühtegi seadet ei leitud ühendusele '%s'
40.
VPN connecting (prepare)
2010-11-13
VPN ühendamine (ettevalmistumine)
41.
VPN connecting (need authentication)
2010-11-13
VPN ühendamine (vajab autentimist)
42.
VPN connecting
2010-11-13
VPN ühendamine
43.
VPN connecting (getting IP configuration)
2010-11-13
VPN ühendamine (IP konfiguratsiooni otsimine)
45.
VPN connection failed
2010-11-13
VPN ühendamine ebaõnnestus
51.
the VPN service stopped unexpectedly
2010-11-13
VPN teenus lõpetas ootamatult töötamise
52.
the VPN service returned invalid configuration
2010-11-13
VPN teenus tagastas vigase konfiguratsiooni
53.
the connection attempt timed out
2013-12-08
ühenduse katse aegus
54.
the VPN service did not start in time
2013-12-08
VPN teenus ei käivitunud õigeaegselt
55.
the VPN service failed to start
2010-11-13
VPN teenuse käivitumine ebaõnnestus
56.
no valid VPN secrets
2013-12-08
puuduvad sobivad VPN paroolid
57.
invalid VPN secrets
2013-12-08
vigased VPN paroolid
67.
Active connection state: %s
2010-11-13
Aktiivse ühenduse staatus: %s
71.
Error: id or uuid has to be specified.
2010-11-13
Viga: id või uuid tuleb määrata
83.
CAPABILITIES
2010-11-13
VÕIMED
84.
WIFI-PROPERTIES
2010-11-13
WIFI-ATTRIBUUDID
94.
SPEED
2013-12-08
KIIRUS
101.
ADDRESS
2010-11-13
AADRESS
102.
PREFIX
2010-11-13
EESLIIDE
107.
MODE
2010-11-13
MOODUS
108.
FREQ
2010-11-13
SAGEDUS
109.
RATE
2010-11-13
HINNANG
110.
SIGNAL
2010-11-13
SIGNAAL
114.
ACTIVE
2013-12-08
AKTIIVNE
119.
connecting (prepare)
2013-12-08
ühendumine (ettevalmistus)
120.
connecting (configuring)
2013-12-08
ühendumine (konfigureerimine)
121.
connecting (need authentication)
2013-12-08
ühendumine (autentimine vajalik)
137.
Error: 'dev list': %s
2013-12-08
Viga: 'dev list': %s
138.
Error: 'dev list': %s; allowed fields: %s
2013-12-08
Viga: 'dev list': %s; lubatud väljad: %s
145.
Error: 'dev status': %s
2013-12-08
Viga: 'dev status': %s
146.
Error: 'dev status': %s; allowed fields: %s
2013-12-08
Viga: 'dev status': %s; lubatud väljad: %s
148.
Error: '%s' argument is missing.
2013-12-08
Viga: '%s' argument puudub
162.
WIFI-HARDWARE
2013-12-08
WIFI-RIISTVARA
164.
WWAN-HARDWARE
2013-12-08
WWAN-RIISTVARA
198.
%d (unknown)
2013-12-08
%d (tundmatu)