Translations by mahfiaz

mahfiaz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 53 results
~
unable to join netlink group for monitoring link status: %s
2008-10-13
võrguoleku monitooringu jaoks netlink grupiga liitumine võimatu: %s
48.
none
2007-10-06
ei ükski
218.
PEM key file had no end tag '%s'.
2008-10-13
PEM võtmefaili lõpus ei olnud '%s'.
219.
Doesn't look like a PEM private key file.
2008-10-13
Ei paista nagu PEM-eravõtme fail.
220.
Not enough memory to store PEM file data.
2008-10-13
PEM faili andmete hoidmiseks pole piisavalt mälu.
221.
Malformed PEM file: Proc-Type was not first tag.
2008-10-13
Vigane PEM fail: Proc-Type ei olnud esimene silt.
222.
Malformed PEM file: unknown Proc-Type tag '%s'.
2008-10-13
Vigane PEM fail: tundmatu Proc-Type silt '%s'.
223.
Malformed PEM file: DEK-Info was not the second tag.
2008-10-13
Vigane PEM fail: DEK-info ei olnud teine silt.
224.
Malformed PEM file: no IV found in DEK-Info tag.
2008-10-13
Vigane PEM fail: IV ei leitud DEK-Info sildis.
225.
Malformed PEM file: invalid format of IV in DEK-Info tag.
2008-10-13
Vigane PEM fail: IV vigane vorming DEK-Info sildis.
226.
Malformed PEM file: unknown private key cipher '%s'.
2008-10-13
Vigane PEM fail: tunmatu privaatvõtme šiffer '%s'.
227.
Could not decode private key.
2008-10-13
Privaatvõtit ei saa dešifreerida.
228.
PEM certificate '%s' had no end tag '%s'.
2008-10-13
PEM-sertifikaadil '%s' pole lõpusilti '%s'.
229.
Failed to decode certificate.
2008-10-13
Sertifikaadi dešifreerimine nurjus.
230.
Not enough memory to store certificate data.
2008-10-13
Sertifikaadi andmete salvestamiseks pole piisavalt mälu.
232.
IV must be an even number of bytes in length.
2008-10-13
IV pikkus baitides peab olema paarisarv.
233.
Not enough memory to store the IV.
2008-10-13
IV hoidmiseks pole piisavalt mälu.
234.
IV contains non-hexadecimal digits.
2008-10-13
IV sisaldab mitte-oktaalarvu.
235.
Private key cipher '%s' was unknown.
2008-10-13
Privaatvõtme šiffer '%s' oli tundmatu.
238.
Not enough memory to store decrypted private key.
2008-10-13
Dešifreeritud privaatvõtme hoidmiseks pole piisavalt mälu.
239.
Failed to initialize the crypto engine.
2008-10-13
Šifreerimismootori lähtestamine nurjus.
240.
Failed to initialize the MD5 engine: %s / %s.
2008-10-13
MD5-mootori lähtestamine nurjus: %s / %s.
242.
Not enough memory for decrypted key buffer.
2008-10-13
Dešifreeritud võtme puhvri jaoks pole piisavalt mälu.
243.
Failed to initialize the decryption cipher context: %s / %s.
2008-10-13
Dešifreerimise šifri konteksti lähtestamine nurjus: %s / %s.
244.
Failed to set symmetric key for decryption: %s / %s.
2008-10-13
Sümmeetrilise võtme määramine dešifreerimiseks nurjus: %s / %s.
245.
Failed to set IV for decryption: %s / %s.
2008-10-13
IV määramine dešifreerimiseks nurjus: %s / %s.
246.
Failed to decrypt the private key: %s / %s.
2008-10-13
Privaatvõtme dešifreerimine nurjus: %s / %s.
254.
Error initializing certificate data: %s
2008-10-13
Sertifikaadi andmete lähtestamine nurjus: %s
255.
Couldn't decode certificate: %s
2008-10-13
Sertifikaati ei saa dešifreerida: %s
259.
Failed to initialize the crypto engine: %d.
2008-10-13
Šifrimootori lähtestamine nurjus: %d.
260.
Failed to initialize the MD5 context: %d.
2008-10-13
MD5 konteksti lähtestamine nurjus: %d.
262.
Failed to initialize the decryption cipher slot.
2008-10-13
Šifripesa lähtestamine nurjus.
263.
Failed to set symmetric key for decryption.
2008-10-13
Sümmeetrilise võtme määramine dešifreerimiseks nurjus.
264.
Failed to set IV for decryption.
2008-10-13
IV määramine dešifreerimiseks nurjus.
265.
Failed to initialize the decryption context.
2008-10-13
Dešifreerimise konteksti lähtestamine nurjus.
266.
Failed to decrypt the private key: %d.
2008-10-13
Privaatvõtme dešifreerimine nurjus: %d.
268.
Failed to finalize decryption of the private key: %d.
2008-10-13
Privaatvõtme dešifreerimise lõpetamine nurjus: %d.
275.
Couldn't decode certificate: %d
2008-10-13
Sertifikaati ei suudetud dekodeerida: %d
306.
error processing netlink message: %s
2008-10-13
viga netlink sõnumi töötlemisel: %s
307.
error occurred while waiting for data on socket
2008-03-06
soklist andmete ootamisel tekkis viga
2007-10-06
pesast andmete ootamisel esines viga
2007-10-06
pesast andmete ootamisel esines viga
2007-10-06
pesast andmete ootamisel esines viga
308.
unable to connect to netlink for monitoring link status: %s
2008-10-13
võrguoleku monitooringu jaoks netlink'iga ühendumine võimatu: %s
310.
unable to allocate netlink handle for monitoring link status: %s
2008-10-13
võrguoleku monitooringu jaoks netlink pideme eraldamine võimatu: %s
311.
unable to allocate netlink link cache for monitoring link status: %s
2008-10-13
võrguoleku monitooringu jaoks netlink lingi puhvri eraldamine võimatu: %s
313.
error updating link cache: %s
2008-10-13
viga lingi puhvri uuendamisel: %s
314.
Invalid option. Please use --help to see a list of valid options.
2008-10-13
Vigane valik. Kasuta --help võtit sobivate valikute nimistu nägemiseks.
316.
# Created by NetworkManager
2008-10-13
# Loodud NetworkManager'i poolt
317.
# Merged from %s
2008-10-13
# Liidetud allikast %s