Translations by Tomi Sambrailo

Tomi Sambrailo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 111 results
15.
Apparition
2006-06-12
Pojavitev
2006-06-12
Pojavitev
2006-06-12
Pojavitev
2006-06-12
Pojavitev
39.
Eclipse
2006-06-09
Mrk
41.
Erase
2006-06-08
Izbriši
45.
Floral
2006-06-08
Cvetlično
2006-06-08
Cvetlično
2006-06-08
Cvetlično
2006-06-08
Cvetlično
46.
Fossil
2006-06-08
Fosil
2006-06-08
Fosil
2006-06-08
Fosil
2006-06-08
Fosil
59.
Numbers
2006-06-08
Številke
115.
Always use the location entry, instead of the pathbar
2006-06-08
Zmeraj uporabite vnos lokacije, namesto traka poti
142.
Desktop computer icon name
2006-06-08
Ime ikone namiznega računalnika
147.
Filename for the default folder background. Only used if background_set is true.
2006-06-08
Ime datoteke za privzeto ozadje mape. Uporabljeno le, če je ključ bacground_set nastavljen na resnično.
149.
Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing Nautilus on massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate due to the reading of folders chunk-wise.
2006-06-08
Imeniki nad to velikostjo bodo prekinjeni približno pri tej velikosti. Namen te možnosti je izogniti se nenamernemu povečanju porabe pomnilnika in posledično prekinitvi Nautilusa pri zelo velikih imenikih Negativna vrednost označuje, da ni omejitve. Omejitev je približna velikosti sklopov ob branju imenikov.
155.
If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. Otherwise it will show both folders and files.
2006-06-08
Če je nastavljeno na resnično, bo Nautilus kazal v drevesu stranskega pulta kazal le imenike. Sicer bodo prikazani imeniki in datoteke.
160.
If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual input entry for the location toolbar, instead of the pathbar.
2006-06-08
Če je nastavljen na resnično, bo brksalnik Nautilus vedno uporabljala tekstovni način vnosa za orodno vrstico lokacije, namesto pulta poti.
162.
If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the icon and list views.
2006-06-08
Če je nastavljeno na resnično, potem Nautilus v seznamskem in ikonskem načinu prikazuje imenike pred datotekami.
175.
If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put on the desktop.
2006-06-08
Če je to nastavljeno na resnično, bo na namizje postavljena ikona, povezana z mestom računalnika.
193.
Maximum handled files in a folder
2006-06-08
Največje število obravnavanih datotek v mapi
218.
Speed tradeoff for when to preview a sound file when mousing over a files icon. If set to "always" then always plays the sound, even if the file is on a remote server. If set to "local_only" then only plays previews on local file systems. If set to "never" then it never previews sound.
2006-06-08
Razdelitev hitrosti pri predogledu zvočne datoteke ko z miško prečkamo njeno ikono. Če nastavljeno na "always" se bo zvok vedno predvajal, neglede na to, da je datoteka lahko na oddaljenemu strežniku. Če nastavljeno na "local_only" se bo predogled predvajal, le na datotekah lokalnega sistema. Če nastavljeno na "never" se predogled zvoka nikoli ne izvede.
219.
Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the file's icon. If set to "always" then always show previews, even if the folder is on a remote server. If set to "local_only" then only show previews for local file systems. If set to "never" then never bother to read preview data.
2006-06-08
Razdelitev hitrosti pri predogledu besedilne datoteke v njeni ikoni. Če nastavljeno na "always" se bo predogled vedno prikazal, neglede na to, da je datoteka lahko na oddaljenemu strežniku. Če nastavljeno na "local_only" se bo predogled prikazal, le na datotekah lokalnega sistema. Če nastavljeno na "never" se predogled nikoli ne izvede.
220.
Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "always" then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "local_only" then only show thumbnails for local file systems. If set to "never" then never bother to thumbnail images, just use a generic icon.
2006-06-08
Razdelitev hitrosti pri predogledu slikovne datoteke v njeni ikoni. Če nastavljeno na "always" se bo predogled vedno prikazal, neglede na to, da je datoteka lahko na oddaljenemu strežniku. Če nastavljeno na "local_only" se bo predogled prikazal, le na datotekah lokalnega sistema. Če nastavljeno na "never" se predogled nikoli ne izvede.
221.
Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "always" then always show item counts, even if the folder is on a remote server. If set to "local_only" then only show counts for local file systems. If set to "never" then never bother to compute item counts.
2006-06-08
Razdelitev hitrosti pri prikazu števila datotek v mapi. Če nastavljeno na "always" se bo število vedno prikazalo, neglede na to, da je mapa lahko na oddaljenemu strežniku. Če nastavljeno na "local_only" se bo število datotek prikazalo, le za mape lokalnega sistema. Če nastavljeno na "never" se število datotek nikoli ne prikaže.
263.
Open Folder
2006-06-28
Odpri Mapo
293.
Use De_fault
2006-06-08
Uporabi pri_vzeto
300.
Date Modified
2006-06-08
Datum spremembe
325.
If you want to unmount the volume, please use "Unmount Volume" in the popup menu of the volume.
2006-06-08
Če želite izpeti pogon, uporabite "Odklopi pogon" v meniju pogona.
399.
If you delete an item, it will be permanently lost.
2006-06-28
Če izbrišete to datoteko bo za vedno izgubljena.
432.
Error while copying.
2006-06-08
Napaka med kopiranjem.
547.
unknown
2006-06-08
neznano
581.
Manually
2006-06-08
Ročno
582.
By Name
2006-06-08
Po Imenu
2006-06-08
Po Imenu
2006-06-08
Po Imenu
2006-06-08
Po Imenu
583.
By Size
2006-06-08
Po Velikosti
2006-06-08
Po Velikosti
2006-06-08
Po Velikosti
2006-06-08
Po Velikosti
584.
By Type
2006-06-08
Po Vrsti
2006-06-08
Po Vrsti
2006-06-08
Po Vrsti
2006-06-08
Po Vrsti
585.
By Modification Date
2006-06-08
Po Datumu Spremembe
2006-06-08
Po Datumu Spremembe