Translations by Damir Jerovšek

Damir Jerovšek has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
~
By Trashed Date
2013-10-15
po datumu premika v smeti
~
By Access Date
2013-10-15
po datumu dostopa
2013-10-10
Po datumu dostopa
~
By Trashed Date
2013-10-10
Po datumu premika v smeti
100.
Cursor Position
2013-03-03
Položaj kazalke
101.
The current position of the insertion cursor in chars.
2013-03-03
Trenutni položaj vstavitvene kazalke v znakih.
103.
The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars.
2013-03-03
Mesto nasprotnega konca izbire od kazalke v znakih.
109.
You can stop this operation by clicking cancel.
2013-03-03
To dejanje lahko zaustavite s klikom na tipko preklica.
168.
If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This feature can be dangerous, so use caution.
2013-06-15
Izbrana možnost omogoči neposredno brisanje datoteke v Nautilusu namesto premika v smeti. Ta možnost je lahko nevarna, zato jo uporabljajte previdno.
309.
The permissions of the file.
2013-03-03
Dovoljenja datoteke.
320.
Original location of file before moved to the Trash
2013-03-03
Izvorno mesto datoteke, preden je bila ta poslana v smeti.
434.
Error while moving files to trash.
2013-06-15
Napaka med premikanjem datotek v smeti.
500.
Slashes are not allowed in filenames
2013-03-03
Poševnice v imenih datotek niso dovoljene
578.
Icon View
2013-10-10
ikonski prikaz
580.
List View
2013-10-10
seznamski prikaz
712.
Select Folder to Save Search In
2013-04-08
Izberite mapo za shranitev iskanja
2013-04-08
Izberite mapo za shranitev iskanja
747.
Choose a program with which to open the selected item
2013-04-08
Izberite program, s katerim naj se odpre izbran predmet
2013-04-08
Izberite program, s katerim naj se odpre izbran predmet
985.
nothing
2013-02-15
prazno
2013-02-15
prazno
1127.
Always
2013-10-10
vedno
1143.
Local Files Only
2013-10-10
le krajevne datoteke
1145.
Never
2013-10-10
nikoli
1163.
_Only for files smaller than:
2013-03-03
_Le za datoteke, manjše kot:
1165.
_Run executable text files when they are opened
2013-10-15
Za_ženi izvedljive besedilne datoteke, ko se jih odpre
1171.
_View executable text files when they are opened
2013-10-15
Po_kaži vsebino izvedljivih besedilnih datotek, ko se jih odpre
1370.
Restore selected items to their original position
2013-04-08
Obnovi izbrane predmete na njihov izvirni položaj