Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 49 results
91.
Show more _details
Więcej _informacji
Translated by Piotr Drąg on 2015-12-15
Reviewed by Piotr Strębski on 2016-02-08
In upstream:
Wyświetl więcej _szczegółów
Suggested by Tomasz Dominikowski on 2009-03-02
Located in eel/eel-gtk-extensions.c:308
97.
The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See GtkMisc::xalign for that.
Wzajemne wyrównanie wierszy tekstu etykiety względem siebie. Nie wpływa to na wyrównanie etykiety wewnątrz przydzielonego jej obszaru. Zobacz GtkMisc::xalign.
Translated by Seweryn Opyd on 2015-01-29
Reviewed by Piotr Strębski on 2016-02-05
In upstream:
Wzajemne wyrównanie wierszy tekstu etykiety względem siebie. Nie wpływa to na wyrównanie etykiety wewnątrz przydzielonego jej obszaru - to określa atrybut GtkMisc::xalign.
Suggested by Tomasz Dominikowski on 2009-03-02
Located in ../eel/eel-editable-label.c:320
109.
You can stop this operation by clicking cancel.
Można zatrzymać to działanie klikając przycisk „Anuluj”.
Translated by Piotr Drąg on 2016-09-03
Reviewed by Piotr Strębski on 2016-12-19
In upstream:
Można zatrzymać to działanie poprzez kliknięcie przycisku Anuluj.
Suggested by Piotr Drąg on 2011-05-18
Located in eel/eel-stock-dialogs.c:213
110.
(invalid Unicode)
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(nieprawidłowe kodowanie Unikod)
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2015-12-16
In upstream:
(nieprawidłowe kodowanie Unicode)
Suggested by Tomasz Dominikowski on 2009-03-02
Located in eel/eel-vfs-extensions.c:106
113.
A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the form "Zoom Level:Integer". For each specified zoom level, if the given integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified zoom level. A default entry of the form "Integer" without any specified zoom level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all other zoom levels. Examples: 0 - always display overlong file names; 3 - shorten file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 - shorten file names if they exceed five lines for zoom level "smallest". Shorten file names if they exceed four lines for zoom level "smaller". Do not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: smallest (33%), smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%), larger (200%), largest (400%)
Ciąg znaków określający, jak w zależności od powiększenia zbyt długie nazwy plików będą zastępowane wielokropkiem. Każdy ciąg jest w postaci „Zoom Level:Integer” (Powiększenie:liczba[nbsp]całkowita). Dla każdej wartości powiększenia, jeśli dana liczba całkowita jest większa od 0, nazwa pliku nie przekroczy zadanej liczby linii. Wartość 0 lub mniejsza oznacza brak ograniczenia dla danego powiększenia. Dozwolona jest także domyślna wartość „Integer” bez podanego powiększenia. Określa ona maksymalną liczbę linii dla wszystkich innych powiększeń. Na przykład: 0[nbsp]— zawsze wyświetla zbyt długie nazwy plików; 3[nbsp]— skraca nazwy plików, jeśli przekraczają one trzy wiersze; smallest:5,smaller:4,0[nbsp]— skraca nazwy plików, jeśli przekraczają one pięć wierszy dla powiększenia „smallest” (najmniejszego). Skraca nazwy plików jeśli przekraczają one cztery wiersze dla powiększenia „smaller” (mniejszego). Nie skraca nazw plików dla innych powiększeń. Dostępne poziomy powiększenia: smallest[nbsp]— najmniejsze (33%), smaller[nbsp]— mniejsze (50%), small[nbsp]— małe (66%), standard (100%), large[nbsp]— duże (150%), larger[nbsp]— większe (200%), largest[nbsp]— największe (400%)
Translated by Seweryn Opyd on 2015-02-23
Reviewed by Piotr Strębski on 2016-02-08
In upstream:
Ciąg znaków określający, jak w zależności od powiększenia zbyt długie nazwy plików będą zastępowane wielokropkiem. Każdy ciąg jest w postaci "Zoom Level:Integer" (Powiększenie:liczba_całkowita). Dla każdej wartości powiększenia, jeśli dana liczba całkowita jest większa od 0, nazwa pliku nie przekroczy zadanej liczby linii. Wartość 0 lub mniejsza oznacza brak ograniczenia dla danego powiększenia. Dozwolona jest także domyślna wartość "Integer" bez podanego powiększenia. Określa ona maksymalną liczbę linii dla wszystkich innych powiększeń. Na przykład: 0 - zawsze wyświetla zbyt długie nazwy plików; 3 - skraca nazwy plików, jeśli przekraczają one trzy wiersze; smallest:5,smaller:4,0 - skraca nazwy plików, jeśli przekraczają one pięć wierszy dla powiększenia "smallest" (najmniejsze). Skraca nazwy plików jeśli przekraczają one cztery wiersze dla powiększenia "smaller" (mniejsze). Nie skraca nazw plików dla innych powiększeń. Dostępne poziomy powiększenia: smallest - najmniejsze (33%), smaller - mniejsze (50%), small -małe (66%), standard (100%), large - duże (150%), larger - większe (200%), largest -największe (400%)
Suggested by Piotr Drąg on 2010-03-08
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:49
138.
Default sort order
Domyślna kolejność porządkowania
Translated by Piotr Drąg on 2015-12-15
Reviewed by Piotr Strębski on 2016-02-08
In upstream:
Domyślny porządek sortowania
Suggested by wadim dziedzic on 2008-09-02
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:171
150.
For users with mice that have "Forward" and "Back" buttons, this key will determine if any action is taken inside of Nautilus when either is pressed.
Dla użytkowników myszy, które posiadają przyciski „Dalej” i „Wstecz”, ten klucz określa, czy jakaś czynność jest podejmowana przez program Nautilus, jeśli zostanie naciśnięty przycisk.
Translated by Piotr Drąg on 2015-12-15
Reviewed by Piotr Strębski on 2016-02-08
In upstream:
Dla użytkowników myszy, które posiadają przyciski "Dalej" i "Wstecz", ten klucz określa, czy jakaś czynność jest podejmowana przez program Nautilus, jeśli zostanie naciśnięty przycisk.
Suggested by Piotr Drąg on 2009-09-21
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:18
151.
For users with mice that have buttons for "Forward" and "Back", this key will set which button activates the "Back" command in a browser window. Possible values range between 6 and 14.
Dla użytkowników myszy, które posiadają przyciski „Dalej” i „Wstecz”, ten klucz ustawia, który przycisk włącza polecenie „Wstecz” w oknie przeglądarki. Możliwe wartości mieszczą się w zakresie między 6 a 14.
Translated by Piotr Drąg on 2015-12-15
Reviewed by Piotr Strębski on 2016-02-08
In upstream:
Dla użytkowników myszy, które posiadają przyciski "Dalej" i "Wstecz", ten klucz ustawia, który przycisk włącza polecenie "Wstecz" w oknie przeglądarki. Możliwe wartości mieszczą się w zakresie między 6 a 14.
Suggested by Piotr Drąg on 2009-09-21
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:22
152.
For users with mice that have buttons for "Forward" and "Back", this key will set which button activates the "Forward" command in a browser window. Possible values range between 6 and 14.
Dla użytkowników myszy, które posiadają przyciski „Dalej” i „Wstecz”, ten klucz ustawia, który przycisk włącza polecenie „Dalej” w oknie przeglądarki. Możliwe wartości mieszczą się w zakresie między 6 a 14.
Translated by Piotr Drąg on 2015-12-15
Reviewed by Piotr Strębski on 2016-02-08
In upstream:
Dla użytkowników myszy, które posiadają przyciski "Dalej" i "Wstecz", ten klucz ustawia, który przycisk włącza polecenie "Dalej" w oknie przeglądarki. Możliwe wartości mieszczą się w zakresie między 6 a 14.
Suggested by Piotr Drąg on 2009-09-21
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:20
181.
If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted by name, then instead of sorting the files from "a" to "z", they will be sorted from "z" to "a"; if sorted by size, instead of being incrementally they will be sorted decrementally.
Określa, czy pliki w nowych oknach będą porządkowane w odwróconej kolejności. Na przykład, jeżeli są porządkowane według nazwy, wówczas zamiast w kolejności od „a” do „z”, zostaną uporządkowane od „z” do „a”. Jeżeli pliki są porządkowane według rozmiaru, wtedy zamiast rosnąco będą porządkowane malejąco.
Translated by Piotr Drąg on 2015-12-15
Reviewed by Piotr Strębski on 2016-02-08
In upstream:
Określa, czy pliki w nowych oknach będą uporządkowane w odwróconej kolejności. Na przykład, jeżeli są sortowane według nazwy, wówczas zamiast w kolejności od "a" do "z", zostaną uporządkowane od "z" do "a". Jeżeli pliki są sortowane według rozmiaru, wtedy zamiast rosnąco będą sortowane malejąco.
Suggested by Tomasz Dominikowski on 2009-03-02
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:32
110 of 49 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adrian Feliks, GNOME PL Team, Kamil Radlak, Marcin Kwidzinski, Marcin Paździora, Maurycy Żarczyński, Piotr Drąg, Piotr Strębski, Piotr Łukomiak, Piotrek K, Seweryn Opyd, Stefan Stryjecki, Tomasz Dominikowski, Wiatrak, Wiktor Wandachowicz, Wojciech Szczęsny, XAVeRY, vilqn87, wadim dziedzic, Łukasz Nowak.